Goto content
Tanzanië

Gele koorts

Gele koorts vaccinatie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Afrika.jpg
- Het risico op gele koorts transmissie is zeer laag. GELE KOORTS vaccinatie is niet strikt aanbevolen (zie nota °) voor reizigers naar Tanzania. Nochtans, zelfs bij een vlucht rechtstreeks uit Europa, als er geen medische contra-indicatie bestaat, blijft het momenteel aangeraden (zie nota °) om het vaccin toe te dienen zowel voor Tanzania zelf, als voor Zanzibar.
- Indien u vanuit een ander land vertrekt, waar gele koorts kan voorkomen (zie kaarten: Afrika, Zuid-Amerika), of langer dan 12 uur in transit bent geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt, is vaccinatie officieel vereist, en dit vanaf de leeftijd van 1 jaar.

Landen in Afrika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
http://www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Afrika.jpg (met inbegrip van landen met laag risico: Eritrea, Sao Tome en Principe, Somalië, Tanzania, Zambia).
Landen in Zuid-Amerika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg

NOTA (°) betreffende gele koorts vaccinatie:
Gele koorts vaccinatie wordt aangeraden op voorwaarde dat er geen (relatieve) medische tegenindicatie bestaat ook al is het risico op de ziekte in deze gebieden laag.
Dit kan steeds besproken worden in het gespecialiseerde vaccinatiecentrum.

Malaria

Laatste update: 8/12/2015
Er is alleen malariarisico beneden de 1.800 m. De meeste reizigers zullen echter meerdere gebieden doorkruisen en zullen dus maatregelen moeten nemen om zich tegen malaria te beschermen. Op de eilanden Zanzibar en Pemba is er malariarisico, maar in veel mindere mate. Op Zanzibar en Pemba kan men preventief malariatabletten innemen, of kiezen voor enkel antimugmaatregelen tussen zonsondergang en zonsopgang. Bij koorts steeds aan de mogelijkheid van malaria denken en een arts raadplegen.
(*) Gebruik van repellents bij buitengaan tussen zonsondergang en zonsopgang; slapen onder een geïmpregneerd muskietennet. Bij koorts aan malaria denken en een arts raadplegen.

(**) Voorgestelde malariapreventie:
ATOVAQUONE-PROGUANIL: 1 tablet per dag vanaf 1 dag voor vertrek tot 7 dagen na het verlaten van het malariagebied
DOXYCYCLINE: 1 tablet per dag vanaf 1 dag voor vertrek tot 4 weken na het verlaten van het malariagebied (soms kan een tolerantietest van enkele dagen aangewezen zijn)
MEFLOQUINE (LARIAM): 1 tablet éénmaal per week, te starten 2 tot 3 weken voor vertrekt tot 4 weken na het verlaten van het malariagebied.
Dit alles dient individueel met de arts of de arts van het reisadviescentrum besproken te worden.

Voor meer informatie i.v.m. malaria en malaria-pillen, lees: http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/nmalaria.htm
Bij langdurig verblijf in de tropen, lees: http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/NMALTXT.pdf

Diarree

Diarree is een frequent probleem op reis. Zelfs wanneer men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan. Enkele raadgevingen en de juiste geneesmiddelen in de reisapotheek zijn zeer nuttig.
Raadpleeg in elk geval de tekst over reizigersdiarree in de basisbrochure GEZOND OP REIS of via http://www.itg.be" - http://www.reisgeneeskunde.be". Daar worden de maatregelen besproken om diarree te voorkomen, en indien nodig correct te behandelen.

Dengue en chikungunya

In dit land kunnen Dengue-en Chikungunyakoorts (knokkelkoortsen) voorkomen. Deze ziekten worden overgedragen door muggen die overdag steken. Er bestaat geen vaccin geschikt voor reizigers. Men kan zich beschermen door muggenwerende maatregelen toe te passen overdag.
Voor meer info over dengue & chikungunya: raadpleeg in elk geval de tekst over dengue en chikungunya.
Consulteer de wereldkaart van de WGO "disease distribution maps".

Vaccinaties

Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS-, DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN- en POLIOVACCINATIE.
Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Vaccinatie tegen BUIKTYFUS kan overwogen worden voor avontuurlijke reizen in slechte hygiënische omstandigheden en voor migranten en hun kinderen die terugkeren naar hun land van herkomst en er hun vrienden en familieleden bezoeken.
In vele omstandigheden dient vaccinatie tegen HEPATITIS B ook te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure over hepatitis.
In specifieke omstandigheden dient vaccinatie tegen MENINGOKOKKEN ACWY MENINGITIS te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure & wereldkaart over meningitis.
Men moet steeds rekening houden met het risico voor HONDSDOLHEID en in specifieke omstandigheden dient ook vaccinatie tegen hondsdolheid te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure & wereldkaart over hondsdolheid.
Dit alles dient individueel met uw arts of de arts van het reisadviescentrum te worden besproken.
eager-warrant