Algemene Raad

Voorzitter

Anne Van Autreve

Aangeduid door: Vlaams Ministerie bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Mevrouw Van Autreve begon haar carrière in 1991 als landbouwkundig ingenieur voor de niet-gouvernementele organisatie TRIAS in Honduras. In 1998 werd ze verantwoordelijk voor de TRIAS-programmas in Honduras, El Salvador en Chili. In 2001 maakte ze de overstap naar de Vlaamse overheid waar ze een overheidsbreed project coördineerde rond interne milieuzorg. In 2009 werd ze afdelingshoofd en bij het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) en kort daarna werd ze benoemd als waarnemend administrateur-generaal van VAIS bij de Vlaamse overheid. Vanaf 1 april 2014 is VAIS een onderdeel van het Departement Internationaal Vlaanderen waar ze afdelingshoofd Mondiale Uitdagingen was tot 31 maart 2017. Ze werkt nu voor het Departement Kanselarij en Bestuur.

Leden

Nicolas Antoine-Moussiaux

Aangeduid door: ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)

Nicolas Antoine-Moussiaux (1981) studeerde diergeneeskunde aan de Université de Liège (ULiège) en promoveerde in 2009 op de pathologie van Trypanosoma evansi aan de ULiège. Hij studeerde 'landelijke economie en sociologie' aan de ULiège en Université Catholique de Louvain (2010). Na zijn postdoctoraal onderzoek in Vietnam (2012) naar de evaluatie van epizoötiebestrijding (in samenwerking met het Franse onderzoekscentrum CIRAD), werd hij benoemd tot docent tropische dierengezondheid aan de ULiège. Hij leidt of neemt deel aan verschillende onderzoeksprojecten in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Zijn projecten richten zich op de sociaaleconomische aspecten van diergezondheid en veeteelt, met een link naar de volksgezondheid en de gezondheid van het milieu. In 2016 lanceerde hij de geavanceerde Master in Integrated Management of Health Risks, mede georganiseerd door de ULiège, de Université Libre de Bruxelles en de Université de Namur.

Yolande Avontroodt

Aangeduid door: Federaal Ministerie Volksgezondheid

Yolande Avontroodt (Antwerpen 19 maart 1950) studeerde in 1975 af als dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de RUG en in 1978 als specialist in de arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Ze was tot 2000 werkzaam als huisarts en arbeidsgeneesheer bij externe preventiediensten en van 1990 tot 1995 als medisch adviseur voor de Liberale Mutualiteit Antwerpen. Ze was lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1999 tot 2010. Naast het lidmaatschap van o.a. de commissies Volksgezondheid, leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing en sociale zaken was ze voorzitter van de commissie Volksgezondheid (tot 2003) en van het Adviescomite Wetenschapsbeleid van het federale parlement (tot 2010). Ze was burgemeester van de gemeente Schilde van 2000 tot 2012 en zetelt sedert 2012 als provincieraadslid in Antwerpen.

Sedert 2003 tot op heden is ze Voorzitter van het Algemeen Beheerscomite van het RIZIV. Ze bekleedde diverse mandaten als lid van de Raad van Bestuur van RUCA, Federaal Kenniscentrum KCE, UZA , Acerta Public en is nog bestuurder van vzw Mensura. Sinds 2015 is ze bestuurder van het WIV, BCUZ Brussel en lid van de Universitaire Raad van VUB. Daarnaast is ze lid van diverse raden van bestuur waaronder MHKA, vrienden van MHKA, Evens Foundation, Home Philippe Speth, More Foundation, Open VLD nationaal partijbureau en diverse lokale verenigingen.

Luc Bertrand

Gecoöpteerd lid

Luc Bertrand (1951) studeerde in 1974 af als handelsingenieur aan de universiteit van Leuven (KU Leuven). Hij begon zijn loopbaan bij Bankers Trust en is sinds 1986 werkzaam bij Ackermans & van Haaren. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van AvH, waarvan hij sinds 1985 lid was. Hij is ook voorzitter van onder meer DEME, en Dredging International, bestuurder bij CFE en SIPEF, en heeft mandaten als bestuurder bij ING België. Luc Bertrand is lid van de Raad van Bestuur van verschillende andere non-profitorganisaties en openbare instellingen, zoals de KU Leuven en het Museum Mayer van den Bergh.

