Raad van bestuur

(Samenstelling vanaf 16 oktober 2016)
Foto van Cathy Berx
Fiche naam
Fiche function
Fiche aangesteld door/via
Fiche bio

Voorzitter

Foto van Cathy Berx
Cathy Berx*
Lid sinds 20 mei 2008
Aangeduid door de Provincie Antwerpen
Cathy Berx (1969) is gouverneur van de provincie Antwerpen. Ze behaalde haar licentiaatsdiploma rechten in 1993 aan de Universiteit Antwerpen, waar ze ook een doctoraat in het publiek recht behaalde. Vanaf 2000 doceert Cathy Berx als professor aan de Universiteit Antwerpen. Voordat ze gouverneur werd, was ze ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW en zetelde ze in het Vlaams Parlement voor CD&V. Tevens was ze topadviseur van voormalig minister-president en eerste minister Yves Leterme. In haar huidige functie als gouverneur is ze commissaris van de Federale en de Vlaamse regering voor de provincie Antwerpen en zit ze de deputatie voor.

Ondervoorzitters

Foto van Karel Baert
Karel Baert*
Lid sinds 8 jan 2014
Ondervoorzitter sinds 19 oktober 2016
Aangeduid door de Raad van Bestuur
Karel Baert (1960) is partner bij Egon Zehnder waar hij sinds 2000 werkzaam is. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven en genoot de opleiding voor buitenlandse juristen bij de DAAD in Bonn, Duitsland. Hij begon zijn carrière als advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (nu Allen & Overy). Later bekleedde hij verschillende managementposities bij Deutsche Bank en bij Bpost Bank, waar hij gedelegeerd bestuurder was.
Foto van Herman Van Goethem
Herman Van Goethem*
Lid sinds 19 okt 2016
Aangeduid door de Universiteit Antwerpen
Herman Van Goethem (1958) is rector van Universiteit Antwerpen. Hij doctoreerde in de Rechten en haalde een Master Geschiedenis. Momenteel doceert hij onder meer “Politieke en institutionele geschiedenis van België” en “Geschiedenis en beeld”. Sinds 2013 is hij tevens Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin. Als auteur werd hij reeds vaak bekroond voor zijn wetenschappelijke werken, die vaak ook bij een ruimer publiek aanslaan.

