matthew-fournier-_OOtK2orf5Q-unsplash

Onze ambities

De aspiraties van het ITG vloeien voort uit vijf pijlers, die we voortdurend proberen te verbeteren. Onderwijs, onderzoek, medische dienstverlening, capaciteitsversterking en management zijn intrinsiek verweven in de activiteiten en inspanningen van het ITG.
Ontwerp zonder titel (1)

Onderwijs

We consolideerden op internationaal niveau de kwaliteit, reputatie en impact van onze opleidingen rond volksgezondheid binnen een wereldwijde alliantie van gelijkgestemde scholen.

We verrijkte onze curricula structureel met digitale en gemengde opleidingen op expert- en/of masterniveau in de biomedische en klinische wetenschappen.

Met WikiTropica kunnen we onze expertise op het gebied van tropische ziekten en volksgezondheid wereldwijd delen en uitbouwen.

Ontwerp zonder titel (2)

Onderzoek

We verwierven innovatieve inzichten in de cellulaire, moleculaire en omgevingsbiologie van trypanosoma, leishmania, plasmodium, helminthen, mycobacteriën, hiv en tropische virussen.

We ontwikkelden innovatieve diagnosetechnieken, behandelingen en manieren om ziekten te bestrijden.

We bouwden interdepartementale en interdisciplinaire mogelijkheden op om infectieuze epidemieën en geneesmiddelenresistentie van tropische oorsprong te bestuderen en te begrijpen.

We valoriseerden wereldwijd onze expertise op het gebied van klinische studies.

We produceerden innovatieve, doeltreffende bijdragen aan de universele gezondheidszorg, dankzij empirisch en beleidsgericht onderzoek, theorievorming en kennisbeheer.

Ontwerp zonder titel (4)

Medische dienstverlening

We ontwikkelden ons in de nationale en internationale velden als toonaangevend referentiepunt in de niche.

We hebben de wetenschappelijke uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs gevalideerd en gestructureerd.

We creëerden een efficiënt en duurzaam bedrijfsmodel.

Ontwerp zonder titel (5)

Capaciteitsversterking

We tilden partnerschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika naar een niveau van ware gelijkwaardigheid.

We consolideerden onze partnerschappen dankzij wetenschappelijke bijdragen met wereldwijde impact.

We hernieuwden onze samenwerkingsverbanden met Vlaamse kenniscentra.

We bevorderden de uitbouw van een actief Europees netwerk van gelijkaardige instellingen.

Ontwerp zonder titel (6)

Management

We veranderden onze ondersteunings- en verbeteringsprocessen om onze kernactiviteiten te vereenvoudigen.

We realiseerden een transparant en solide financieel evenwicht.

We ontwikkelden een personeelsbeleid met aandacht voor talent.

We hielden infrastructuur en informatica up-to-date.

We ontwikkelden verbindende en uniforme richtlijnen rond communicatiebeleid en reputatiebeheer.