Anne Chapelle

Gecoöpteerd lid

Anne Chapelle (Sint-Truiden, 13 december 1958) begon haar professionele carrière als verpleegster en evolueerde met succes naar een onderzoeker in de tropische geneeskunde. Op de jonge leeftijd van 22 vertrok ze naar Congo voor een opdracht voor het wereldberoemde Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Ze verleende medische hulp en leidde kritische preventiediensten in nauwe samenwerking met vrouwen, kinderen en gezinnen om tuberculose, lepra en aids te bestrijden. Bij haar terugkeer behaalde zij een neonatologie-graad aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ze zette haar carrière in de farmaceutische industrie voort in verschillende leiderschapsrollen die zich richtten op de toepassing van nucleaire technologieën. Anne Chapelle begon in 1994 met Ann Demeulemeester te werken, toen zij de reorganisatie van het bedrijf ondernam.

Faustin Chenge Mukalenge

Vertegenwoordiging Zuidpartners

Faustin Chenge Mukalenge is arts. Hij studeerde af in 1994 aan de Universiteit van Kisangani (DRC). Vervolgens behaalde hij een specialisatie in gynaecologie en obstetrie aan de Universiteit van Lubumbashi (DRC) in 2001, een Master in Public Health aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (België) in 2004 en een doctoraat in public health aan de Universiteit van Lubumbashi in 2011. Hij is momenteel Senior Lecturer aan de School of Public Health van de Universiteit van Lubumbashi en in de Public Health Department van de Faculteit Geneeskunde aan de Universiteit van Kisangani. Hij is betrokken bij een breed scala aan onderzoeks-, training- en serviceactiviteiten. Op het gebied van onderzoek werkt hij vooral aan de organisatie van lokale gezondheidsstelsels ('gezondheidsdistricten') in stedelijke omgevingen, maar hij is ook geïnteresseerd in gezondheidsbeleid en gezondheid van moeders. Hij is auteur of co-auteur van een twintigtal artikelen in de bovengenoemde domeinen. Hij werkte vier jaar lang als kabinetschef van de minister van Volksgezondheid (2012-2016). Hij leidt momenteel het Congolese gezondheidskenniscentrum dat tot doel heeft het ministerie van gezondheidsautoriteiten te adviseren over evidence-informed decision making.

Bart Criel

Aangeduid door: ITG-personeel

Bart Criel studeerde in 1981 af als arts aan de KU Leuven en behaalde in datzelfde jaar een diploma Tropische Geneeskunde & Hygiëne bij het ITG. In 1989 behaalde hij een Master of Science in Public Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. In 1998 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit van Brussel op het onderwerp van district-gebaseerde ziekteverzekering in Sub-Sahara-Afrika. Bart Criel werkte aanvankelijk in België als ziekenhuisarts op een afdeling interne geneeskunde, en later als huisarts. Vervolgens werkte hij in de periode 1983-1990 als district medical officer in het voormalige Zaïre (nu Democratische Republiek Congo). In 1990 keerde hij terug naar België en sloot zich aan bij het ITG. Hij is momenteel hoogleraar en hoofd van de Dienst Gezondheidsfinanciering, Departement Volksgezondheid. Op het gebied van onderzoek richt hij zich op het beheer en de werking van lokale gezondheidsstelsels en op het ontwerp en de ontwikkeling van beleid ter bescherming van de sociale gezondheid in LMIC. Hij is momenteel betrokken bij veldonderzoek in Benin, DR Congo, Guinea-Conakry, India, Mauritanië en Oeganda. Als mededirecteur van de Master in Public Health bij het ITG is hij verantwoordelijk voor het cursusmanagement en het onderwijsbeleid, naast het lesgeven in verschillende modules.

Michaela Daelemans

Aangeduid door: Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Michaela Daelemans (1968) is arts.

Ze studeerde in 1993 af aan de Universiteit Gent en behaalde in 1994 een diploma tropische geneeskunde aan het ITG.

Sinds 2003 werkt ze voor de Vlaamse overheid binnen het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, als inspecteur bij Zorginspectie.

Patrick De Baetselier

Aangeduid door: Vrije Universiteit Brussel

Patrick De Baetselier (Ukkel, 30 januari 1950) was tot het einde van 2016 Hoofd van de Eenheid Cellulaire en Moleculaire Biologie, CMIM, verbonden aan de afdeling Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Brussel. Hij promoveerde aan de VUB in 1977 en werkte tot 1980 als postdoc-onderzoeker aan de Cel Biologie in het Weizmann Instituut in Israël. Zijn onderzoek richtte zich altijd op de cellulaire immunologie van gastheer-tumor- en gastheer-parasiet-interacties. De emeritus hoogleraar aan de VUB was tevens directeur van het interuniversitaire masterprogramma Molecular Biology, dat is georganiseerd binnen het interuniversitaire ontwikkelingsprogramma. In dit verband zijn er nauwe banden tussen de onderzoeksgroep CMIM en het ITG. Tussen 2007 en 2011 was De Baetselier decaan van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen. Nadien werd hij vice-rectoraal onderzoeksbeleid en vertegenwoordigde hij de VUB in verschillende raden en werkgroepen (FWO, VRWI, VLIR).

Marleen Deputter

Aangeduid door: Vlaams ministerie van Onderwijs

Ik startte op de Afdeling Hoger Onderwijs en was verantwoordelijk voor het uitschrijven van het regelgevend kader met betrekking tot de fusies van de hogescholen, de hervorming van de hoger onderwijsopleidingen, de overdracht van opleidingen, enz. Daarna werd ik waarnemend afdelingshoofd van de Afdeling Hoger Onderwijs. Vanaf 2007 tot januari 2015 was ik afdelingshoofd van de Afdeling Studietoelagen. Vanaf 2015 werd ik aangeduid als projectleider om de krijtlijnen en het regelgevende kader van de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent uit te werken.  Ondertussen ben ik belast met de voorbereiding van en de juridische onderbouw van het aanvullend pensioenen in de sector van de basiseducatie.

Koen Dillen

Aangeduid door: Provincie Antwerpen

Koen Dillen studeerde in 1988 af als huisarts aan de KU Leuven. Hij werkt in een grote groepspraktijk in het Kempense Mol. Hij leidt er jonge artsen op tot huisarts. Tevens behaalde hij een diploma in de gehandicaptenzorg en werkt hij in twee instellingen voor mensen met een beperking. Via adoptieprocedures kwam hij in contact met de Braziliaanse gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking. Als lid van de Algemene Raad van het ITG en de Algemene Vergadering van Domus Medica wil hij een brugfiguur zijn tussen het ITG en de Vlaamse huisartsen. Als provinciaal politicus heeft hij grote interesse in volksgezondheid en duurzaamheid. Ons voorbereiden op de medische gevolgen van de opwarming van de aarde, vormt voor hem een grote uitdaging voor zijn mandaat binnen de Algemene Raad van het ITG.

Kathleen D’Hondt

Aangeduid door: Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

Kathleen D'Hondt is als moleculair celbioloog zowel in de academische wereld als in de industrie opgeleid. Ze promoveerde aan de Universiteit van Gent en werkte een aantal jaren als postdoc in België (VIB-UGent), Nederland (WAU) en het Biozentrum in Basel. In 2006 trad zij toe tot het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid als beleidsanalist en trad in 2013 toe tot de OESO als beleidsanalist in de Werkgroep bio-, nano- en convergentechnologie (BNCT). Sinds 2016 is ze terug bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. Kathleen is de Belgische afgevaardigde voor het programmacomité van maatschappelijke uitdaging één inzake gezondheid, demografische verandering en welzijn in het kader van Horizon 2020, lid van de besturen van het gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake neurodegeneratieve ziekten (JPND) en van het gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake antimicrobiële stoffen-resistentie (JPIAMR) en Belgische afgevaardigde in de OESO-werkgroep over BNCT.

Dionicia B. Gamboa Vilela

Gecoöpteerd lid

Dionicia B. Gamboa Vilela is een bioloog met een master in biochemie, beide diploma’s van de Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) in Lima, Peru. In 2008 behaalde ze een doctoraat in biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, Nederland, in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Momenteel is ze geassocieerd professor aan de Eenheid Biochemie, Moleculaire Biologie en Farmacologie, Departement Cellulaire en Moleculaire Wetenschappen, Faculteit Wetenschappen en Filosofie (FACIEN) aan de UPCH. Ze is ook lid en hoofd van de Research Office van het Instituut voor Tropische Geneeskunde 'Alexander Von Humboldt' (IMTAvH), UPCH. Ook is zij coördinator van postgraduaatsprogramma's aan UPCH (master en doctoraat in biochemie en moleculaire biologie en doctoraatsprogramma in life sciences). Zij is de coördinator van het Malarialaboratorium, dat behoort tot beide eenheden, FACIEN en IMTAvH. Haar team voert multidisciplinaire studies uit inzake malaria (moleculaire epidemiologie, celbiologie en vectorbiologie) op zoek naar betere instrumenten om malaria-infecties te identificeren en de overdracht ervan in het Peruaanse Amazonegebied te begrijpen. In 2003 ontving ze de internationale UNESCO-LOREAL Prize for Young Women in Science, in 2013 ontving ze de OWSD - Elsevier Foundation Award als vertegenwoordiger van Latijns-Amerika en de Caraïben, en in 2015 won ze de nationale versie van de UNESCO-LOREAL-CONCYTEC-prijs als Peruaanse onderzoeker. Sinds 2013 is ze ook lid van de Peruaanse Nationale Academie van Wetenschappen.

