Ga naar hoofdinhoud

Pestuitbraak in Madagascar

Eind augustus 2017 was er een pestuitbraak in Madagascar met vooral gevallen in de stadsrand van Antanarivo, Toamasina en Faratshio.

13-11-17

Afbeelding 1/1 : Madagascar - pestepidemie voorbij

Eind augustus 2017 was er een pestuitbraak in Madagascar met vooral gevallen in de stadsrand van Antanarivo, Toamasina en Faratshio. Pest is endemisch in Madagascar en er worden jaarlijks gevallen van de ziekte bevestigd. In 2017 betrof het ook een vorm van longpest. Deze komt minder vaak voor en verspreidt zich sneller. Onrustwekkend was ook de verspreiding van de uitbraak naar dichtbevolkte stedelijke gebieden.

Pest wordt veroorzaakt door een bacterie Yersinia pestis. Deze bacterie vindt men bij kleine zoogdieren (zoals knaagdieren) en kunnen overgedragen worden door vlooien. In geval van longpest kan de ziekte worden overgedragen door het inademen van speekseldruppeltjes die vrijkomen bij het hoesten.

Het risico voor de reiziger is laag.

Ter preventie van pest kunt u:

  • Vlooienbeten vermijden door het gebruik van insectenrepellents (zoals DEET 50%, picaridine, IR3535).
  • Contact vermijden met dode dieren.
  • Contact vermijden met zieke mensen.

Pest kan worden behandeld met antibiotica. De preventieve inname van antibiotica is enkel aanbevolen in geval van nauw contact met een patiënt (zoals voor sommige gezondheidswerkers). Het preventief innemen van antibiotica is niet aanbevolen voor reizigers, noch voor expats.

In geval van klachten raadpleegt u zo snel mogelijk een arts (koorts, rillingen, gezwollen lymfeknopen of ademhalingsproblemen). Voor reizigers kan het nuttig zijn een werkzaam antibioticum op zak te hebben (zoals ciprofloxacine of doxycycline) dat na medisch advies zo nodig kan gestart worden.

Links

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND