Departement Volksgezondheid

Het Departement Volksgezondheid doet onderzoek naar gezondheidssystemen en naar epidemiologie en de bestrijding van ziekten op niveau van een hele bevolking. De wetenschappelijke opdracht van het departement Volksgezondheid gaat uit van de menselijke populatie.

De expertise van de onderzoekers bestaat vooral uit de epidemiologie van tropische en infectieuze aandoeningen; de evaluatie van specifieke interventies voor ziektebestrijding op bevolkingsniveau; socio-economische en organisatorische aspecten van gezondheidszorg; en het algemene en internationale gezondheidsbeleid.

Het wetenschappelijk werk speelt zich in hoofdzaak af in of bij de gemeenschappen, gezondheidsdiensten en relevante instanties in ontwikkelingslanden, en in nationale en internationale beleidsorganisaties.

Het beoogt de vermindering van de ziektelast, in het bijzonder van tropische en infectieuze aandoeningen, door specifieke en algemene interventies; de optimale organisatie van een toegankelijke, adequate, integrale en efficiënte gezondheid, met bijzondere aandacht voor de minst begoeden en andere risicogroepen; en de ontwikkeling van een internationaal gezondheidsbeleid dat uitgaat van de universele mensenrechten.

 

Evenementen

Thesis cover

11 dec 2018

PhD defence Ona Ilozumba

CHWs + mHealth. An Assessment of mHealth interventions utilized by Community Health Workers in low and middle-income countries

Vrije Universiteit Amsterdam
Ibukun-Oluwa Omolade Abejirinde

11 dec 2018

PhD defence Ibukun-Oluwa Omolade Abejirinde

Diagnostic and clinical decision support systems for antenatal car: is mHealth the future in low-resource settings?

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Tjard de Cock Buning, Mukesh Hamal, Azucena Bardaji, Vincent de Brouwere

10 dec 2018

PhD defence Mukesh Hamal

Social accountability in maternal health services in selected districts of Nepal and Gujarat, India

VU Amsterdam, Amsterdam