Philippe Goyens

Aangeduid door: Ministerie van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Philippe Goyens, MD, PhD, is kinderarts in de openbare ziekenhuizen van de stad Brussel. Tevens is hij Emeritus kliniekhoofd Voeding en Metabolisme van het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en was hij directeur van het Laboratorium Kindergeneeskunde – Université Libre de Bruxelles (2006-2015). Hij heeft overzeese ervaring, hoofdzakelijk in verband met ondervoeding, in Centraal-Afrika, Tibet, Vietnam, Bolivië en Haïti. Hij is sinds 2013 vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

Niel Hens

Aangeduid door: Universiteit Hasselt

Niel Hens (1977) studeerde af als licentiaat wiskunde aan de KU Leuven in 1999, en als master of science in de biostatistiek aan de Universiteit Hasselt in 2005. Hij behaalde een doctoraat in de toegepaste wiskunde aan de Universiteit Hasselt in 2005 en is sinds 2009 houder van de leerstoel bewijsgebaseerde vaccinologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij specialiseerde zich in het ontwikkelen van statistische en wiskundige modellen om de verspreiding van infectieziekten in kaart te brengen. Hij is onder meer houder van een ERC consolidator-beurs, coördinator van een H2020-beurs met als doel de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen en promotor van het VLIR-UOS-ICP-programma binnen de Master of Statistics aan de Universiteit Hasselt. Hij is hoofd van het Centrum voor Statistiek, vice-directeur van het Data Science Instituut (UHasselt), van I-BioStat (UHasselt-KU Leuven), van CHERMID, Vaxinfectio (UAntwerpen) en co-directeur van SIMID (UAntwerpen-UHasselt). Hij publiceerde meer dan 200 A1-artikelen en twee boeken over infectieziektenepidemiologie. Hij is voormalig lid en co-voorzitter van de Jonge Academie van België. 

Tapfumanei Mashe

Aangeduid door: Studenten van het ITG

Tapfumanei Mashe is een researchscientist en vice-coördinator voor de geïntegreerde laboratoriumactiviteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie en de Global ESBL Tricycle-projecten in Zimbabwe. Als lid van Zimbabwe AMR R&D en Surveillance TWG is hij betrokken bij de implementatie van Zimbabwe AMR NAP en de onderzoeken naar antimicrobiële resistentie. Hij is momenteel een MPH - Tropical Medicine and International Health-student aan het ITG. Hij heeft ook zijn werk gepresenteerd op verschillende conferenties, waaronder de Second Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance (2019) in Nederland, de 12th Meeting on Global Microbial Identifier (2019) in Singapore en de 11th International Conference on Typhoid and invasive Salmonellosis (2019) in Vietnam. Omwille van zijn opgebouwde brede ervaring en zijn meest recente functie als researchscientist bij het Ministerie van Volksgezondheid en Kinderzorg, beschikt Tapfumanei Mashe over aanzienlijke ervaring die hem tot een geschikte kandidaat maken om alle ITG-studenten (masters, postgraduate, short course, PhD) te vertegenwoordigen in de Algemene Raad.

Liesbet Meyvis

Aangeduid door: Stad Antwerpen

Liesbet Meyvis (°19 oktober 1977) werkt als consulent bij de Dienst Gezondheid van de stad Antwerpen en is projectleider voor het thema toegankelijke gezondheidszorg.

Binnen dat thema heeft zij twee passies: het verminderen van sociale ongelijkheid in gezondheid en het bevorderen van geïntegreerde zorg over de lijnen en sectoren heen.

Anne Muendi Musuva

Aangeduid door: ITG-alumni

Anne Musuva (1982) is arts en een professional op het gebied van volksgezondheid. Ze studeerde Geneeskunde en Chirurgie (MBChB) aan de Universiteit van Nairobi in Kenia (2006) en ontving haar MSc in Public Health, Disease Control van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, waar ze later ook een wetenschappelijk onderzoeker werd, gericht op multi-drug-resistente tuberculose. Dr. Musuva is momenteel de projectdirecteur van het USAID-project van Population Services Kenya, waar zij toezicht houdt op programma's op het gebied van gezondheidszorg in sociale gezondheidsfranchises, gezondheidsmededelingen en sociale marketing. Dr. Musuva is ook lid van het Oversight Committee van het Global Fund Coordinating Mechanism of Kenya. Ze werkte eerder voor het ministerie van Volksgezondheid in Kenia als medisch hoofdinspecteur voor ziekenhuizen en medisch gezondheidsbeambte. De huidige interesses van Anne zijn onder meer dienstverlening en verbetering van de kwaliteit van zorg in franchises voor sociale gezondheid, de versterking van gezondheidszorgsystemen en de financiering van gezondheidszorg.

