Departement Volksgezondheid

Het Departement Volksgezondheid doet onderzoek naar gezondheidssystemen en naar epidemiologie en de bestrijding van ziekten op niveau van een hele bevolking. De wetenschappelijke opdracht van het departement Volksgezondheid gaat uit van de menselijke populatie.

De expertise van de onderzoekers bestaat vooral uit de epidemiologie van tropische en infectieuze aandoeningen; de evaluatie van specifieke interventies voor ziektebestrijding op bevolkingsniveau; socio-economische en organisatorische aspecten van gezondheidszorg; en het algemene en internationale gezondheidsbeleid.

Het wetenschappelijk werk speelt zich in hoofdzaak af in of bij de gemeenschappen, gezondheidsdiensten en relevante instanties in ontwikkelingslanden, en in nationale en internationale beleidsorganisaties.

Het beoogt de vermindering van de ziektelast, in het bijzonder van tropische en infectieuze aandoeningen, door specifieke en algemene interventies; de optimale organisatie van een toegankelijke, adequate, integrale en efficiënte gezondheid, met bijzondere aandacht voor de minst begoeden en andere risicogroepen; en de ontwikkeling van een internationaal gezondheidsbeleid dat uitgaat van de universele mensenrechten.

 

Evenementen

02 jun 2020

PhD defence Vibian Moraa Angwenyi (Online)

Patients, providers, and systems: local models for chronic care and self-management support in southern Malawi

12 feb 2020

PhD defence Philippe Mulenga

Contribution des services des soins de santé primaires au contrôle de la Trypanosomiase Humaine Africaine dans le contexte de son élimination en République Démocratique du Congo

Ecole de Santé Publique, ULB, Brussels

18 nov 2019

PhD defence Melanie Bannister-Tyrrell

Micro-epidemiology of malaria in pre-elimination settings

University of Amsterdam, Amsterdam