Skip to main content

AFGELAST: Goed ziek: hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken

Dr. Ri de Ridder (voormalig RIZIV) komt spreken over zijn recente boek.

11 Mar 202014:15

Image 1/1

Ons gezondheidssysteem is duur, onrechtvaardig en weinig menselijk. Tijd voor een wake-up call!

In België zijn we vaak best positief over onze gezondheidszorg – tot we ernstig ziek worden. Onze gezondheidszorg heeft meer baat bij zieke mensen dan bij gezonde, wat leidt tot onnodige procedures, overmedicalisering en de verspilling van middelen. In 'Goed ziek', het boek van Ri De Ridder, vertelt de auteur waarom we in een sukkelstraatje zitten en hoe we eruit raken. ​

Want in tegenstelling tot wat de media en bepaalde instanties ons laten geloven, horen wij absoluut niet bij de betere leerlingen van de Europese klas. Ons systeem wordt ongezond veel gestuurd door belangen in farma, politiek en de medische wereld. En dat kan en moet anders. 

De Ridder houdt in 'Goed ziek' een warm pleidooi voor buurtzorg, bundeling van de financiering op streekniveau en een verregaande integratie van welzijn en gezondheid tussen sectoren. Zo kunnen we werken aan een systeem waarin we op een goede manier ziek kunnen zijn, een systeem dat ons gezonder en gelukkiger maakt, dat minder druk zet op de zorgverleners, dat niemand uitsluit en bovendien niet meer kost.

In zijn boek lijst hij een aantal harde feiten op:

  • De gezondheidszorg zou wereldwijd miljoenen euro’s kunnen besparen door meer generische geneesmiddelen te gebruiken.
  • Het Belgisch budget voor preventie is procentueel kleiner dan dat van de meeste andere Europese landen.
  • 23% van alle Brusselaars stelt zorg uit, bij de laagste Brusselse inkomens is dat net geen 40%.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er in 2050 – als er geen actie wordt ondernomen om antibioticaresistentie in te perken – jaarlijks wereldwijd 10 miljoen mensen zullen sterven aan multiresistente bacteriën.
  • Behoor je tot de lagere sociale klasse? Dan heb je meer kans op obesitas, je suikerziekte wordt minder goed opgevolgd, er is meer kans dat je kind sterft aan wiegendood.

Ri De Ridder lag aan de basis van de wijkgezondheidscentra en van de forfaitaire betaling, stond 12 jaar aan het hoofd van de Dienst Geneeskundige Verzorging in het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en is vandaag voorzitter van Dokters van de Wereld.

  Speakers

Dr. Ri De Ridder

Moderator: prof. Bart Criel