Jan Philippé

Aangeduid door: Universiteit Gent

Jan Philippé (1972) werkt in het Laboratorium Klinische Biologie van het UZ Gent en geeft les aan medische laboranten van de Hogeschool Gent. Hij studeerde geneeskunde, chirurgie en verloskunde aan de Universiteit Antwerpen en behaalde een certificaat in de tropische geneeskunde aan het ITG. Verder specialiseerde hij zich in laboratoriumgeneeskunde, medisch en farmaceutisch onderzoek en biomedische wetenschappen. Hij werkte als arts in Zaïre en gaf les aan de Nationale Universiteit van Rwanda. Jan Philippé publiceerde meer dan 100 internationale papers inzake hematologie en tropische geneeskunde.

  • MSc, MD, PhD
  • Professor aan de Universiteit Gent (Hematologie en Immunologie)
  • Hoofd van de kliniek van het hematologielaboratorium van het Universitair Ziekenhuis van de Universiteit Gent
  • Docent in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de Faculteit Farmacie van de Universiteit Gent, en aan de Hogeschool Gent
  • Promotor van meer dan 20 masterthesissen (studenten geneeskunde, bio-ingenieurs en bio-medische studenten)
  • (Co-)promotor van 15 PhD-thesissen
  • (Co-)auteur van meer dan 130 internationale peer-reviewed full papers (PubMed) en meer dan 10 hoofdstukken in boeken met internationale distributie

Prashanth N Srinivas

Gecoöpteerd lid

Prashanth N Srinivas (°1979, Karnataka, India) is een arts met ervaring in de eerstelijnsgezondheidszorg in het zuiden van India. Hij behaalde een Master in Public Health aan het ITG, Antwerpen (HSMP 2007-08) en vervolgens een doctoraat in de volksgezondheid (via ITG) aan de Universite Catholique de Louvain. Hij leidt de Health Equity Cluster (team) aan het Institute of Public Health, Bengaluru (India), met een brede interesse in het bestuderen van sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsongelijkheden over verschillende assen van ongelijkheden in India. Sinds 2014 woont en werkt hij in een onderzoekscentrum voor volksgezondheid in BRT Tiger Reserve in het zuiden van India. Door middel van een beurs van de DBT/Wellcome Trust India Alliance heeft hij samenwerkingsverbanden opgezet om gezondheidsongelijkheden te onderzoeken in inheemse gemeenschappen op meerdere afgelegen beboste locaties in het zuiden, midden en noordoosten van India. Hij heeft ervaring met het gebruik van onderzoeksmethoden voor gezondheidsbeleid en -systemen, met name realistische evaluatie, implementatieonderzoek en participatief actieonderzoek naast ervaring met kwantitatieve epidemiologische methoden. Hij maakt deel uit van onderzoeksconsortia voor de versterking van gezondheidssystemen voor OneHealth en de geestelijke gezondheid in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij is actief in het bevorderen van een door het Zuiden/LMIC geleid leiderschap op het gebied van wereldwijd gezondheidsonderzoek.

Elies Van Belle

Gecoöpteerd lid

Elies van Belle (Leuven, 29 juli 1974) is arts van opleiding. Ze genoot haar opleiding in het Verenigd Koninkrijk en België en studeerde tevens tropische geneeskunde (2001) en volksgezondheid (2011) aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Van 2002 tot 2011 werkte ze mee aan verschillende primaire gezondheidszorgprogramma's in Afghanistan, Angola, Ivoorkust en DR Congo, met ngo’s en met het bilaterale Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel), altijd met de nadruk op versterkende interventies van het gezondheidssysteem.

Ze werkt momenteel in Brussel met de Belgische medische ngo Memisa sinds 2011, waar ze verantwoordelijk is voor het formuleren van nieuwe interventies, voor kwaliteitscontrole en evaluatie, en eindverantwoordelijk is voor communicatie en fondsenwerving.

Ze was lid van de Raad van Bestuur van het ITG van 2014 tot 2018 en is de huidige voorzitter van het Belgische netwerk voor internationale gezondheid Be-cause Health.

Bruno van der Pluijm

Aangeduid door: FOD Ontwikkelingssamenwerking

Bruno van der Pluijm trad in 1991 toe tot de Belgische buitenlandse dienst. In 2016 nam hij een nieuw mandaat aan als directeur-generaal, belast met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Voordien was Bruno van der Pluijm ambassadeur van België in Canada (2010-2014) en in Tunesië (2014-2016).

