Trinidad & Tobago

Gele koorts

Aanbeveling betreffende gele koorts vaccinatie: zie kaart
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg
- Gele koors vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden die naar Trinidad reizen, met uitzondering van de hieronder beschreven vermelding.
- Gele koorts vaccinatie is niet strikt aanbevolen (zie nota 1) voor reizigers die enkel de stedelijke gebieden van Port of Spain bezoeken, cruiseschippassagiers die niet van boord gaan en vliegtuigpassagiers in transit. Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren als er geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat (zie nota 1).
- Gele koorts vaccinatie is niet aanbevolen voor reizigers die enkel het eiland Tobago bezoeken.
- Vereiste door het land i.v.m. gele koorts vaccinatie: een vaccinatiecertificaat tegen gele koorts is officieel vereist voor reizigers vanaf de leeftijd van 1 jaar die komen van landen waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika). (zie nota 2)

NOTA 1 betreffende gele koorts vaccinatie:
Het blootstellingrisico voor gele koorts virus is in deze gebieden laag tot zeer laag.
Gele koorts vaccinatie wordt aangeraden op voorwaarde dat er geen (relatieve) medische tegenindicatie bestaat. Gele koorts vaccinatie is zeker aanbevolen voor reizigers die een verhoogd blootstellingrisico hebben met het gele koorts virus (bijvoorbeeld lang verblijf, verhoogde blootstelling aan muggen overdag, onvermijdbare muggensteken).
Bij het overwegen van de gele koorts vaccinatie moet bij elke reiziger het blootstellingrisico met het gele koorts virus, de vereisten van het desbetreffende land, de mogelijke toekomstige reizen naar gele koorts gebieden en de individuele risicofactoren afgewogen worden tegenover de zeer zeldzame ernstige neveneffecten bij een primovaccinatie.
Dit kan steeds besproken worden in het gespecialiseerde vaccinatiecentrum.

NOTA (2) betreffende gele koorts vaccinatie
Landen in Afrika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Afrika.jpg
Landen in Zuid-Amerika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg

Malaria

Er is geen malariarisico.

Diarree

Diarree is een frequent probleem op reis. Zelfs wanneer men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan. Enkele raadgevingen en de juiste geneesmiddelen in de reisapotheek zijn zeer nuttig.
Raadpleeg in elk geval de tekst over reizigersdiarree in de basisbrochure GEZOND OP REIS of via http://www.itg.be" - http://www.reisgeneeskunde.be". Daar worden de maatregelen besproken om diarree te voorkomen, en indien nodig correct te behandelen.

Dengue en chikungunya

In dit land komt vrij veel dengue en Chikungunya (knokkelkoortsen) voor. Deze ziekten worden overgedragen door muggen die overdag steken. Er bestaat geen vaccin geschikt voor reizigers. Men kan zich beschermen door muggenwerende maatregelen toe te passen overdag.
Voor meer info over dengue & chikungunya: raadpleeg in elk geval de tekst over dengue en chikungunya.
Consulteer de wereldkaart van de WGO "disease distribution maps".

Zikavirus

In dit land is een zikakoortsuitbraak. Dit virus wordt voornamelijk overgedragen door de Aedes-mug die overdag steekt. Bij zwangere vrouwen kan het virus worden overgedragen naar het ongeboren kind. Er zijn enkele gevallen gerapporteerd van seksuele overdracht van man op vrouw en van man op man. Ook via bloedtransfusie is besmetting mogelijk. Aan zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden tijdens de reis of net nadien raden we af om naar dit land te reizen.
Consulteer de wereldkaart van de CDC en de kaart van de PAHO.
Raadpleeg in elk geval de tekst over zikakoorts.
Raadpleeg de tekst over zwangerschap en reizen.
Dit advies kan aangepast worden wanneer nieuwe informatie beschikbaar is; consulteer daarom regelmatig onze website.

Vaccinaties

Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS-, DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN- en POLIOVACCINATIE. Poliomyelitis komt reeds enkele jaren niet meer voor op het Amerikaanse continent.
Iedereen die naar Latijns-Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Vaccinatie tegen BUIKTYFUS kan overwogen worden voor avontuurlijke reizen in slechte hygiënische omstandigheden en voor migranten en hun kinderen die terugkeren naar hun land van herkomst.
In vele omstandigheden dient vaccinatie tegen HEPATITIS B ook te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure over hepatitis.
Men moet steeds rekening houden met het risico voor HONDSDOLHEID en in specifieke omstandigheden dient ook vaccinatie tegen HONDSDOLHEID te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure & wereldkaart over hondsdolheid.
Dit alles dient individueel met uw arts of met de arts van het reisadviescentrum te worden besproken.

ZIEKTE VAN CHAGAS (OF AMERIKAANSE TRYPANOSOMIASE)
Trekkers doorheen de landelijke gebieden in Latijns-Amerika moeten ook alert gemaakt worden op het risico voor een infectie door een ééncellige parasiet, Trypanosoma cruzi genaamd, overgebracht door grote wantsen (triatomen). In deze gebieden zal men zeker niet in primitieve hutjes of in openlucht overnachten. Indien men dit niet kan of wenst te vermijden, en ook indien men in goedkope hotelletjes overnacht, moet men steeds onder een muggennet slapen (best nog met een laken boven het muggennet, om te beletten dat men in contact komt met de neervallende uitwerpselen van de triatomen). Best gebruikt men een insecticidenspray indien er dergelijke grote insecten in de kamer zitten (meestal verborgen achter kaders, in laden, of zelfs onder de matras). ‘s Avonds dient men ook een insectrepellent op de blootgestelde huidgedeelten aan te brengen.