DSC04572_small

Collegegelden bij het ITG

Inschrijvings- en creditkosten voor alle studenten die deelnemen aan een opleidingsprogramma van het ITG.

Bepalingen achter ITG-collegegelden

 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inschrijvingsgeld en creditgeld, zodat het collegegeld van studenten overeenstemt met het aantal studiepunten in hun studieprogramma.

 • Bij het instituut beogen we onderlinge harmonie tussen de collegegelden van alle opleidingen.

 • Geijkte tarieven om te verzekeren dat collegegelden van het ITG marktconform zijn, zowel in de EU als op internationaal niveau.

 • Aangepaste tarieven voor collaboratieve cursussen om samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren.

 • Aparte tarieven voor studenten binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER), overeenkomstig de Europese praktijk: de inschrijving van een niet EER-student kost meer dan die van een EER-student, zeker als de student niet over een toeristenvisum beschikt en een verblijfsvergunning moet aanvragen. Mobiliteit van studenten binnen de EU en wederzijdse afstemming tussen EU-lidstaten rechtvaardigen de harmonisatie van de collegegelden voor EER-studenten op het niveau dat in België en de EU gebruikelijk is.

*Zwitserse burgers worden gelijkgesteld met EER-studenten.

Belangrijkste aspecten

 • Het collegegeld omvat het inschrijvingsgeld en een variabel tarief per credit. Het inschrijvingsgeld hoeft slechts eenmaal per (master)opleiding en/of academiejaar betaald te worden. Dat houdt in dat een student die in eenzelfde academiejaar één of meer cursussen volgt, slechts één keer inschrijvingsgeld betaalt voor het totale aantal opgenomen studiepunten. Masterstudenten betalen het volledige studiegeld (inschrijvings- en creditgeld) bij hun inschrijving. Wanneer een opleiding over meerdere jaren gespreid is, betaalt de student bij voorkeur de volledige inschrijvings- en creditkosten bij aanvang van de opleiding. In overleg kan er een betalingsregeling met termijnen worden afgesproken. Neem in dat geval contact op met ons servicebureau voor studenten.

 • Mocht het aantal opgenomen studiepunten gedurende het programma veranderen, dan wordt het collegegeld overeenkomend bijgesteld of terugbetaald.

Inschrijvingskosten

Inschrijvingskosten

Opleidingen die langer dan drie maanden duren

Opleidingen drie drie maanden of korter duren

Niet EER-student

€900

€600

EER-student

€300

€300

Kosten per credit

Kosten per credit (één credit staat gelijk aan 25 tot 30 uur studietijd)

ITG-opleidingen (MSc, PG-certificaten en cursussen van korte duur)

Collaboratieve MSc-graad (bv. MScGOH)

Niet EER-student

€260

€172

EER-student

€86

€86

Voorbeelden van de berekening van collegegelden

Kosten van een niet EER-student die zich inschrijft voor:

 • Een cursus van korte duur van 5 ECTS-credits: €600 + €260*5 = €1.900

 • Twee cursussen van korte duur van elk 5 ECTS-credits binnen hetzelfde academiejaar: €600 + 2*(€260*5) = €3.200

 • Een voltijds masterprogramma van 60 ECTS-credits: €900 + €260*60 = €16.500

Kosten van een EER-student die zich inschrijft voor:

 • Een cursus van korte duur van 5 ECTS-credits: €300 + €86*5 = €730

 • Twee cursussen van korte duur van elk 5 ECTS-credits binnen hetzelfde academiejaar: €300 + 2*(€86*5) = €1,160

 • Een voltijds masterprogramma van 60 ECTS-credits: €300 + €86*60  = €5,460

 • Een voltijds postgraduaat van 30 ECTS-credits: €300 + €86*30 = €2.880