Test voor slaapziekte ontwikkeld én geproduceerd door het itg

Al decennialang wordt overal ter wereld een slaapziektetest gebruikt die niet alleen ontwikkeld werd, maar ook nog altijd gemaakt wordt door het ITG.

De verwekker van slaapziekte is de trypanosoom, een parasiet die door de tseetseevlieg wordt overgebracht. Zonder behandeling dringt de parasiet door tot de hersenen en overlijd je. Ook dieren kunnen slaapziekte krijgen.

De sleutel om trypanosomiasis te bestrijden, is vroege opsporing. Dat kan met de CATT, een test die het ITG eind jaren 70 ontwikkelde. Het was onder impuls van parasitoloog Nestor Van Meirvenne dat de procedure tot stand kwam en uitgroeide tot (de enige bruikbare) veldtest die massaal wordt ingezet om slaapziekte op te sporen in West- en Centraal-Afrika. Omdat de productie bewerkelijk is en commercieel niet interessant, heeft de farmasector er weinig of geen belangstelling voor en doet het ITG dat zelf. Het instituut heeft al vele miljoenen tests geleverd aan diverse organisaties.

ITG-epidemioloog Marleen Boelaert, expert inzake leishmaniasis (zandmugziekte) en slaapziekte
ITG-epidemioloog Marleen Boelaert, expert inzake leishmaniasis
(zandmugziekte) en slaapziekte

Eind 20e eeuw nam het aantal nieuwe gevallen van humane Afrikaanse trypanosomiasis epidemische proporties aan. Door opsporings- en behandelingscampagnes is dat cijfer teruggedrongen tot minder dan 10.000 per jaar, met name in Congo. Het ITG heeft slaapziekte nooit losgelaten. ITG’ers als Marleen Boelaert, Epco Hasker en Philippe Büscher werken met lokale en internationale partners, gesteund door de Belgische overheid en de Bill & Melinda Gates-stichting, aan de eliminatie van trypanosomiasis in Congo. In mei 2014 leverde het ITG nog een belangrijke bijdrage aan een nieuwe, snelle 15-minutentest om de ziekte op te sporen in de eerstelijnszorg.

Foto bovenaan: Tsetse fly from Burkina Faso door International Atomic Energy Agency.