Leden

Foto van Nicolas Antoine-Moussiaux
Nicolas Antoine-Moussiaux
Lid sinds 21 okt 2015
Aangeduid door de "Académie de recherche et d’enseignement supérieur"
Nicolas Antoine-Moussiaux (1981) studeerde diergeneeskunde aan de Université Catholique de Louvain (UCL, 1998-2001) en Université de Liège (ULg, 2001-2004) en behaalde zijn doctoraat over de pathologie van Trypanosoma evansi aan de ULg in 2009. Hij studeerde "Landbouweconomie en -sociologie" aan de ULg en UCL (2010). Na een postdoctoraal onderzoek in Vietnam (2012) over de evaluatie van epizoötiebewaking (met het Franse onderzoekcentrum CIRAD), werd hij benoemd tot eerste assistent in tropische diergeneeskunde aan de ULg. Hij leidt of werkt mee aan verschillende ontwikkelingsprojecten over de economie van de gezondheid van het dier en veeproductie in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika.
Foto van Yolande Avontroodt
Yolande Avontroodt*
Lid sinds 21 okt 2015
Aangeduid door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Yolande Avontroodt (1950) is voorzitter van het Algemeen Bestuurscomité van het RIZIV en provincieraadslid van Provincie Antwerpen. Ze studeerde in 1975 af als dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan Universiteit Gent en specialiseerde later in de arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Naast haar medische carrière (1975 tot 1990) was ze ook lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, en burgemeester van Schilde.
Patrick De Baetselier
Lid sinds 25 maa 2003
Aangeduid door de Vrije Universiteit Brussel
Patrick De Baetselier (1950) was tot eind 2016 diensthoofd van de onderzoeksgroep “Cellulaire en Moleculaire Biologie, CMIM”, verbonden aan de vakgoep Bio-ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde zijn doctoraat in de wetenschappen aan de VUB in 1977 en verblief nadien (tot 1980) als postdoctoraal medewerker aan het departement Cell Biology van het Weizmann Institute (Israel). De emeritus hoogleraar aan de VUB was tevens directeur van het interuniversitair cursusprograama “Master in Molecular Biology”. In de periode van 2007 tot 2011 was P. De Baetselier decaan van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen. Daarna fungeerde hij als Vicerector Onderzoek.
Foto van Linda De Kock
Linda De Kock
Lid sinds 20 okt 2008
Aangeduid door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Linda De Kock (1951)behaalde een licentiaat in de Geografische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en een master in het overheidsmanagement aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze werkt momenteel als adviseur Hoger Onderwijs bij het Departement Onderwijs en Vorming . Haar belangrijkste onderwerpen zijn financiering, internationalisering van het hoger onderwijs, en structuur en organisatie.
Foto van Kathleen D'Hondt
Kathleen D'Hondt
Lid sinds 18 dec 2007
Aangeduid door het Vlaams Ministerie van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
Kathleen D’Hondt (1964) is beleidsadviseur bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Ze is tevens onderzoeker bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid. Ze volbracht een doctoraat aan de Universiteit Gent met als onderwerp “Plant Genetic Systems” en deed daarna lange tijd aan postodctoraal onderzoek.
Foto van Bruno Gryseels
Bruno Gryseels*
Lid sinds 1995
Directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
Bruno Gryseels (1954) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent (1972-1979), en tropische geneeskunde en hygiëne aan het ITG (1979). Hij behaalde zijn doctoraat (PhD) aan de Universiteit Leiden in 1990. Na zijn studies werd hij onderzoeker op het ITG, aan het Departement Tropische Pathologie. In 1980-1981 werkte hij voor het ITG op het Laboratorium Parasitologie aan de Universiteit van Zaïre in Kinshasa. Lees meer.
Foto van Jan Phillippé
Jan Philippé*
Lid sinds 23 okt 2012
Aangeduid door de Universiteit Gent
Jan Philippé (1972) werkt in het Laboratorium Klinische Biologie van het UZ Gent en geeft les aan medische laboranten van de Hogeschool Gent. Hij studeerde geneeskunde, chirurgie en verloskunde aan de Universiteit Antwerpen en behaalde een certificaat in de tropische geneeskunde aan het ITG. Verder specialiseerde hij zich in laboratoriumgeneeskunde, medisch en farmaceutisch onderzoek en biomedische wetenschappen. Hij werkte als arts in Zaïre en gaf les aan de Nationale Universiteit van Rwanda. Jan Philippé publiceerde meer dan 100 internationale papers inzake hematologie en tropische geneeskunde.
Foto van Bruno van der Pluijm
Bruno van der Pluijm
Lid sinds 19 okt 2016
Aangeduid door de Federale Overheidsdienst voor Buitenslandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bruno van der Pluijm (1960) begon in 1991 te werken bij Buitenlandse Zaken. Sinds 1 augustus 2016 is hij directeur generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Hiervoor was hij Belgische ambassadeur voor Canada (2010-2014) en Tunesië (2014-2016). Van 1994 tot 2005, bekleedde hij verschillende functies als diplomatiek medewerker. B. van der Pluijm behaalde een diploma in klassieke filologie aan de Universiteit Antwerpen (1980) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (1982). Voor hij begon te werken voor Buitenlandse Zaken,gaf hij enkele jaren les in Latijn en Oud-Grieks in een Antwerps college.
Foto van Jo Robays
Jo Robays
Lid sinds 25 mei 2016
Aangeduid door de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Jo Robays (1966) studeerde af als arts in 1991 aan de KU Leuven. Na het behalen van het diploma tropische geneeskunde aan het ITG vertrok hij voor Artsen Zonder Grenzen naar Zaïre en Ethiopië, en later naar conflictgebieden in Angola, Somalië en Rwanda. Hij deed in 2008 een Master in Public Health in Developing Countries aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hij werkte als assistent/onderzoeker voor het ITG, en legde een doctoraat af over de controle van slaapziekte. Na anderhalf jaar op de Europese Commissie werkte hij voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. In juli 2016 keerde hij terug naar AZG, waar hij werkt in de medische dienst, voornamelijk op ‘vector borne diseases’ en antibiotica-resistentie.
Foto van Anne Van Autreve
Anne Van Autreve
Lid sinds 18 dec 2013
Aangeduid door de Vlaamse Overheidsdienst, departement Internationaal Vlaanderen
Anne Van Autreve (1966) werkte tien jaar als landbouwingenieur voor de ngo TRIAS in Honduras. In 2001 verliet ze TRIAS voor een nieuwe carrière binnen de Vlaamse administratie in Brussel. Gedurende 8 jaar coördineerde ze daar het interne milieubeleid. In 2009 werd A. Van Autreve afdelingshoofd binnen het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS). Sinds 1 april 2014 is VAIS een onderdeel van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Anne hoofd is van de afdeling Ontwikkelingssamenwerking. Sinds 1 mei 2017 is zij hoofd van het departement Kanselarij en Bestuur.
Foto van Chris Vander Auwera
Chris Vander Auwera
Lid sinds 17 dec 2014
Aangeduid door de Federale overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Chris Vander Auwera (1947) is gewezen administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid. Voordien was hij directeur-generaal van de administratie Gezondheidszorg. Nog daarvoor was hij verantwoordelijk voor begroting en boekhouding, informatica en logistiek op het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en was hij secretaris van de directieraad. Als adviseur was hij verbonden aan het kabinet van minister Rika Steyaert en van minister Hugo Weckx. In die hoedanigheid heeft hij mee de pen gehouden van diverse decreten o.m. over de bijzondere jeugdbijstand, de preventieve gezondheidszorg, het medisch verantwoord sporten en de forensische welzijnszorg.
Foto van Johan Van Eldere
Johan Van Eldere*
Lid sinds 19 okt 2016
Aangeduid door de Katholieke Universiteit Leuven
Johan Van Eldere (1958) studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en was tot 1988 onderzoeksassistent bij het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek (Leuven) en bij het Instituut voor Moleculaire Geneeskunde (Oxford, UK) tot 1990. Hij specialiseerde zich in klinische microbiologie en laboratoriumgeneeskunde en werd zo sinds 1993 hoofd van de afdeling klinische bacteriologie en mycologie aan de KU Leuven. Sinds 2014 is hij ook hoofdgeneesheer aan het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Gecoöpteerde leden

