Goto content

Studeren aan het ITG

Onderwijs

Studeren aan het ITG is een unieke ervaring. Jaarlijks studeren zo’n zevenhonderd gezondheidswerkers aan het ITG. Meer dan de helft komt uit het buitenland, uit alle delen van de wereld. De opleidingen – op het vlak van de (humane of veterinaire) tropische geneeskunde en de volksgezondheid – zijn probleemgericht en leggen de nadruk op zowel academische als professionele competenties. Veel studenten komen uit landen met een laag of middeninkomen. De uitwisseling van ervaringen en de open discussie tussen die studenten met hun diverse achtergronden, en met de docenten, is zeer verrijkend. Ze staat dan ook centraal in het onderwijs aan het ITG.

Wij bieden vooral ‘advanced studies’: doctoraatsopleidingen, gevorderde masteropleidingen, postgraduaten en gespecialiseerde korte cursussen in het kader van levenslang leren. Sommige opleidingen bieden wij ook aan als ’e-learning’: afstandsonderwijs via het internet.

Talen

Nederlands, Engels en Frans zijn de hoofdtalen, maar in de gangen van het ITG hoor je ook Duits, Spaans, Italiaans en meer.

  • De postgraduaten worden elk jaar in het Engels en Frans aangeboden.
  • De internationale mastercursussen en sommige korte cursussen in volksgezondheid, ziektebestrijding en diergeneeskunde worden jaarlijks afwisselend in het Frans of Engels aangeboden.
  • Andere korte en e-learningcursussen worden in het Engels aangeboden.

Vóór vertrek naar België

Als u afkomstig bent uit een land buiten de Europese Unie, moet u voor uw vertrek in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel.

Nadat uw inschrijving aanvaard is, begeleidt de Studentendienst u door uw visa-procedure.

De Belgische ambassade in uw land kan u het visum uitreiken indien u het toelatingsbewijs van het ITG kunt voorleggen, samen met het bewijs dat u over een beurs beschikt of een ander manier om in uw onderhoud te voorzien tijdens uw verblijf in Antwerpen. Dit is geen garantie. De ambassade wijst een aanvraag soms af omwille van specifieke redenen. Meestal moet u ook een bewijs van goed gedrag kunnen voorleggen en/of een medisch attest.

Als u wilt dat uw familie meereist, kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de Belgische ambassade in uw land. Helaas is dit een moeizame procedure die meerdere maanden in beslag neemt. Bovendien is het niet gegarandeerd dat uw familie een visum krijgt.

De studentendienst helpt u bij het verkrijgen van een verblijfskaart. U ontvangt hierover alle praktische informatie bij aanvang van de cursus.
Meer informatie over uw visum kan u vinden op de website www.diplomatie.be.

Uw verblijf in Antwerpen

Alle cursussen hebben plaats in de centrale gebouwen van het ITG, in het centrum van Antwerpen.

Antwerpen is een bruisende, multiculturele stad met ruime ontspanningsmogelijkheden. Antwerpen is een film-, concert- en theaterstad, het centrum van de diamanthandel, een wereldhaven en een stad van modemakers en studenten. Antwerpen verveelt geen seconde. Naar Europese normen kom je met een gemiddeld budget een heel eind.

De studentendienst van het ITG  kan u helpen bij het zoeken naar een verblijfplaats in Antwerpen.

Het ITG beschikt ook zelf over een aantal logementen op wandelafstand van de campus (Engelstalige folder). 

Voor meer informatie contacteert u Patricia Braat.

Meer informatie op de website www.studentkotweb.be.

eager-warrant