THEMA

MOEDERSCHAP EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overleden in 2015 ongeveer 300.000 vrouwen aan de complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. De meeste slachtoffers wonen in ontwikkelingslanden en in de meeste gevallen had hun dood voorkomen kunnen worden. Helaas is het probleem groter dan moedersterfte alleen. Miljoenen vrouwen wereldwijd hebben geen mogelijkheid tot familieplanning, toegang tot zorg tijdens en na hun zwangerschap, met name als ze in gebieden wonen waar gezondheidsfaciliteiten slechts beperkt aanwezig zijn. Dit heeft vaak fysieke en psychologische consequenties die onder andere kunnen leiden tot onvruchtbaarheid, anemie, depressie. Deze ernstige zwangerschapscomplicaties worden maternale morbiditeit genoemd.

Door middel van onderwijs, onderzoek en beleidsondersteuning trachten ITG-experts de gezondheid en levens van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Ons onderzoek op dit gebied omvat onder andere maternale morbiditeit, zwangerschapsdiabetes, vrouwelijke genitale verminking, tienerzwangerschap. In onze postgraduaat cursus tropische geneeskunde voor bachelors worden verpleegkundigen en vroedvrouwen voorbereid om de uitdagingen aan te gaan van het werken in landen waar de noden hoog, maar de medische faciliteiten beperkt, zijn.

nieuws