Algemene Raad

Voorzitter

Yolande Avontroodt

Aangeduid door: Federaal Ministerie Volksgezondheid

Yolande Avontroodt (Antwerpen 19 maart 1950) studeerde in 1975 af als dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de RUG en in 1978 als specialist in de arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Ze was tot 2000 werkzaam als huisarts en arbeidsgeneesheer bij externe preventiediensten en van 1990 tot 1995 als medisch adviseur voor de Liberale Mutualiteit Antwerpen. Ze was lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1999 tot 2010. Naast het lidmaatschap van o.a. de commissies Volksgezondheid, leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing en sociale zaken was ze voorzitter van de commissie Volksgezondheid (tot 2003) en van het Adviescomite Wetenschapsbeleid van het federale parlement (tot 2010). Ze was burgemeester van de gemeente Schilde van 2000 tot 2012 en zetelt sedert 2012 als provincieraadslid in Antwerpen.

Sedert 2003 tot op heden is ze Voorzitter van het Algemeen Beheerscomite van het RIZIV. Ze bekleedde diverse mandaten als lid van de Raad van Bestuur van RUCA, Federaal Kenniscentrum KCE, UZA , Acerta Public en is nog bestuurder van vzw Mensura. Sinds 2015 is ze bestuurder van het WIV, BCUZ Brussel en lid van de Universitaire Raad van VUB. Daarnaast is ze lid van diverse raden van bestuur waaronder MHKA, vrienden van MHKA, Evens Foundation, Home Philippe Speth, More Foundation, Open VLD nationaal partijbureau en diverse lokale verenigingen.

Leden

Nicolas Antoine-Moussiaux

Aangeduid door: ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)

Nicolas Antoine-Moussiaux (1981) studeerde diergeneeskunde aan de Université de Liège (ULiège) en promoveerde in 2009 op de pathologie van Trypanosoma evansi aan de ULiège. Hij studeerde 'landelijke economie en sociologie' aan de ULiège en Université Catholique de Louvain (2010). Na zijn postdoctoraal onderzoek in Vietnam (2012) naar de evaluatie van epizoötiebestrijding (in samenwerking met het Franse onderzoekscentrum CIRAD), werd hij benoemd tot docent tropische dierengezondheid aan de ULiège. Hij leidt of neemt deel aan verschillende onderzoeksprojecten in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Zijn projecten richten zich op de sociaaleconomische aspecten van diergezondheid en veeteelt, met een link naar de volksgezondheid en de gezondheid van het milieu. In 2016 lanceerde hij de geavanceerde Master in Integrated Management of Health Risks, mede georganiseerd door de ULiège, de Université Libre de Bruxelles en de Université de Namur.

Luc Bertrand

Gecoöpteerd lid

Luc Bertrand (1951) studeerde in 1974 af als handelsingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan bij Bankers Trust en is sinds 1986 werkzaam bij Ackermans & van Haaren. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van AvH, waarvan hij sinds 1985 lid is. Hij is ook voorzitter van onder meer DEME, en Dredging International, bestuurder bij CFE en SIPEF, en mandaten als bestuurder bij ING België. Luc Bertrand is ook lid van de Raad van Bestuur van verschillende andere non-profitorganisaties en openbare instellingen, zoals de KU Leuven en Museum Mayer van den Bergh.

Anne Chapelle

Gecoöpteerd lid

Anne Chapelle (Sint-Truiden, 13 december 1958) begon haar professionele carrière als verpleegster en evolueerde met succes naar een onderzoeker in de tropische geneeskunde. Op de jonge leeftijd van 22 vertrok ze naar Congo voor een opdracht voor het wereldberoemde Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Ze verleende medische hulp en leidde kritische preventiediensten in nauwe samenwerking met vrouwen, kinderen en gezinnen om tuberculose, lepra en aids te bestrijden. Bij haar terugkeer behaalde zij een neonatologie-graad aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ze zette haar carrière in de farmaceutische industrie voort in verschillende leiderschapsrollen die zich richtten op de toepassing van nucleaire technologieën. Anne Chapelle begon in 1994 met Ann Demeulemeester te werken, toen zij de reorganisatie van het bedrijf ondernam.