Tussen 1994 en 2005 was Bruno van der Pluijm diplomatiek medewerker bij verschillende detacheringen: van 1994 tot 1997 op de Belgische ambassade in Beiroet, Libanon; van 1998 tot 2000 op de Ambassade van België in San José, Costa Rica, en van 2000 tot 2005 bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York. In 2002 werd hij gekozen tot vice-president van het tweede comité van de 57ste Algemene Vergadering. In 2005 ging hij bij zijn terugkeer naar het hoofdkwartier naar het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken als adviseur voor multilaterale zaken. Tussen 2007 en 2010 was hij stafchef van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Bruno van der Pluijm werd geboren in 1960. Hij studeerde klassieke filologie aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en de Universiteit van Leuven (KUL). Hij zit in de raad van BTC, de Belgische uitvoerende instantie voor ontwikkelingssamenwerking; het bestuur van BIO, het Belgisch Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering en het Bestuur van ITG, het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bruno van der Pluijm is getrouwd en vader van vier kinderen.

Johan Van Eldere

Aangeduid door: Katholieke Universiteit Leuven

Johan Van Eldere (1958) studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en was tot 1988 onderzoeksassistent bij het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek (Leuven) en bij het Instituut voor Moleculaire Geneeskunde (Oxford, UK) tot 1990. Hij specialiseerde zich in klinische microbiologie en laboratoriumgeneeskunde en werd zo sinds 1993 hoofd van de afdeling klinische bacteriologie en mycologie aan de KU Leuven. Sinds 2014 is hij ook hoofdgeneesheer aan het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Herman Van Goethem

Herman Van Goethem (1958) is sinds 2016 rector van de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde een doctoraat in de rechten en behaalde een master in de geschiedenis. Hij was gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Momenteel doceert hij 'Politieke en institutionele geschiedenis van België'. Van 2012 tot 2015 was hij curator en algemeen directeur van Kazerne Dossin. Als auteur werd hij bekroond voor verschillende van zijn wetenschappelijke publicaties. Deze bereiken vaak ook een breder publiek.

Veerle Vanlerberghe

Aangeduid door: ITG-personeel

Veerle Vanlerberghe (1968) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Gent en werkte als arts en coördinator voor Artsen zonder Grenzen in verschillende van hun doellanden, voordat zij in 2003 als onderzoeksassistent het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen vervoegde.

Zij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Gent.

Ze is werkzaam in de Dienst Epidemiologie en Ziektebestrijding van het Departement Volksgezondheid en richt haar onderzoek op de epidemiologie van arbovirose. Veerle geeft les in verschillende opleidingsonderdelen van de Master of Public Health en de postgraduaatcursus van het ITG en is een wetenschappelijke medewerker in de ITG-ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's in de DR Congo en Cuba.

Jef Verellen

Aangeduid door: ITG-personeel

Jef Verellen (1979) studeerde biologie aan de KU Leuven en was nadien werkzaam bij Novartis als administrator voor klinische studies. Sinds 2008 is hij tewerkgesteld aan het ITG in de centrale Kwaliteitsdienst waar hij betrokken is bij diverse kwaliteitsaspecten voor het klinisch en ander onderzoek. Sinds 2016 is hij aangesteld als informatieveiligheidsconsulent en zorgt hij mee voor de implementatie van de correcte privacyregels.

Niet-stemgerechtigde leden

Cathy Berx

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Cathy Berx (1969) is gouverneur van de provincie Antwerpen. Ze behaalde haar licentiaatsdiploma rechten in 1993 aan de Universiteit Antwerpen, waar ze ook een doctoraat in het publiek recht behaalde. Vanaf 2000 doceert Cathy Berx als professor aan de Universiteit Antwerpen. Voordat ze gouverneur werd, was ze ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW en zetelde ze in het Vlaams Parlement voor CD&V. Tevens was ze topadviseur van voormalig minister-president en eerste minister Yves Leterme. In haar huidige functie als gouverneur is ze commissaris van de Federale en de Vlaamse regering voor de provincie Antwerpen en zit ze de deputatie voor.

Herwig Leirs

Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Herwig Leirs (°1963) behaalde een doctoraat in de wetenschappen (biologie) aan de Universiteit Antwerpen. Na een periode als afdelingshoofd aan het Danish Pest Infestation Laboratory nabij Kopenhagen, keerde hij in 2001 terug naar de UAntwerpen als hoogleraar. Hij is actief betrokken bij de universitaire ontwikkelingssamenwerking, ondermeer als lid van het Bureau Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR-UOS).  Van 2009 tot 2015 was hij decaan van de Faculteit Wetenschappen, sinds november 2016 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen.

