Departement Klinische Wetenschappen

x
foto van een insekt
Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Arbovirussen
 
x
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium)
 
x
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Rickettsia en Anaplasma
Consortium met Koningin Astrid Militair Hospitaal
x
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Coxiella burnetii en Bartonella
Consortium met ULC-Saint Luc en CODA
x
foto van een reageerbuisje dat met HIV besmet bloed bevat
Nationaal Aidsreferentielaboratorium
Het Aidsreferentielaboratorium (ARL) van het ITG is een van de zeven erkende referentielaboratoria voor hiv-bepalingen die worden gefinancierd door de federale ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Tot de taken van het laboratorium behoren de referentiediagnose en definitieve diagnose van hiv (serologie, virale lading, weerstand); de evaluatie, ontwikkeling en kwaliteitscontrole van bestaande en nieuwe tests; gegevensverzameling en toezicht. Het laboratorium maakt deel uit van een nationaal ARL-netwerk en het federale Wetenschappelijke Instituut voor Volksgezondheid. Samen met het hiv/soa-laboratorium werkt het ARL ook mee aan internationaal onderzoek, bijvoorbeeld over klinische proeven met microbiciden.
x
foto van een arm waarvan juist bloed is afgenomen
WGO-samenwerkingscentrum voor Diagnostische Ondersteuning en Laboratoriumondersteuning van Hiv/Aids
Bij dit referentiecentrum zijn de departementen Klinische Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen betrokken. Het referentiecentrum onderhoudt biobanken van relevante stalen en panels voor de laboratoriumevaluatie van in-vitro diagnostica voor hiv (serologie, nucleïnezuuramplificering en CD4-telling), (her)opkomende virale infecties en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).  Bovendien biedt het deskundig technisch advies en referentiediensten aan de WHO met betrekking tot de uitvoering van gerelateerde in-vitro diagnostiek.
x
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentielaboratorium voor Tropische en Infectieuze Aandoeningen
Het Klinisch Referentielaboratorium van het ITG is erkend als referentielaboratorium voor de diagnose van infectieuze en tropische aandoeningen (MB 31/08/1998-BS 10/12/1998). Daarnaast is het laboratorium aangeduid als nationaal referentielaboratorium voor Plasmodium (malaria), Leishmania, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Cyclospora en Leptospira.
x
foto van een swabtest
WHO-testlaboratorium
Evaluatie van diagnostische tests voor hiv en soa onder accreditatie voor WHO-prequalificatie.
foto van een insekt
Nationaal Referentiecentrum voor Arbovirussen
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium)
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum voor Rickettsia en Anaplasma
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum voor Coxiella burnetii en Bartonella
foto van een reageerbuisje dat met HIV besmet bloed bevat
Nationaal Aidsreferentielaboratorium
foto van een arm waarvan juist bloed is afgenomen
WGO-samenwerkingscentrum voor Diagnostische Ondersteuning en Laboratoriumondersteuning van Hiv/Aids
foto van een swabtest
WHO-testlaboratorium
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentielaboratorium voor Tropische en Infectieuze Aandoeningen
 

Departement Biomedische Wetenschappen

x
foto van een ziektekiem
BCCM/ITG-mycobacteriecollectie
De tbc-stammen uit het onderzoeks- en trainingsprogramma voor tropische ziekten van de WGO horen bij de verzameling mycobacteriestammen binnen het consortium van de Belgian Culture Collection of Microorganisms (BCCM), dat naast tbc ook Buruli-ulcus-stammen bevat. De publieke collectie is daarmee de grootste databank ter wereld voor het typeren van tuberculosebacteriën.  Het BCCM-consortium werd in 1983 door de federale overheid opgericht om de verzamelingen van micro-organismen in Belgische instellingen te coördineren.
x
foto van een ziektekiem
WGO-TB Supranationaal Referentielaboratorium - Coördinatiecentrum
De Dienst Mycobacteriologie test de geneesmiddelengevoeligheid van de tuberculose-bacil voor verschillende nationale tuberculoseprogramma’s, leidt plaatselijk personeel op om die tests uit te voeren en verzekert de kwaliteitscontrole voor een internationaal netwerk van tuberculose-laboratoria.
x
foto van een ziektekiem
OIE-referentielaboratorium voor Surra
De Dienst Parasitologische Diagnostiek is een officieel referentielaboratorium voor Trypanosoma evansi (surra) van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Het laboratorium produceert diagnosekits en voert voor exportdoeleinden referentietests uit op dierlijke stalen (paarden, honden, kamelen, kleine herkauwers). Bovendien informeert het laboratorium wetenschappers en dierenartsen uit verschillende landen over de diagnose en behandeling van surra.
x
foto van een ziektekiem
WGO-samenwerkingscentrum voor Onderzoek naar en Training in Diagnose van Afrikaanse Trypanosomiase
De Dienst Trypanosoma is een WGO-samenwerkingscentrum voor Onderzoek naar en Training in Diagnose van Afrikaanse Trypanosomiase (HAT, slaapziekte). We ontwikkelen nieuwe diagnose-instrumenten voor humane Afrikaanse trypanosomiase en verzorgen opleiding en ondersteuning voor de toepassing ervan in landen waar HAT endemisch is. Wij verlenen technische en wetenschappelijke steun aan de WGO en helpen hen bij de versterking van de capaciteit van nationale programma's ter bestrijding van slaapziekte voor HAT-diagnose en -surveillance. Op verzoek van de WGO analyseren we doorverwezen monsters en voeren we kwaliteitsbeoordelingen uit van diagnostische activiteiten in bepaalde instellingen.
x
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum voor Parasieten (Trichinellose, Echinococcose en Anisakiasis)
Het Federaal Voedselagentschap heeft in 2007 de opdracht van het bestaande laboratorium voor trichinellose uitgebreid naar echinococcose, sarcosporidiose en anisakiasis. Het zorgt onder andere voor de epidemiologische bewaking van deze parasitaire zoönosen in België, de periodieke evaluatie van erkende routinelaboratoria, de organisatie van ringonderzoeken en wetenschappelijke en technische ondersteuning van andere laboratoria. Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor het opsporen van trichine (147-TEST) en voor organisatie van de ringtest (147-PT).

Certificaten

x
foto van een ziektekiem
foto van een ziektekiem
BCCM/ITG-mycobacteriecollectie
foto van een ziektekiem
WGO-TB Supranationaal Referentielaboratorium - Coördinatiecentrum
foto van een ziektekiem
OIE-referentiecentrum voor Surra
foto van een ziektekiem
WGO-samenwerkingscentrum voor Onderzoek naar en Training in Diagnose van Afrikaanse Trypanosomiase
foto van een ziektekiem
Nationaal Referentiecentrum voor Parasieten (Trichinellose, Echinococcose en Anisakiasis)