Foto van Luc Bertrand
Luc Bertrand
Lid sinds 8 jan 2014
Aangeduid door de Raad van Bestuur
Luc Bertrand (1951) studeerde in 1974 af als handelsingenieur aan de KU Leuven. Hij startte zijn loopbaan bij Bankers Trust, en is sinds 1986 actief bij Ackermans & van Haaren. In mei 2016 heeft hij zijn functie als CEO overgelaten aan zijn opvolger, en werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van AvH, waar hij reeds sinds 1985 bestuurder bij was. Verder is hij ook voorzitter van de raad van bestuur van onder andere DEME en Dredging International, bestuurder bij CFE en Sipef, en bekleedt hij een bestuursmandaat bij ING Belgium. Tevens is hij lid van een aantal andere raden van bestuur van verenigingen zonder winstoogmerk en publieke instellingen zoals KU Leuven en Museum Mayer van den Bergh.
Foto van Anne Chapelle
Anne Chapelle
Lid sinds 21 okt 2015
Aangeduid door de Raad van Bestuur
Anne Chapelle (1958)begon haar professionele carrière als verpleegster en evolueerde succesvol tot onderzoekster in tropische geneeskunde. Op haar 22e trok ze naar Congo voor het ITG. Ze leverde medische bijstand en leidde cruciale preventiediensten, daarbij nauw samenwerkend met vrouwen, kinderen en families om tuberculose, lepra en aids te bestrijden. Na haar terugkeer verwierf ze een diploma neonatologie aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ze vervolgde haar carrière in de farmaceutische industrie in verschillende leiderschapsposities gericht op de toepassing van nucleaire technologie. In 1994 werd A. Chapelle CEO van BVBA 32, het bedrijf achter het Belgische label Ann Demeulemeester en de Colombiaanse ontwerper Haider Ackermann.
Foto van Ajit Shetty
Ajit Shetty
Lid sinds 26 feb 2014
Aangeduid door de Raad van Bestuur
Ajit Shetty (1946) was voorzitter van de Raad van Bestuur van Janssen Pharmaceutica tot hij in 2012 op pensioen ging. Hij was ook Corporate Vice President Enterprise Supply Chain bij Johnson & Johnson in de VS. Ajit Shetty werkte in totaal 36 jaar bij Johnson & Johnson in verschillende functies. Hij studeerde natuurwetenschappen aan de Cambridge University waar hij ook een doctoraat in de metallurgie volbracht.
Foto van Elies Van Belle
Elies Van Belle
Lid sinds 28 feb 2014
Aangeduid door de Raad van Bestuur
Elies Van Belle (1974) is medisch adviseur en programmacoördinator bij Memisa, een ngo die zich inzet voor medische ontwikkelingssamenwerking. Voorheen werkte zij als medisch expert voor Médecins du Monde in Congo, Ivoorkust, Angola en Afghanistan. Ze studeerde voor huisarts aan de KU Leuven en volgde een postgraduaat in de tropische geneeskunde en een master in volksgezondheid aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Waarnemers

