Goto content

Heet van de naald

Het ITG heeft samen met Afrikaanse partnerorganisaties twee EU-gefinancierde projecten opgestart die zullen bijdragen aan de capaciteitsversterking van instituten voor volksgezondheid in de Democratische Republiek Congo en Oeganda.

Vandaag, op Wereldtuberculosedag 2015, stellen we onze institutionele partner in Cotonou, Benin aan u voor:  het Laboratoire de Référence de Mycobactéries (LRM).

Zonder werkzame medicijnen tegen infecties glijdt de gezondheidszorg af naar de 19e eeuw. Het Fonds Inbev-Baillet Latour (IBL) financiert de komende vijf jaar drie leerstoelen aan het ITG voor een totaalbedrag van € 1,35 miljoen.

Op 4 maart reisde ITG-onderzoekster Séverine Caluwaerts naar New York om 'Because Tomorrow Needs Her' voor te stellen. Het multimediaproject van Artsen Zonder Grenzen belicht de wereldwijde inspanningen om de kwaliteit van en toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen te verbeteren.

De onderminister van Volksgezondheid van Cuba, dr. Marcia Cobas Ruiz, bracht vrijdag 27 februari 2015 een bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) voor overleg over ebola en de institutionele samenwerking van het ITG met het ‘Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM)’ en het ‘Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK)’ in Cuba.

Tijdens het 2014 ITG-colloquium (24-27 november, Antwerpen) vatte Alex Hughes van Drawnalism de essentie van de presentaties samen in 52 live getekende striptekeningen, die nu in een e-book gebundeld zijn.

Meer dan 30 Guinese alumni van het Instituut voor Tropische Geneeskunde bundelden hun krachten met de nationale ebola-coördinatoren van hun land. Ze bezonnen zich samen over de bestrijding van de ziekte.

ITG-onderzoekers publiceren vandaag een brief in het vakblad The Lancet over “Blood as medicine: social meanings of blood and the success of Ebola trials”.

Voortaan kunnen burgers en gezondheidsprofessionals in België terecht op één enkele website voor alle informatie omtrent ebola: www.info-ebola.be. De website is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG), de verschillende overheden inzake volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

De Vlaamse regering maakt 3,6 miljoen euro vrij voor de versterking van de gezondheidszorg in Mozambique, waaronder 1,2 miljoen euro voor een partnership tussen het ITG en het Mozambikaanse Institutio Nacional de Saúde (INS).

eager-warrant