Faustin Chenge Mukalenge

Vertegenwoordiging Zuidpartners

Faustin Chenge Mukalenge is arts. Hij studeerde af in 1994 aan de Universiteit van Kisangani (DRC). Vervolgens behaalde hij een specialisatie in gynaecologie en obstetrie aan de Universiteit van Lubumbashi (DRC) in 2001, een Master in Public Health aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (België) in 2004 en een doctoraat in public health aan de Universiteit van Lubumbashi in 2011. Hij is momenteel Senior Lecturer aan de School of Public Health van de Universiteit van Lubumbashi en in de Public Health Department van de Faculteit Geneeskunde aan de Universiteit van Kisangani. Hij is betrokken bij een breed scala aan onderzoeks-, training- en serviceactiviteiten. Op het gebied van onderzoek werkt hij vooral aan de organisatie van lokale gezondheidsstelsels ('gezondheidsdistricten') in stedelijke omgevingen, maar hij is ook geïnteresseerd in gezondheidsbeleid en gezondheid van moeders. Hij is auteur of co-auteur van een twintigtal artikelen in de bovengenoemde domeinen. Hij werkte vier jaar lang als kabinetschef van de minister van Volksgezondheid (2012-2016). Hij leidt momenteel het Congolese gezondheidskenniscentrum dat tot doel heeft het ministerie van gezondheidsautoriteiten te adviseren over evidence-informed decision making.

Bart Criel

Aangeduid door: ITG-personeel

Bart Criel studeerde in 1981 af als arts aan de KU Leuven en behaalde in datzelfde jaar een diploma Tropische Geneeskunde & Hygiëne bij het ITG. In 1989 behaalde hij een Master of Science in Public Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. In 1998 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit van Brussel op het onderwerp van district-gebaseerde ziekteverzekering in Sub-Sahara-Afrika. Bart Criel werkte aanvankelijk in België als ziekenhuisarts op een afdeling interne geneeskunde, en later als huisarts. Vervolgens werkte hij in de periode 1983-1990 als district medical officer in het voormalige Zaïre (nu Democratische Republiek Congo). In 1990 keerde hij terug naar België en sloot zich aan bij het ITG. Hij is momenteel hoogleraar en hoofd van de Dienst Gezondheidsfinanciering, Departement Volksgezondheid. Op het gebied van onderzoek richt hij zich op het beheer en de werking van lokale gezondheidsstelsels en op het ontwerp en de ontwikkeling van beleid ter bescherming van de sociale gezondheid in LMIC. Hij is momenteel betrokken bij veldonderzoek in Benin, DR Congo, Guinea-Conakry, India, Mauritanië en Oeganda. Als mededirecteur van de Master in Public Health bij het ITG is hij verantwoordelijk voor het cursusmanagement en het onderwijsbeleid, naast het lesgeven in verschillende modules.

Patrick De Baetselier

Aangeduid door: Vrije Universiteit Brussel

Patrick De Baetselier (Ukkel, 30 januari 1950) was tot het einde van 2016 Hoofd van de Eenheid Cellulaire en Moleculaire Biologie, CMIM, verbonden aan de afdeling Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Brussel. Hij promoveerde aan de VUB in 1977 en werkte tot 1980 als postdoc-onderzoeker aan de Cel Biologie in het Weizmann Instituut in Israël. Zijn onderzoek richtte zich altijd op de cellulaire immunologie van gastheer-tumor- en gastheer-parasiet-interacties. De emeritus hoogleraar aan de VUB was tevens directeur van het interuniversitaire masterprogramma Molecular Biology, dat is georganiseerd binnen het interuniversitaire ontwikkelingsprogramma. In dit verband zijn er nauwe banden tussen de onderzoeksgroep CMIM en het ITG. Tussen 2007 en 2011 was De Baetselier decaan van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen. Nadien werd hij vice-rectoraal onderzoeksbeleid en vertegenwoordigde hij de VUB in verschillende raden en werkgroepen (FWO, VRWI, VLIR).

