ITG-vacatures

Jobstudent zomer 2018
Alle departementen
Alle diensten
  Reageren voor: 15 apr.

  Inleiding

 • Als je deze zomer vakantiewerk wil doen op het Instituut voor Tropische Geneeskunde, kan je je nu al kandidaat stellen. Vanaf april zal er op basis van vraag en aanbod een eerste selectie gemaakt worden.

  Profiel

 • We zijn op zoek naar bachelor- of masterstudenten die al enige kennis en ervaring hebben in een bepaald domein. Studenten uit het middelbaar onderwijs moeten we dikwijls teleurstellen.
 • Kennis van talen, een openminded mentaliteit en flexibiliteit zijn geen overbodige eigenschappen.

  Opdracht

 • De opdrachten zijn zeer uiteenlopend. De voorbije jaren stelden we vooral jobstudenten tewerk in bijvoorbeeld het laboratorium of in onze ondersteunende administratieve en financiële diensten.

  Aanbod

 • Het ITG is een boeiende, internationale werkomgeving, gelegen in hartje Antwerpen.
 • We bieden alleen voltijdse contract, doorgaans met een minimumduur van 2 weken.
 • Een loon volgens de barema’s van de Vlaamse universiteiten, aangevuld met fietsvergoeding en/of abonnement openbaar vervoer en maaltijdcheques.
 • Een jobstudent mag in een kalenderjaar maximum 475 uren werken.
 • De minimumleeftijd van een jobstudent is 15 jaar.
 • Meer informatie rond studentenwerk en regelgeving vind je op de website www.studentatwork.be.

  Geïnteresseerd?

Hoe stel je je kandidaat?

Je stuurt je curriculum vitae en een begeleidend schrijven naar vacatures@itg.be. Vermeld als onderwerp ‘aanvraag jobstudent’. Je stelt je kandidaat voor 15 april 2018.

In je curriculum vitae vermeld je:

 • Je personalia: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats.
 • Welke middelbare en/of hogere studies je deed of momenteel doet.
 • Waar en wanneer je reeds werkervaring hebt opgedaan.
 • Je vaardigheden, bv. talen of informaticakennis.
 • Extra troeven, bv. lid van een jeugdbeweging, interessante hobby’s ...

In je begeleidend schrijven vermeld je:

 • Welke periode je beschikbaar bent om te werken: juli, augustus en/of september, en eventueel ook tijdens het schooljaar.
 • Of je al eerder vakantiewerk deed op het ITG. Zo ja, op welke dienst/voor welk diensthoofd.
 • Of je een zoon/dochter, neef/nicht, familielid of kennis van een ITG-werknemer bent. Het ITG geeft voorrang aan familieleden en verwanten van personeelsleden.
 • Of je een voorkeur voor een bepaalde job of dienst hebt.