News overview
Articles

Fruitful discussions on migrant health

Account of an engaging interdisciplinary seminar
dsc00251edited
Over 150 experts joined us just after Easter for a seminar on migration and health, co-organised by ITM and the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) of the University of Antwerp.

Academici, dienstverleners en beleidsmakers dachten na over actuele hiaten in onderzoek en praktijk, en over toekomstige onderzoeks-noden, prioriteiten en hindernissen. Verscheidene recente nieuwkomers deelden hun eerste ervaringen met Belgische gezondheidszorgstelsels. Een levendig panelgesprek sloot dit evenement af.

Migranten en etnische minderheden hebben uiteenlopende gezondheidsbehoeften, die beïnvloed worden door hun juridische en sociaal-economische situatie, die soms gezondheidsstelsels, -beleid en -praktijk in de ontvangstlanden op de proef stelt. "We ontvingen veel nuttige input van een scala aan verschillende actoren waardoor we nu nadenken over toekomstige gezamenlijke onderzoeksinitiatieven," zei dr. Christiana Nöstlinger van het organiserend comité bij ITG. De resultaten van dit seminarie worden met alle deelnemers gedeeld als eerste stap naar het ontplooien van meer interactie en samenwerking.

Spread the word! Share this story on

More stories