PROJECT

SticS

SticS staat voor 'STI testing among Clients of Sex workers'.

Tijdens het voorjaar en het najaar van 2019 bieden we in de prostitutiewijk aan klanten van sekswerkers testen voor hiv en soa aan.

We voeren de volgende testen uit:

  • Hiv
  • Chlamydia
  • Gonorroe
  • Syfilis
  • Hepatitis A, B en C

Waarom doen we dit?

Sekswerkers lopen een verhoogd risico om hiv en soa op te lopen. Omdat hun klanten soms om onbeschermde seks vragen, lijkt het logisch dat ook zij een hoger risico lopen.

Uit cijfers van Ghapro, een centrum voor seksuele gezondheid van sekswerkers, blijkt dat een aanzienlijk aantal geteste sekswerkers een soa heeft. Voor chlamydia en gonorroe gaat het om meer dan 7% van alle geteste sekswerkers. Uit een enquête van Ghapro blijkt bovendien dat bijna een vijfde van de klanten vraagt om vaginale seks zonder condoom. Tijdens een bevraging bij 334 klanten rapporteerde 14.3% ooit een soa te hebben opgelopen. Het werkelijke cijfer is wellicht nog groter, want van alle bevraagde klanten van sekswerkers laat 70% zich minder dan jaarlijks testen. 42% liet zelfs nog nooit een soa-test uitvoeren.

Het lijkt dus een goed idee om hiv/soa-testen bij deze groep zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo kunnen klanten van sekswerkers zo snel mogelijk behandeld en opgevolgd worden en kan de keten van soa-overdracht sneller doorbroken worden.

Gegevens worden gepseudonimiseerd maar gewist na deelname

We nemen ter plaatse stalen af. De testen worden uitgevoerd in het laboratorium van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de resultaten worden op een later tijdstip doorgegeven via sms (in geval van een negatief testresultaat) of telefonisch (in geval van een afwijkend testresultaat).

Omwille van het belang en succesvol communiceren van testresultaten kozen we niet voor een anonieme deelname, maar wel voor een gepseudonimiseerde aanpak waarbij we tijdelijk het telefoonnummer van de deelnemers bijhouden. Bij pseudonimisering kunnen versleutelde gegevens (in dit geval het telefoonnummer) nog steeds toegankelijk gemaakt worden mits de juiste sleutel wordt gebruikt.

Wie een reactief testresultaat heeft, begeleiden we naar de zorg, waar eventueel verdere onderzoeken en behandeling beschikbaar zijn.

We bieden de deelnemers een beperkte vragenlijst aan om een idee te krijgen van het epidemiologisch en risicoprofiel. Daarnaast registreren we ook het telefoonnummer en het testresultaat. Omwille van de vertrouwelijkheid wissen we onherroepelijk het telefoonnummer van elke deelnemer na het doorgeven van het testresultaat. We vervangen het telefoonnummer dan door een willekeurige code.

Met dit project willen we -naast het sensibiliseren van de doelgroep- ook de haalbaarheid en effectiviteit van de strategie onderzoeken.

Waar en wanneer?

Violett – Verversrui 3, 2000 Antwerpen

  • Dinsdag 14/05 van 14 tot 17 uur
  • Woensdag 15/05 van 20 tot 24 uur
  • Donderdag 16/05 van 14 tot 17 uur
  • Donderdag 16/05 van 20 tot 24 uur
  • Vrijdag 17/05 van 20 tot 24 uur

Nieuws