institutional-review-board-of-itm

Ethische Commissie

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde streeft naar de hoogste ethische normen voor medisch en niet-medisch onderzoek waarbij menselijke deelnemers, menselijke gegevens en menselijke biologische monsters betrokken zijn.

Wij streven naar ethiek in onderzoek.

Wij beschouwen een onderzoekscultuur rond ethiek, integriteit en eerlijke samenwerking als een primaire voorwaarde voor goede wetenschap. Daarom onderschrijft het ITG, samen met al zijn onderzoekers, de Verklaring van Helsinki en de internationale ethische richtlijnen van 2016 voor gezondheidsgerelateerd onderzoek met mensen (Orig. 2016 International ethical guidelines for health-related research involving humans) van CIOMS. Bovendien evalueert de Ethische Commissie (Institutional Review Board, IRB) van het ITG of het onderzoek van zijn wetenschappers in overeenstemming is met alle relevante regelgevingen, zoals de Europese GDPR en de Belgische wet betreffende menselijk lichaamsmateriaal.

De Ethische Commissie van het ITG beoordeelt alle niet-commerciële onderzoeksprotocollen waarbij onze onderzoekers betrokken zijn, om de naleving van adequate ethische principes en vereisten te verzekeren. Aangezien het ITG betrokken is bij collaboratieve onderzoeksprojecten met partnerinstellingen in lage- en middeninkomenslanden, controleert de IRB ook of de ethische richtlijnen worden gerespecteerd die van toepassing zijn in de landen van oorsprong, en of de lokale regelgevende en ethische goedkeuringen worden gewaarborgd. Bovendien controleert de IRB of er plannen zijn om met de onderzoeksgemeenschappen samen te werken, om de voordelen van het onderzoek met hen te delen en om eerlijk met plaatselijke onderzoekers samen te werken. De IRB heeft een gestandaardiseerd model ontwikkeld dat bij de beoordeling van onderzoeksprotocollen gehanteerd wordt.

Hoewel de werkwijzen van het IRB regelmatig herzien en intern geëvalueerd worden, is het geen wettelijk erkend ethisch comité, zoals bepaald door de Belgische wet (KB 4 april 2014).

Contact

Als je vragen hebt of een probleem wilt melden, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen:

Meer info

20180615_153206_09429

Een multidisciplinaire samenstelling

De IRB bestaat uit elf leden (en een secretaris) met verscheidene achtergronden en disciplines. De volgende profielen zijn vertegenwoordigd:

  • Twee artsen

  • Een epidemioloog

  • Een farmaceut

  • Een ethicus

  • Een statisticus

  • Een bioloog

  • Een computationeel bioloog

  • Twee biomedische wetenschappers

  • Een antropoloog en theoloog

Onderzoeksthema's

monster-onderzoeksethiek-itg

Onderzoeksethiek

Lees meer