Goto content

Wereldgezondheid

Switching the Poles - full video (NL) from Institute of Tropical Medicine on Vimeo.

Het ITG is als academisch en wetenschappelijk instituut begaan met de verbetering van de gezondheid van mens en dier in ontwikkelingslanden. Het Instituut is dan ook een natuurlijke partner voor vele organisaties en instellingen in het Zuiden, die hetzelfde doel nastreven.

Wij spelen eerst en vooral een sleutelrol in de Belgische en internationale ontwikkelingssamenwerking.

Tropenkoorts - de blog

Roeland Scholtalbers bezocht eind 2013 onze partners in Benin, Burkina Faso, Peru, India en Cambodia. Op de website van De Standaard schreef hij over zijn ervaringen.

Roeland Scholtalbers tijdens de opname van een documentaire

Wij trainen hulpverleners en personeel van onze partners in het Zuiden in menselijke en dierlijke gezondheid, en wij verenigen de Belgische actoren onder de platforms "Be-cause Health" en "Be-troplive". We zijn bij al onze acties sterk gemotiveerd door de Belgische ideeëngoed 'Gezondheidszorg voor iedereen'. Onze medewerkers maken deel uit van talrijke internationale adviesraden en expertcomités, en voeren geregeld consultancyopdrachten uit.

Het ITG is ook operationeel actief in de partnerlanden, gevoed door een sterk engagement in vernieuwde Noord-Zuidrelaties. Wij geloven dat onze eigen kracht in steeds sterkere mate zal afhangen van de kwaliteit van onze partners en netwerken in het Zuiden.

Bijna al onze activiteiten gebeuren in internationale samenwerking.  Ze worden doorgaans gefinancierd door agentschappen voor ontwikkelingssamenwerking op nationaal of internationaal niveau (EU, VN, ...). Bij sommige acties  werken wij ook samen met niet-gouvernementele organisaties (zoals Damiaanstichting, Artsen Zonder Grenzen, Memisa, Family Health International, ...).

Ons onderzoek richt zich op duurzame capaciteitsopbouw , en we doen zo weinig mogelijk aan ‘onderwerpgestuurd’ onderzoek op korte termijn. Wij willen in de eerste plaats de lokale mogelijkheden en instellingen versterken.

eager-warrant