Trinidad & Tobago

Gele koorts

Gele koorts vaccinatie: (laatste update: 10/10/2016)
Aanbevolen: ja
Vereist door het land: ja, voor alle reizigers ouder dan 1 jaar die terugkomen van een land waar gele koorts bestaat (zie verder)


- Gele koors vaccinatie is strikt aanbevolen voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden die naar Trinidad reizen.
- Gele koorts vaccinatie is niet strikt noodzakelijk, maar aanbevolen tenzij er een (relatieve) medische tegenindicatie bestaat voor cruise ship passagiers en reizigers in transit die niet uitstappen en reizigers die enkel het eiland Tobago bezoeken.
- Vereiste door het land i.v.m. gele koorts vaccinatie: een vaccinatiecertificaat tegen gele koorts is officieel vereist voor reizigers ouder dan 1 jaar die komen van landen waar gele koorts kan voorkomen (zie kaarten: Afrika, Zuid-Amerika) of langer dan 12 uur in transit zijn geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt.
Zie kaart: www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg

Malaria

Er is geen malariarisico.

Diarree

Diarree is een frequent probleem op reis. Zelfs wanneer men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan. Enkele raadgevingen en de juiste geneesmiddelen in de reisapotheek zijn zeer nuttig.
Raadpleeg in elk geval de tekst over reizigersdiarree in de basisbrochure GEZOND OP REIS of via http://www.itg.be" - http://www.reisgeneeskunde.be". Daar worden de maatregelen besproken om diarree te voorkomen, en indien nodig correct te behandelen.

Dengue en chikungunya

In dit land komt vrij veel dengue en Chikungunya (knokkelkoortsen) voor. Deze ziekten worden overgedragen door muggen die overdag steken. Er bestaat geen vaccin geschikt voor reizigers. Men kan zich beschermen door muggenwerende maatregelen toe te passen overdag.
Voor meer info over dengue & chikungunya: raadpleeg in elk geval de tekst over dengue en chikungunya.
Consulteer de wereldkaart van de WGO "disease distribution maps".

Zikavirus

In dit land is een zikakoortsuitbraak. Dit virus wordt voornamelijk overgedragen door de Aedes-mug die overdag steekt. De ziekte kan ook tijdens de zwangerschap worden overgedragen van de moeder op haar nog ongeboren kind, via sexueel contact en via bloedtransfusie. Het zikavirus kan afwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind zoals groeiachterstand, oogafwijkingen, gehoorstoornissen, neurologische afwijkingen zoals microcefalie (te kleine schedel), artrogrypose (gewrichtsafwijkingen) en kan tot een miskraam leiden. Omwille van de associatie tussen zikakoorts tijdens de zwangerschap en afwijkingen bij de foetus worden zwangeren en vrouwen met een zwangerschapswens tijdens of vlak na de reis afgeraden om te reizen naar landen waar een zika-uitbraak is.
Er is geen vaccin, noch behandeling. De enig mogelijke preventie bestaat uit muggenwerende maatregelen overdag.

Koppels met een zwangerschapswens die in het recente verleden in één van die landen zijn geweest kunnen zich laten testen voorleer zij zwanger worden. Indien zij ziek zijn geweest gebeurt dit best zo snel mogelijk; indien zij geen klachten hebben gehad, test men best 3 weken na blootstelling.

Voor meer info:
Consulteer de wereldkaart van de ECDC.
Raadpleeg de tekst over zikakoorts.
Dit advies kan aangepast worden wanneer nieuwe informatie beschikbaar is; consulteer daarom regelmatig onze website.

Vaccinaties

Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS-, DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN- en POLIOVACCINATIE. Poliomyelitis komt reeds enkele jaren niet meer voor op het Amerikaanse continent.
Iedereen die naar Latijns-Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Vaccinatie tegen BUIKTYFUS kan overwogen worden voor avontuurlijke reizen in slechte hygiënische omstandigheden en voor migranten en hun kinderen die terugkeren naar hun land van herkomst.
In vele omstandigheden dient vaccinatie tegen HEPATITIS B ook te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure over hepatitis.
Men moet steeds rekening houden met het risico voor HONDSDOLHEID en in specifieke omstandigheden dient ook vaccinatie tegen HONDSDOLHEID te worden overwogen. Voor meer informatie raadpleeg de ITG brochure & wereldkaart over hondsdolheid.
Dit alles dient individueel met uw arts of met de arts van het reisadviescentrum te worden besproken.

ZIEKTE VAN CHAGAS (OF AMERIKAANSE TRYPANOSOMIASE)
Trekkers doorheen de landelijke gebieden in Latijns-Amerika moeten ook alert gemaakt worden op het risico voor een infectie door een ééncellige parasiet, Trypanosoma cruzi genaamd, overgebracht door grote wantsen (triatomen). In deze gebieden zal men zeker niet in primitieve hutjes of in openlucht overnachten. Indien men dit niet kan of wenst te vermijden, en ook indien men in goedkope hotelletjes overnacht, moet men steeds onder een muggennet slapen (best nog met een laken boven het muggennet, om te beletten dat men in contact komt met de neervallende uitwerpselen van de triatomen). Best gebruikt men een insecticidenspray indien er dergelijke grote insecten in de kamer zitten (meestal verborgen achter kaders, in laden, of zelfs onder de matras). ‘s Avonds dient men ook een insectrepellent op de blootgestelde huidgedeelten aan te brengen.