Goto content

Heet van de naald

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is gastheer van de 13de internationale conferentie “Moleculaire Epidemiologie en Evolutionaire Genetica van Infectieziekten” (MEEGID XIII).

De mens zet de natuur naar zijn hand, maar niet altijd zonder gevolgen, zo blijkt. Wereldwijd lijden er meer dan 200 miljoen mensen aan de tropische ziekte schistosomiase, die veroorzaakt wordt door de platworm Schistosoma mansoni. Voornamelijk kinderen uit de armere gebieden van Sub-Saharisch Afrika worden getroffen.

Na de ebolacrisis laten andere virussen van zich horen in de onderzoekswereld. Wetenschappers toonden aan dat sommige parasieten uit de Amazonejungle een virus dragen dat hen helpt behandelingen te overleven. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en collega’s uit de VS, Peru, Frankrijk en Zwitserland.

De Hoge Gezondheidsraad heeft in een advies de voorwaarden beschreven waaronder gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde hiv-testing bij risicogroepen in België mag worden uitgevoerd. Hiv-testing zal in de toekomst mogen uitgevoerd worden door niet-medisch personeel buiten een medische setting.

Heel wat mensen vertrekken deze periode op reis naar landen in Europa en aan de overkant van de Middellandse Zee (Nabije Oosten en Noord-Afrika). Ook al zijn dit geen verre bestemmingen en is het risico op gezondheidsproblemen op reis kleiner dan in tropische gebieden, het is toch de moeite waard om je te informeren over preventieve maatregelen en mogelijke vaccinaties.

Hoofd Virologie prof. Kevin Ariën wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

Are you a journalist from Africa, Asia or Latin America and do you want to deepen your understanding of tropical medicine and global health issues? Talented print, broadcast, and online journalists are invited to apply for a Journalist in Residence Programme at the Institute of Tropical Medicine in Antwerp.

Het ebolavirus dat al anderhalf jaar slachtoffers maakt in West-Afrika, evolueert volgens een nieuwe studie trager dan tot dusver werd aangenomen. Dat is goed nieuws voor de vaccins die er aan zitten te komen. De studie, waaraan ook vijf Belgen meewerkten, verschijnt in Nature.

Sinds mei 2015  is het MERS-coronavirus ook overgewaaid naar Zuid-Korea.

De Artsenkrant reikte de Galenus-prijs voor het meest innovatieve geneesmiddel van het jaar uit aan Janssen. Het door Janssen ontwikkelde Sirturo® (Bedaquiline) is het eerste nieuwe medicijn in veertig jaar tijd tegen tuberculose (tbc).

eager-warrant