Foto van Johan Dhondt
Johan Dhondt**
Regeringscommisaris
Aangeduid door de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, en Gelijke Kansen en Brussel
Johan Dhondt (1954) is sinds december 2006 regeringscommissaris bij de Vrije Universiteit Brussel. Hetzelfde ambt bekleedt hij bij de Universitaire Associatie Brussel, de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Sinds 2011 is hij tevens voorzitter van het College van Regeringscommissarissen. Voorheen was hij lector aan het Hoger Rijksinstituut voor Economisch, Paramedisch en Sociaal Hoger Onderwijs (1976 tot 1979), leidde hij de Dienst Verpleging en Verzorging van het OCMW Deinze (1979 tot 1985) en was hij eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof (1985 tot 2006). Johan Dhondt is master in de bestuurswetenschappen en behaalde tevens een postgraduaat bestuursinformatica. Eerder behaalde hij ook een bachelordiploma in de algemene verpleegkunde.
Foto van Jean-Christophe Donck
Jean-Christophe Donck**
Secretaris
Aangeduid door de Raad van Bestuur
Als afgestudeerde handelsingenieur aan de Solvay Business School in Brussel trok Jean-Christophe Donck naar New York, waar hij enkele jaren in de financiële sector werkte. Na een bijkomende MBA aan INSEAD nabij Parijs, richtte hij zijn pijlen op de innovatie-gedreven farmaceutische industrie, waar hij voor UCB en Innogenetics in België en de VS heeft gewerkt. Hij oefende er een brede waaier van globale functies uit, van Merger & Acquisitions, HR, communicatie, investor relations, strategie tot productiemanagement. In 2015 gaf Jean-Christophe Donck zijn carrière een nieuwe wending en startte als Algemeen Beheerder bij het ITG.
Foto van Bart Criel
Bart Criel
Vertegenwoordiger van het personeel van het ITG
Verkozen door het senior academisch, wetenschappelijk en medisch personeel
Bart Criel studeerde af als arts aan de KULeuven in 1981 en behaalde hetzelfde jaar een diploma Tropische Geneeskunde en Hygiëne aan het ITG. In 1989 vervolledigde hij een Master of Science in Public Health-opleiding aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. In 1998 behaalde hij zijn doctoraat aan de VUB met zijn studie 'District-based health insurance in Sub-Saharan Africa'. Bart Criel heeft 17 jaar ervaring als medisch medewerker van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap BTC in het toenmalige Zaïre (1983-1990). In 1990 startte hij bij het ITG. Hij is momenteel professor en hoofd van de Dienst Gezondheidsfinanciering, Departement Volksgezondheid. Als co-directeur van de Master in Public Health-opleiding is hij verantwoordelijk voor management en cursusbeleid. Daarnaast doceert hij ook enkele modules.
(*) Lid van het Bureau en de Raad van Bestuur
(**) Waarnemer van het Bureau en de Raad van Bestuur