Roel Coutinho

Lid Raad van Bestuur

Roel Coutinho MD, PhD voltooide zijn medische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als arts in Guinee-Bissau in Senegal en na zijn terugkeer naar Nederland specialiseerde hij zich als een medisch microbioloog (viroloog). In 1977 werd hij hoofd van de afdeling volksgezondheid van de Amsterdamse gezondheidsdienst. In deze functie werd hij geconfronteerd met de sterke toename van soa's en later hiv/aids. Van mei 2011 tot mei 2018 was hij parttime hoogleraar Epidemiologie en Preventie van Infectieziekten, met name in het mens-diergeneeskundig domein aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2015 is hij lid van het medische team van PharmAccess.

Patricia Lanssiers

Lid Raad van Bestuur

Patricia Lanssiers (1961) beschikt over een Master in de Farmaceutische Wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze heeft meer dan 30 jaar expertise in de innovatieve farmaceutische industrie opgebouwd (Sandoz, Novartis en Eli Lilly). Bij Eli Lilly bekleedde Patricia verschillende nationale en internationale leidende posities in Business, Corporate Affairs en binnen Ethics and Compliance. Zij was de managingdirector van de Belgische, Portugese en Nederlandse filialen en diende als vicevoorzitter van de vereniging van de farmaceutische industrie ‘pharma.be’. Patricia werd aangesteld als universitair medisch centrum-fellow bij de VUB in 2014. Recentelijk heeft ze haar eigen consultancybedrijf Pro4Pro opgericht. Ze is momenteel bestuurslid bij het ITG en United Funds for Belgium.

Dirk Moens

Lid Raad van Bestuur

Dirk Moens, ir. in scheikunde- en landbouwindustrieën, doorliep de rangen bij ABInbev van trainee tot zonepresident voor Azië en Stille Oceaan en werd tevens lid van de Executive Board of Management. Hij woonde en werkte zowel in Europa als in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Gedurende 4 jaar leidde hij vervolgens als secretaris-generaal, de Europese Kamer van Koophandel in China (EUCCC), een private ngo die de belangen verdedigt van de Europese industrie in China. De laatste 4 jaar werkt hij aan een privaatproject in Portugal rond verantwoorde landbouw. Dirk  is gehuwd, heeft 2 kinderen en woont in Hechtel-Eksel.

Steven Serneels

Lid Raad van Bestuur

Vandaag is Steven bestuurslid, voorzitter van het Corporate Social Investment Initiative en CEO ad interim van EVPA (European Venture Philanthropy Association). Hij is medeoprichter en voorzitter van Iristick, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van slimme veiligheidsbrillen, zowel voor de industrie als voor de samenleving. Hij is bestuurslid van een aantal andere bedrijven, zoals I-Propeller en TrustedFamily, waarbij het creëren van 'gedeelde waarde' een belangrijke hefboom is voor zowel groei, winstgevendheid als maatschappelijke impact. Steven is gastprofessor aan de Hult International Business School, Dubai, waar hij doceert over Business in Society. Hij is (co-)auteur van papers over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de rol van het bedrijfsleven in de samenleving, waaronder EVPA's rapport over 'Social Impact Strategies voor bedrijven - Nieuwe wegen voor collaboratieve groei', mei 2015.

Ajit Shetty

Lid Raad van Bestuur

2007-2012 – Corporate Vice President J&J Enterprise Supply Chain
1984-1990 – President Janssen Pharmaceutica U.S.

Ajit Shetty lanceerde Janssen Pharmaceutica op de farmaceutische markt van de Verenigde Staten door nieuwe producten te registreren en op de markt te brengen (Hismanal (antihistaminica), Alfenta (analgesie) ...) en een ​​succesvol productportfolio creëren. Hij was verantwoordelijk voor het verkrijgen van licenties voor het eerste transdermale pijnmedicijn Durogesic, dat in 2008 het op drie na grootste J&J-product werd met een verkoopcijfer van 2 miljard dollar. Van 1976 tot 1984 heeft hij diverse functies bekleed in de afdelingen Business Development en Finance, met als hoogtepunt de positie van Vice-President Finance Janssen Pharmaceutica Belgium. Binnen Business Development lanceerde hij de Janssen-groep van bedrijven binnen J&J als ‘A Multinational within a Multinational’. Dit zorgde voor de explosieve groei van het bedrijf van Dr. Paul Janssen, een van de meest productieve farmaceutische onderzoekers in deze periode. Als Vice-President Finance creëerde hij de juridische entiteit die vandaag het platform voor de J&J International Treasury Activity onderhoudt. Het beheert ongeveer 25 miljard dollar offshore.

