Goto content
Back

Bewijs van extra poliovaccinatie verplicht voorafgaand aan een verblijf van 4 weken of langer in 2 landen en sterk aanbevolen in 5 andere landen

18 nov. 2016
Bewijs van extra poliovaccinatie verplicht voorafgaand aan een verblijf van 4 weken of langer in 2 landen en sterk aanbevolen in 5 andere landen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft de internationale verspreiding van het wild poliovirus tot een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC)’ verklaard. Hierdoor worden extra maatregelen genomen om de export van het poliovirus tegen te gaan vanuit landen waar momenteel wild poliovirus of vaccinvirus (circulating vaccine derived poliovirus - cVDPV) circuleert naar landen waar geen polio meer aanwezig is.

In welke landen is wild poliovirus actief?

In 2 landen circuleert het poliovirus (wild of cVDPV) en blijft het niet binnen de landsgrenzen (het wordt met andere woorden 'geëxporteerd' naar een ander land). Een extra vaccinatie is verplicht tussen 4 weken en 12 maanden voor men één van deze landen verlaat:

 • Pakistan
 • Afghanistan

In 5 landen is poliovirus (wildtype poliovirus of cVDPV) aanwezig, maar blijft het binnen de landsgrenzen. Men raadt ten stelligste aan om een extra vaccin toe te dienen tussen 4 weken en 12 maanden voor men één van onderstaande landen verlaat:

 • Madagascar
 • Nigeria
 • Guinea
 • Laos
 • Myanmar

Bijkomende revaccinatie voor een verblijf van minstens 4 weken

Mensen die als kind of als volwassene volledig werden gevaccineerd, zijn beschermd tegen kinderverlamming en zullen zelf niet ziek worden, maar kunnen wel drager worden en het virus verspreiden wanneer ze ermee in contact komen. In landen met een hoge vaccinatiegraad, zoals België, is dit scenario onwaarschijnlijk, maar in landen (of bevolkingsgroepen) met een lagere vaccinatiegraad kan dat een probleem zijn. Om dit te voorkomen is voor reizigers een eenmalige herhalingsinenting vanaf de leeftijd van 16 jaar aanbevolen na een volledig basisvaccinatie. Dit geeft een levenslange bescherming tegen het ontwikkelen èn dragerschap van de ziekte.

Voor mensen die langer dan 4 weken hebben verbleven in een van de landen waar poliovirus actief circuleert, leggen de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de European Centers for Disease Controle (ECDC) nu een bijkomende revaccinatie op (ook expats, zowel kinderen als volwassenen).

De revaccinatie bestaat uit 1 dosis van het vaccin toegediend tussen 4 weken en 12 maanden voordat de reiziger het land waar polio voorkomt weer verlaat. Indien u het land verlaat 1 jaar en 3 dagen na toediening van het vaccin, is de vaccinatie dus niet meer geldig!

Internationaal verplicht voor Afghanistan en Pakistan

Voor Afghanistan en Pakistan gaat het om een internationaal verplichte vaccinatie met een officieel vaccinatiebewijs aan te brengen in het "Internationaal Bewijs van Inenting en Profylaxe". Dit is het 'gele' boekje (op pagina 4 en 5,  waar het vaccinatiebewijs voor het gele koorts-vaccin ook kan worden aangebracht).

In principe moet dit vaccinatiebewijs voor polio niet in een officieel gele koorts-vaccinatiecentrum gebeuren.

Ten stelligste aangeraden voor de 5 andere landen

Voor Madagascar, Nigeria, Guinee, Myanmar en Laos gaat het op dit moment niet om een internationaal verplichte vaccinatie (een gewoon attest volstaat overigens). Het vaccinatiebewijs wordt bij voorkeur ook aangebracht in het “Internationaal Bewijs van Inenting en Profylaxe” op de pagina’s bestemd voor de overige vaccinaties.

Mogelijke vaccins

 • Imovax® Polio
 • Revaxis®
 • Boostrix-Polio®
 • Tetravac®
 • Infanrix-IPV ®
 • Hexyon®
 • Infanrix-Hexa ®

U laat het woord POLIO best expliciet door de vaccinator nog eens bij de vaccinnaam bijschrijven.

eager-warrant