Departement Volksgezondheid

Het Departement Volksgezondheid doet onderzoek naar gezondheidssystemen en naar epidemiologie en de bestrijding van ziekten op niveau van een hele bevolking. De wetenschappelijke opdracht van het departement Volksgezondheid gaat uit van de menselijke populatie.

De expertise van de onderzoekers bestaat vooral uit de epidemiologie van tropische en infectieuze aandoeningen; de evaluatie van specifieke interventies voor ziektebestrijding op bevolkingsniveau; socio-economische en organisatorische aspecten van gezondheidszorg; en het algemene en internationale gezondheidsbeleid.

Het wetenschappelijk werk speelt zich in hoofdzaak af in of bij de gemeenschappen, gezondheidsdiensten en relevante instanties in ontwikkelingslanden, en in nationale en internationale beleidsorganisaties.

Het beoogt de vermindering van de ziektelast, in het bijzonder van tropische en infectieuze aandoeningen, door specifieke en algemene interventies; de optimale organisatie van een toegankelijke, adequate, integrale en efficiënte gezondheid, met bijzondere aandacht voor de minst begoeden en andere risicogroepen; en de ontwikkeling van een internationaal gezondheidsbeleid dat uitgaat van de universele mensenrechten.

 

Evenementen

ID Verleden: 59 ID Verleden: 9 ID Verleden: 53 ID Verleden: 43 ID Verleden: 34 ID Verleden: 31 ID Verleden: 33 ID Verleden: 32 ID Verleden: 25 ID Verleden: 2
Fifteen year old mother with newborn in Bangladesh.

17 nov 2017

PhD defence A.S.M. Shahabuddin

Exploring Maternal Health Care-seeking Behavior of Married Adolescent Girls in Bangladesh and Nepal

VU University Amsterdam, Amsterdam

16-20 okt 2017

10th European Congress of Tropical Medicine and International Health (ECTMIH 2017)

Flanders Meeting and Convention Center, Antwerp
People on a Nepalese road.

26 sep 2017

PhD defence Subash Thapa

Social Epidemiology of HIV Infection Among Wives of Nepalese Labor Migrants: Explaining the Context and Complexity

Aula Van der Eecken, Leuven