Patricia Supply

Gecoöpteerd lid

Patricia Supply (1968°) behaalde een Master in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie bedrijfsmanagement). Sinds het begin van haar loopbaan is ze actief bij de federale overheid, waar ze een ruime ervaring heeft opgebouwd in fiscale audit van vennootschappen. Na het doorlopen in 2002 van het Public Management Programma aan het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) heeft ze zich toegelegd op het leiden van diverse organisatorische en financiële projecten binnen de stafdiensten van de FOD Financiën. Zo is ze doorgegroeid tot adviseur-generaal, hoofd van de boekhoudafdeling, van deze overheidsdienst. Sinds 2014 is ze aangesteld als ondersteunend directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, een wetenschappelijke instelling binnen het federale Wetenschapsbeleid.

Stefaan Van der Borght

Lid Raad van Bestuur

Na het afronden van zijn artsenstudie aan de VUB werkte Stefaan Van der Borght gedurende meer dan 10 jaar bij Artsen Zonder Grenzen in verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. Hij behaalde een Master in Public Health in Developing Countries aan de London School of Hygiene en Tropical Medicine en een PhD in medische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende 16 jaar werkte hij bij Heineken waarvan de laatste 5 jaar als directeur voor gezondheid en veiligheid. Vervolgens was hij als wetenschappelijk medewerker aan de slag bij de Europese Commissie in het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie om vanaf 2015 Head Global Health te worden bij het ontginningsbedrijf Anglo-American in London.

Christel Van Geet

Lid Raad van Bestuur

Professor Chris Van Geet (°1961) was van 2005 tot 2017 diensthoofd Kindergeneeskunde van UZ Leuven en sinds 2017 vicerector Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven met als bijkomende bevoegdheid universitaire ontwikkelingssamenwerking. Ze is kandidaat in de psychologie (1984) en doctor in de genees-, heel- en verloskunde (1986). In 1992 promoveerde ze op proefschrift tot geaggregeerde voor het hoger onderwijs. Professor Van Geet is deeltijds gewoon hoogleraar sinds 2005. Als voorzitter van de IRO (Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en terreinwerker en bestuurder van LUMOS (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) is ze sterk betrokken bij de universitaire ontwikkelingssamenwerking. Ze is ook promotor van verschillende VLIR-UOS-projecten.

Marc-Alain Widdowson

Lid Raad van Bestuur

Dr. Marc-Alain Widdowson studeerde af aan de Universiteit van Cambridge in biologische antropologie en diergeneeskunde en voltooide een MSc in Communicable Disease Epidemiology aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hij is een doorgewinterde infectieziektenepidemioloog en heeft wetenschappelijke projecten over de hele wereld beheerd, met praktijkervaring in Bolivia, Zimbabwe en Nederland. Hij heeft een brede expertise in epidemiologie, volksgezondheid, laboratoriumwetenschap en one health. De afgelopen 18 jaar heeft Marc-Alain Widdowson gewerkt voor de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Nadine Van Haecke (regeringscommissaris)

Waarnemer Raad van Bestuur

Ann Peters (secretaris)

Waarnemer Raad van Bestuur

Ann Peters (Hasselt, 30 augustus 1968) studeerde biotechnologie plantkunde en bio-ingenieur scheikunde aan de universiteiten van Hasselt en Gent, en een master in businessadministration aan de Universiteit van Luik.

Zij begon haar professionele carrière in 1995 als stafmedewerker universitaire ontwikkelingssamenwerking aan de Universiteit Gent, waar zij instond voor de administratieve en financiële coördinatie van projecten en programma’s inzake ontwikkelingssamenwerking van regionale en federale regeringen (VLIR-, ABOS/DGIS- en BTC-programma), van internationale organisaties (Wereldbank, UNDP, UNU …) en van ngo’s. In die periode coördineerde Ann IUS-programma’s in Zambia, Vietnam, Ecuador en Zuid-Afrika.

Van 2006 tot 2020 was Ann verbonden aan de Universiteit Hasselt waar zij als directeur onderzoek en internationalisering de centrale diensten Onderzoekscoördinatie, Universiteitsbibliotheek en Internationalisering & Ontwikkelingssamenwerking aanstuurde. Ann gaf mee vorm aan het onderzoeksbeleid en externe financieringsprogramma's op diverse niveaus - van Vlaams tot en met Europees - en vertegenwoordigde extern het onderzoeksbeleid en de onderzoekscompetenties van de Universiteit Hasselt in diverse raden en commissies waaronder beheersfuncties in raden van bestuur - Herculesstichting en VLAIO-beslissingscomité.

Sinds maart 2020 werkt ze als algemeen beheerder bij het ITG.