THEMA

Gezondheidszorg en -beleid

Gezondheidszorg is het onderhouden en verbeteren van gezondheid via diagnose, behandeling en ziektepreventie. Toegang tot gezondheidszorg is cruciaal voor iedereen en is vooral afhankelijk van sociale en economische omstandigheden. Daarnaast heeft ook het lokale gezondheidsbeleid een grote invloed.
Onze onderzoekers die actief zijn in dit domein hebben expertise met:

 • De evaluatie van specifieke bestrijdingsprogramma’s op het niveau van de bevolking
 • Socio-economische en organisatorische aspecten van gezondheidszorg
 • Algemeen en internationaal gezondheidsbeleid

Naast onderzoek hebben de betrokken diensten ook veel ervaring met postgraduaatonderwijs en dienstverlening. De prestigieuze Master of Science in Public Health-opleiding bestaat reeds 50 jaar en is een goed voorbeeld hiervan.
De hoofdonderzoekslijnen zijn:

 • Strategisch beheer van lokale gezondheidssystemen
 • Evaluatie en onderzoeksmethodologie voor complexe problemen rond gezondheidssystemen
 • Innovatieve platformen voor zorg van levenslange aandoeningen
 • Beleid voor gezondheidspersoneel
 • Relatie tussen ziektebestrijdingsprogramma’s en versterking van gezondheidssystemen
 • Financiële toegang voor armen
 • Gezondheidszorg en –financiering voor iedereen
 • Gelijkwaardigheid en gezondheid

Nieuws