christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Erasmus-beleidsverklaring en ECHE

Het ITG heeft van de Europese Commissie het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) 2021-2027 ontvangen. Het ECHE vormt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten (in het kader van Erasmus+-acties) voor hogeronderwijsinstellingen.

Het ECHE werd toegekend op grond van de Erasmus beleidsverklaring en het statuut van het ITG. De beleidsverklaring van het instituut omvat:

  • zijn internationale strategie;

  • zijn uitvoeringsstrategie van internationale samenwerkingsprojecten;

  • de impact van Erasmus+ op zijn onderwijs.