Wetenschappelijke Raad van Advies

De Wetenschappelijke Raad van Advies van het ITG adviseert de directeur over de strategische wetenschappelijke koers van het instituut en over onderwerpen die door de departementen worden voorgelegd. De raad bestaat uit (maximaal twaalf) toonaangevende deskundigen die de missie van het ITG uitdragen en actief zijn binnen de werkgebieden van de departementen. De raad komt om de twee jaar fysiek bijeen, met aanvullende (virtuele) vergaderingen tussendoor.

Stemgerechtigde leden

agyepong-irene

Akua Agyepong Irene

Lid

amadou alpha sall

Alpha Sall Amadou

Lid

bisoffi

Bisoffi Zeno

Lid

1200px-Alexandra_Calmy

Calmy Alexandra

Lid

Garcia Aymerich Judith

Garcia-Aymerich Judith

Lid

kamhawi

Kamhawi Shaden

Lid

mahendradhata yodi 2

Mahendradhata Yodi

Lid

nkengasong-feature

Nkengasong John

Lid

jonny-peters

Peter Johnny

Lid

2618084_peter_piot

Piot Peter

Lid

lucy_robertson

Robertson Lucy

Lid

Judy Wasserheit

Wasserheit Judith

Lid