Ga naar hoofdinhoud

Gele koorts-vaccinatie levenslang geldig - de uitzonderingen

26-10-16 11:16

Afbeelding 1/1 : een foto van een insect

Alle landen hebben tot 11/7/2016 de tijd gekregen om de administratie hieromtrent aan te passen. Reizigers die over een oud vaccinatiebewijs beschikken (“gele boekje“), hoeven geen nieuw boekje aan te vragen en het certificaat dient ook niet te worden aangepast.

In sommige specifieke gevallen is het echter niet zeker of de bescherming door het vaccin levenslang aanhoudt en kan een booster nodig zijn.

Het vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig en een eenmalige herhaling vóór de volgende reis is noodzakelijk (wanneer onderstaande situatie voorbij is) voor:

  • Kinderen jonger dan 9 maanden
  • Zwangere vrouwen
  • Een interval van minder dan 28 dagen tussen de toediening van het gele koortsvaccin en een ander levend vaccin (zoals bijvoorbeeld mazelen)

Het testen van neutraliserende antistoffen in het bloed of hervaccinatie na 10 jaar is noodzakelijk voor:

Mensen met verminderde immuniteit

  • Ten gevolge van hiv (ongeacht het aantal CD4-cellen)
  • Ten gevolge van medicatie (zoals in het kader van een reumabehandeling, hoge dosis cortisonen,enz.)
  • Mensen die een gele koorts-vaccin kregen voor ze een beenmergtransplantatie ondergingen (in dit geval is hervaccineren aangewezen, tenzij er een tegenindicatie bestaat)

Mensen met sterk verhoogd risico

  • Laboratoriumwerkers die met wild gele koortsvirus werken
  • Mensen die gaan werken in een gele koortsuitbraak

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND