Goto content

Giften en legaten

Giften

Elke gift wordt volledig aangewend voor de wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen van het ITG. U kunt een eenmalige gift overmaken, maar u kunt ook opteren voor een herhaalde of permanente opdracht. Met uw financiële instelling bepaalt u zelf het bedrag en de periodiciteit.

Financiële giften aan het ITG zijn fiscaal aftrekbaar als het totaalbedrag minimum € 40 per jaar bedraagt. U krijgt dan een fiscaal attest, één maal per jaar aan het begin van het volgende kalenderjaar.

Indien gewenst kan u ook een specifieke bestemming vermelden (aids, malaria, tuberculose, tropische ziekten, diergeneeskunde, moeder-kindzorg, algemene gezondheidszorg …).

Schenken via bankoverschrijving

  • Rekeningnummer België: 220-0531111-72 met vermelding “gift (voor…)”
  • BIC/SWIFT: GEBABEBB
  • IBAN: BE 38 2200 5311 1172

Online schenken

U kunt eveneens steunen door een online gift aan het ITG. U kunt dit met een geldige Visa, Master Card, American Express of Eurocard, of via Paypal.

Andere manieren om het ITG te steunen

Beurzen

Elk jaar volgen meer dan 700 studenten een voortgezette opleiding van het ITG, waarvan de meerderheid uit ontwikkelingslanden. Een aantal kunnen we zelf een beurs bezorgen met steun van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking of andere organisaties. Anderen moeten echter zelf een deel van de middelen verzamelen om hun studie en verblijf aan het ITG te financieren. U kunt deze studenten een eind op weg helpen door een beurs of een deel daarvan te schenken, al dan niet voor een bepaalde student. Vrijwel al onze internationale studenten hebben al meerdere jaren praktijk achter de rug en keren na hun studie aan het ITG naar hun land terug om er te werken aan de verbetering van de gezondheidssituatie.

Leerstoelen

Met de financiering van een tijdelijke of permanente leerstoel kan een persoon, bedrijf of vereniging het onderzoek en/of onderwijs aan het ITG structureel steunen. De schenking wordt dan aangewend om docenten, onderzoekers of internationale gastprofessoren te ondersteunen. Samen met het ITG kan de schenker het wetenschappelijke thema en/of de naam van de leerstoel vastleggen.

Legaten

Wie zijn vermogen of een deel ervan bij legaat aan het ITG wil overmaken, kan dit in zijn of haar testament vermelden. U kunt een specifieke geldsom, aandelen, roerend of onroerend goed overdragen. De successie- en overgangsrechten ten laste van de begunstigde zijn voor het ITG beperkt tot 8,5%.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Aarzel niet contact op te nemen met

mecenaat@itg.be - tel. +32 3 345 55 55

eager-warrant