Trinidad & Tobago

Gele koorts

Aanbeveling betreffende gele koorts vaccinatie: zie kaart
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg
- Gele koors vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk voor alle reizigers vanaf de leeftijd van 9 maanden die naar Trinidad reizen, met uitzondering van de hieronder beschreven vermelding.
- Gele koorts vaccinatie is niet strikt aanbevolen (zie nota 1) voor reizigers die enkel de stedelijke gebieden van de haven van Spanje bezoeken, cruiseschippassagiers die niet van boord gaan en vliegtuigpassagiers in transit. Hier kan men wel tegen gele koorts vaccineren als er geen (relatieve) medische contra-indicatie bestaat (zie nota 1).
- Gele koorts vaccinatie is niet aanbevolen voor reizigers die enkel het eiland Tobago bezoeken.
- Vereiste door het land i.v.m. gele koorts vaccinatie: een vaccinatiecertificaat tegen gele koorts is officieel vereist voor reizigers vanaf de leeftijd van 1 jaar die komen van landen waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika). (zie nota 2)

NOTA (1) betreffende gele koorts vaccinatie:
Het blootstellingrisico voor gele koorts virus is in deze gebieden laag tot zeer laag.
Gele koorts vaccinatie wordt aangeraden op voorwaarde dat er geen (relatieve) medische tegenindicatie bestaat. Gele koorts vaccinatie is zeker aanbevolen voor reizigers die een verhoogd blootstellingrisico hebben met het gele koorts virus (bijvoorbeeld lang verblijf, verhoogde blootstelling aan muggen overdag, onvermijdbare muggensteken).
Bij het overwegen van de gele koorts vaccinatie moet bij elke reiziger het blootstellingrisico met het gele koorts virus, de vereisten van het desbetreffende land, de mogelijke toekomstige reizen naar gele koorts gebieden en de individuele risicofactoren afgewogen worden tegenover de zeer zeldzame ernstige neveneffecten bij een primovaccinatie.
Dit kan steeds besproken worden in het gespecialiseerde vaccinatiecentrum.

NOTA (2) betreffende gele koorts vaccinatie
Landen in Afrika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Afrika.jpg
Landen in Zuid-Amerika waar overdracht van het gele koortsvirus kan plaatsvinden, zie:
www.reisgeneeskunde.be/kaarten/Gele-Koorts-Zuid-Amerika.jpg

Malaria

Er is geen malariarisico.

Diarree

Diarree is een frequent probleem op reis. Zelfs wanneer men in goede omstandigheden reist, ontsnapt men er niet steeds aan. Enkele raadgevingen en de juiste geneesmiddelen in de reisapotheek zijn zeer nuttig.
Raadpleeg in elk geval de tekst over reizigersdiarree in GEZOND OP REIS. Daar worden de maatregelen besproken om diarree te voorkomen, en indien nodig correct te behandelen.

Dengue

In dit land kunnen Dengue en Chikungunya voorkomen. Preventie = antimugmaatregelen toepassen overdag. Raadpleeg in elk geval de tekst over dengue en consulteer de wereldkaart van de WGO bij "disease distribution maps".

Vaccinaties

Op reis gaan is verder een ideale gelegenheid om zich in orde te stellen met de TETANUS-, DIFTERIE-, KINKHOEST-, MAZELEN- en POLIOVACCINATIE. Poliomyelitis komt reeds enkele jaren niet meer voor op het Amerikaanse continent.
Iedereen die naar Latijns-Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen HEPATITIS A beschermd zijn. Indien men in minder goede hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig (bijvoorbeeld vanaf 2-3 weken) in het buitenland verblijft (zelfs indien in goede hygiënische omstandigheden) is ook vaccinatie tegen BUIKTYFUS aangeraden. In vele omstandigheden is vaccinatie tegen HEPATITIS B een aanrader. Voor verdere details zie de algemene tekst over "vaccinaties".
Personen die minstens 4 weken op avontuurlijke wijze rondtrekken doorheen het platteland of ginds voor langere tijd gaan wonen dienen vaccinatie tegen HONDSDOLHEID te overwegen.
Dit alles dient individueel met uw arts of met de arts van het reisadviescentrum te worden besproken.
http://www.who.int/ith/en/index.html - disease distribution maps

ZIEKTE VAN CHAGAS (OF AMERIKAANSE TRYPANOSOMIASE)
Trekkers doorheen de landelijke gebieden in Latijns-Amerika moeten ook alert gemaakt worden op het risico voor een infectie door een ééncellige parasiet, Trypanosoma cruzi genaamd, overgebracht door grote wantsen (triatomen). In deze gebieden zal men zeker niet in primitieve hutjes of in openlucht overnachten. Indien men dit niet kan of wenst te vermijden, en ook indien men in goedkope hotelletjes overnacht, moet men steeds onder een muggennet slapen (best nog met een laken boven het muggennet, om te beletten dat men in contact komt met de neervallende uitwerpselen van de triatomen). Best gebruikt men een insecticidenspray indien er dergelijke grote insecten in de kamer zitten (meestal verborgen achter kaders, in laden, of zelfs onder de matras). ‘s Avonds dient men ook een insectrepellent op de blootgestelde huidgedeelten aan te brengen.