Ga naar hoofdinhoud

Kandidaatstelling Raad van Bestuur van het ITG

Wie interesse heeft voor deze functie, kan zijn kandidatuur indienen vóór 15 april 2018.

15-02-18

Afbeelding 1/1

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen (ITG) is een wereldwijd gerenommeerde academische instelling die zich richt op onderzoek, onderwijs, medische en maatschappelijke dienstverlening en capaciteitsversterking op het gebied van de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het telt 420 personeelsleden en heeft een omzet van ongeveer € 62 miljoen, afkomstig van Vlaamse en federale overheidssubsidies, extern gefinancierde projecten en inkomsten uit eigen activiteiten.

Juridisch is het ITG een Stichting van Openbaar Nut, waarin de Raad van Bestuur volheid van bevoegdheid draagt. Tot op heden worden de bestuurders aangesteld door een aantal overheidsinstanties en de Vlaamse universiteiten, of door de Raad van Bestuur gecoöpteerd. Als gevolg van interne evaluaties en reflectie werd op 31 januari 2018 een statutaire ‘Algemene Raad’ opgericht, die bestaat uit leden aangeduid door dezelfde instanties en aangevuld door vertegenwoordigers van andere belanghebbenden inclusief het personeel, de studenten en alumni en de institutionele partners in Zuid en Noord. Deze Algemene Raad heeft de statutaire bevoegdheid om toe te zien op de navolging van de missie, visie, waarden en kerntaken van het ITG, en om de leden van de Raad van Bestuur te benoemen, te evalueren en te ontslaan.

In het kader van deze omvorming zoekt het ITG kandidaat-leden voor de nieuwe Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal 12 leden met expertise in, onder meer, de volgende gebieden:

 • Klinisch, biomedisch en epidemiologisch onderzoek
 • Hoger onderwijs en vorming
 • Medische dienstverlening en expertise
 • Academisch beleid en beheer
 • Internationale gezondheidszorg
 • Capaciteitsversterking en ontwikkelingssamenwerking
 • Financieel beheer
 • Informatietechnologie
 • Human Resources
 • Communicatie
 • Bedrijfswereld, in het bijzonder de biomedische sector
 • Bestuurlijke en politieke wereld

De bestuurders dienen ook te beschikken over strategische competenties, interpersoonlijke vaardigheden, brede visie en kennis.

De Raad van Bestuur zal in de regel jaarlijks een vijftal vergaderingen van ongeveer 2 uur houden op de zetel van het ITG in Antwerpen, inclusief één strategische bijeenkomst (ongeveer 4 uur). De werktaal is het Nederlands.

Kandidaten richten vóór 15 april 2018 een motivatiebrief en curriculum vitae per mail aan mevrouw Yolande Avontroodt, voorzitter van de Algemene Raad van het ITG. De kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. De Algemene Raad zal de benoemingen op 20 juni 2018 afronden op advies van een selectiecomité.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND