Goto content

Documentatie

Software


Achtergrondinformatie


Presentaties

Avondseminarie 'Combinatiepreventie & hiv-therapie anno 2016: wat is nieuw?', 29 september 2016

Avondseminarie 'Hiv-testen voor zwangeren & opvang na seksueel geweld', 31 mei 2016

Avondseminarie “Hepatitis C-therapie: hedendaagse mirakels hebben hun prijs”, donderdag 29 oktober 2015

Soa-seminarie, 21 januari 2014

WIV/ISP 9th Seminar on STI & HIV/aids in Belgium - Combination therapy is standard now for gonorrhoea, 10 december 2013

Hiv-soa-avondseminarie, 22 oktober 2013

Avondseminarie 'Hiv-(non-)disclosure tijdens zwangerschap en postpartum', 16 mei 2013

  1. Inleiding
  2. Hiv-disclosure: Hedendaagse theoretische perspectieven - Edwin Wouters
  3. Zwangerschap en disclosure - Ilse Kint
  4. Hiv en disclosure ”Mag ik het zeggen?” - Nick van Gelder
  5. Zwijgen of waarschuwen? Hiv-disclosure: een ethische analysethiek - Liesbet Vanhaute

    (De slides met casuïstiek kunnen omwille van de privacywetgeving niet online geplaatst worden)

Avondseminarie 'Hiv-preventie en therapie', 18 december 2012

Avondseminarie 'Hiv-testbeleid in Europa', 21 juni 2012

HIV in Europe, Copenhagen, 19-20 Maart 2011

Seminar for Life 20 december 2011 Kindersterfte en diarreebestrijding in derdewereldlanden.

Presentaties

'Genitale verminking bij vrouwen in België' - avondseminarie 14 mei 2011

Presentaties

Achtergrondartikels

'Knowledge for Growth' - 5 mei 2011

'Wereldaidsconferentie Wenen' - avondseminarie 14 oktober 2010

'HIV-test bij Afrikanen heeft zin' - avondseminarie 30 september 2010

Websites

Video

eager-warrant