Departement Biomedische Wetenschappen

Het Departement Biomedische Wetenschappen (DBMS) bestaat uit drie onderzoeksgroepen (ProtozoölogieMicrobiologie en Eco-epidemiologie). We worden wereldwijd erkend als experts op het gebied van parasieten, (myco)bacteriën en virussen. Samen met onze collega's van de andere departementen en door samenwerkingsverbanden buiten het ITG vormen we een multidisciplinaire kritische massa met een directe impact op nieuwe preventie- en interventiestrategieën, alsook op het gezondheidsbeleid in lage- en middeninkomenslanden. We delen allemaal de filosofie om de uitmuntendheid en relevantie van fundamenteel en toegepast onderzoek nauw te verbinden met capaciteitsversterking en personeelsmobiliteit tussen het ITG en lage- en middeninkomenslanden.

  • Visie. Het lijden ten gevolge van tropische infectieziekten verminderen door fundamentele inzichten in de pathogenese en de verspreiding van ziekteverwekkers en hun vectoren, met inbegrip van de vertaling naar betere diagnostiek, behandelingen, preventie- en controlemaatregelen voor de wereldgemeenschap.
  • Missie. Het uitvoeren van fundamenteel en translationeel onderzoek naar de biologie, ecologie en epidemiologie van geselecteerde pathogenen.
  • Hypothese. Ondanks gezamenlijke inspanningen op het gebied van preventie, controle en eliminatie blijven veel infectieziekten (opnieuw) de kop opsteken of voortduren. We veronderstellen dat dit te wijten is aan het unieke aanpassingsvermogen van pathogenen en het dynamische samenspel met andere pathogenen, hun vectoren, hun gastheren en het milieu.

 

Onderzoeksgroep Protozoölogie

De Onderzoeksgroep Protozoölogie bestaat uit vier onderzoekseenheden die fundamenteel en translationeel onderzoek doen naar drie belangrijke vectorgebonden protozoaire parasieten die verantwoordelijk zijn voor verwoestende ziekten bij mens en dier in de hele derde wereld: Leishmania (menselijke leishmaniasis), Plasmodium (menselijke malaria), Trypanosoma (menselijke en dierlijke Afrikaanse trypanosomiasis). Er wordt momenteel intensief gewerkt aan de bestrijding en eliminatie van viscerale leishmaniasis op het Indiase subcontinent, malaria in de drie continenten en HAT in Afrika. Ons onderzoek is hier nauw mee verbonden, aangezien de verworven nieuwe kennis en de vertaling daarvan in innovatieve instrumenten voor diagnose en surveillance de lopende programma's voor ziektebestrijding/eliminatie en de follow-up daarvan zullen verbeteren.

 

Onderzoeksgroep Microbiologie

De Onderzoeksgroep Microbiologie bestaat uit drie onderzoekseenheden die fundamenteel en translationeel biomedisch onderzoek verrichten om de controle van ziekten veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis, M. leprae en M. ulcerans (Dienst Mycobacteriologie), arbovirussen en hiv (Dienst Virologie en Dienst Experimentele Immunologie) te verbeteren. De groep deelt gemeenschappelijke onderzoeksvragen, expertise en technologieën in fundamenteel en translationeel biomedisch onderzoek om de diagnose, behandeling en bewaking van mycobacteriën en virussen in de tropische geneeskunde te verbeteren, en om de immuniteit tegen deze ziekteverwekkers te begrijpen en te benutten voor het verkennen van de mogelijkheden voor nieuwe vaccins.

 

Onderzoeksgroep Eco-epidemiologie

De Onderzoeksgroep Eco-epidemiologie bestaat uit vier onderzoekseenheden die fundamenteel en toegepast onderzoek verrichten op het grensvlak tussen ziekteverwekker, vector, gastheer en omgeving. In een globale context blijven veel infectieziekten (opnieuw) opduiken met een onverwachte verspreiding en ongekende intensiteit, terwijl andere endemische ziekten blijven bestaan. In het besef dat ziekteverwekker-, vector-, dier- en menselijke gastheerpopulaties met elkaar en met het milieu interageren, passen we een volledige systeembenadering toe (One Health, Eco-health) om de overdracht te begrijpen en de preventie, controle en/of eliminatie van infectieziekten te verbeteren. Dit doen we door interdisciplinair onderzoek, waarbij we de epidemiologie en ecologie in het veld combineren met laboratoriumgebaseerd onderzoek en modellering. Onze focus ligt op verwaarloosde tropische ziekten (NTD's) en malaria, met specifieke nadruk op vector-overdraagbare ziekten, zoönosen en parasitaire (co-)infecties.

 

Coördinerende diensten

 

Organogram

 

Evenementen

16 dec 2020

PhD defence Harvie Portugaliza (online)

Targeting Malaria Transmission: A Transdisciplinary Approach

06 aug 2020

PhD defence Keshav Rai

Development of tools to determine the phenotype and genotype of Leishmania donovani for tracking treatment failure in anthroponotic visceral leishmaniasis in Nepal.

West Bengal State University, Kolkata

11 jun 2020

PhD defence Vera Kühne (Online)

Alternative antigens for a point of care test for serodiagnosis of visceral leishmaniasis in East Africa

Online