Guadeloupe

Gele koorts

Aanbeveling betreffende gele koorts vaccinatie:
Een vaccinatiecertificaat tegen gele koorts is vereist voor reizigers vanaf de leeftijd van 1 jaar die komen van een land waar gele koorts kan voorkomen.

Landen in Afrika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Afrika.jpg
Landen in Zuid-Amerika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg

Aanbeveling betreffende gele koorts vaccinatie: nee

Malaria

Er is geen malariarisico.

Diarree

Diarree is een frequent probleem op reis. Zelfs wanneer men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan. Enkele raadgevingen en de juiste geneesmiddelen in de reisapotheek zijn zeer nuttig.
Raadpleeg in elk geval de tekst over reizigersdiarree in de basisbrochure GEZOND OP REIS of via http://www.itg.be" - http://www.reisgeneeskunde.be". Daar worden de maatregelen besproken om diarree te voorkomen, en indien nodig correct te behandelen.

Dengue en chikungunya

In dit land kunnen Dengue-en Chikungunyakoorts (knokkelkoortsen) voorkomen. Deze ziekten worden overgedragen door muggen die overdag steken. Er bestaat geen vaccin geschikt voor reizigers. Men kan zich beschermen door muggenwerende maatregelen toe te passen overdag.
Voor meer info over dengue & chikungunya: raadpleeg in elk geval de tekst over dengue en chikungunya.
Consulteer de wereldkaart van de WGO "disease distribution maps".

Vaccinaties

Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS-, DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN- en POLIOVACCINATIE. Poliomyelitis komt reeds enkele jaren niet meer voor op het Amerikaanse continent.
Iedereen die naar Latijns-Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Vaccinatie tegen BUIKTYFUS kan overwogen worden voor avontuurlijke reizen in slechte hygiƫnische omstandigheden en voor migranten en hun kinderen die terugkeren naar hun land van herkomst.
In vele omstandigheden dient vaccinatie tegen HEPATITIS B ook te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure over hepatitis.
Men moet steeds rekening houden met het risico voor HONDSDOLHEID en in specifieke omstandigheden dient ook vaccinatie tegen HONDSDOLHEID te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure & wereldkaart over hondsdolheid.
Dit alles dient individueel met uw arts of met de arts van het reisadviescentrum te worden besproken.

Zikavirus

In dit land is een zikakoortsuitbraak. Dit virus wordt voornamelijk overgedragen door de Aedes-mug die overdag steekt. Bij zwangere vrouwen kan het virus worden overgedragen naar het ongeboren kind. Er zijn enkele gevallen gerapporteerd van seksuele overdracht van man op vrouw en van man op man. Ook via bloedtransfusie is besmetting mogelijk. Aan zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden tijdens de reis of net nadien raden we af om naar dit land te reizen.
Consulteer de wereldkaart van de CDC en de kaart van de PAHO.
Raadpleeg in elk geval de tekst over zikakoorts.
Raadpleeg de tekst over zwangerschap en reizen.
Dit advies kan aangepast worden wanneer nieuwe informatie beschikbaar is; consulteer daarom regelmatig onze website.