Goto content

Onderwijs

Opleidingen

Onze opleidingen bestaan vooral uit ‘advanced studies’: doctoraatsopleidingen, gevorderde masteropleidingen en gespecialiseerde korte cursussen in het kader van levenslang leren. Onze opleidingen die leiden tot het behalen van een postgraduaatcertificaat vormen een introductie tot de tropische geneeskunde en internationale gezondheid.

Sommige opleidingen zijn 'blended' of bieden wij aan als ’e-learning’: afstandsonderwijs via het internet.

Studeren aan ITG

Studeren aan ITG is een unieke ervaring. Jaarlijks studeren zo’n zeshonderd gezondheidswerkers aan het ITG. Meer dan de helft komt uit het buitenland, uit alle delen van de wereld. De opleidingen – op het vlak van de (humane of veterinaire) tropische geneeskunde en de volksgezondheid – zijn probleemgericht en leggen de nadruk op zowel academische als professionele competenties.

Beurzen

Dankzij de financiële steun van verschillende instanties kan het ITG jaarlijks een aantal beurzen uitreiken aan kandidaten voor 'advanced studies' uit bepaalde laag- en middeninkomenslanden. Academische toelating tot een opleiding is noodzakelijk, maar is geen garantie voor een beurs. Voor EU-studenten die toegelaten zijn tot de 'advanced studies' zijn ook gedeeltelijke beurzen beschikbaar.

Reglementen

eager-warrant