Immuunsuppressie

Bij bepaalde chronische aandoeningen is er sprake van immuunsuppressie. Bij immuunsuppressie is de afweer verminderd waardoor infecties ernstiger kunnen verlopen. Bovendien is er soms een minder goede respons na vaccinatie. Aan personen met afweerstoornissen worden extra maatregelen geadviseerd bij reizen naar (sub)tropische landen. Het gaat hier om volgende aandoeningen:

  • Hiv
  • Auto-immune stoornissen (zoals de ziekte van Crohn, reuma, lupus …) behandeld met medicatie
  • Orgaan- of beenmergtransplantatie
  • Kankerbehandeling minder dan 3 maanden geleden
  • Inname van immuunonderdrukkende medicatie (zoals cortisonetabletten of infusen, Ledertrexaat®, Imuran®, anti-TNF-medicatie zoals Humira® …)
  • Miltaandoeningen (waaronder sikkelcelziekte)
  • Aangeboren immuunstoornissen

Bepaalde levende vaccins, zoals het gele koorts-vaccin, mogen in sommige gevallen zelfs niet toegediend worden omwille van het risico op ernstige bijwerkingen.

Soms is een aanpassing van de reisbestemming of -invulling nodig. Het type afweerstoornis bepaalt welke extra maatregelen nodig zijn. Deze extra maatregelen kunnen bestaan uit het toedienen van extra vaccinaties of het meegeven van een antibioticanoodbehandeling om infecties op reis snel te kunnen behandelen.

Daarnaast wordt soms aangeraden om door middel van een bloedonderzoek na te gaan of er voldoende antistoffen gevormd zijn na vaccinatie.

Het is verstandig om met een specialist (internist gespecialiseerd in tropische infectieziekten) te overleggen welke extra maatregelen nodig zijn. Zie voor meer informatie het advies van de hoge gezondheidsraad betreffende de vaccinatie van immuno-gecompromitteerde en chronisch zieke kinderen en volwassenen.