Marleen Deputter

Aangeduid door: Vlaams ministerie van Onderwijs

 

Ik startte op de Afdeling Hoger Onderwijs en was verantwoordelijk voor het uitschrijven van het regelgevend kader met betrekking tot de fusies van de hogescholen, de hervorming van de hoger onderwijsopleidingen, de overdracht van opleidingen, enz. Daarna werd ik waarnemend afdelingshoofd van de Afdeling Hoger Onderwijs. Vanaf 2007 tot januari 2015 was ik afdelingshoofd van de Afdeling Studietoelagen. Vanaf 2015 werd ik aangeduid als projectleider om de krijtlijnen en het regelgevende kader van de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent uit te werken.  Ondertussen ben ik belast met de voorbereiding van en de juridische onderbouw van het aanvullend pensioenen in de sector van de basiseducatie.

Kathleen D’Hondt

Aangeduid door: Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

Kathleen D'Hondt is als moleculair celbioloog zowel in de academische wereld als in de industrie opgeleid. Ze promoveerde aan de Universiteit van Gent en werkte een aantal jaren als postdoc in België (VIB-UGent), Nederland (WAU) en het Biozentrum in Basel. In 2006 trad zij toe tot het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid als beleidsanalist en trad in 2013 toe tot de OESO als beleidsanalist in de Werkgroep bio-, nano- en convergentechnologie (BNCT). Sinds 2016 is ze terug bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. Kathleen is de Belgische afgevaardigde voor het programmacomité van maatschappelijke uitdaging één inzake gezondheid, demografische verandering en welzijn in het kader van Horizon 2020, lid van de besturen van het gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake neurodegeneratieve ziekten (JPND) en van het gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake antimicrobiële stoffen-resistentie (JPIAMR) en Belgische afgevaardigde in de OESO-werkgroep over BNCT.

Flora Haderer

Aangeduid door: ITG-studenten

Naast een optimist, arts en lindy-hopdanser, ben ik het meest gepassioneerd over de kunst van het hosten, participerend leiderschap en lerende organisaties. Ik ben blij met de mogelijkheid om het perspectief van studenten toe te voegen aan de algemene raadsgesprekken. Momenteel bestudeer ik het MPH-programma in International Health bij ITM en werk ik samen met Artsen Zonder Grenzen als gezondheidspromotor.

Liesbet Meyvis

Aangeduid door: Stad Antwerpen

Liesbet Meyvis (°19 oktober 1977) werkt als consulent bij de Dienst Gezondheid van de stad Antwerpen en is projectleider voor het thema toegankelijke gezondheidszorg.

Binnen dat thema heeft zij twee passies: het verminderen van sociale ongelijkheid in gezondheid en het bevorderen van geïntegreerde zorg over de lijnen en sectoren heen.

Anne Muendi Musuva

Aangeduid door: ITG-alumni

Anne Musuva (1982) is arts en een professional op het gebied van volksgezondheid. Ze studeerde Geneeskunde en Chirurgie (MBChB) aan de Universiteit van Nairobi in Kenia (2006) en ontving haar MSc in Public Health, Disease Control van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, waar ze later ook een wetenschappelijk onderzoeker werd, gericht op multi-drug-resistente tuberculose. Dr. Musuva is momenteel de projectdirecteur van het USAID-project van Population Services Kenya, waar zij toezicht houdt op programma's op het gebied van gezondheidszorg in sociale gezondheidsfranchises, gezondheidsmededelingen en sociale marketing. Dr. Musuva is ook lid van het Oversight Committee van het Global Fund Coordinating Mechanism of Kenya. Ze werkte eerder voor het ministerie van Volksgezondheid in Kenia als medisch hoofdinspecteur voor ziekenhuizen en medisch gezondheidsbeambte. De huidige interesses van Anne zijn onder meer dienstverlening en verbetering van de kwaliteit van zorg in franchises voor sociale gezondheid, de versterking van gezondheidszorgsystemen en de financiering van gezondheidszorg.

Anne Van Autreve

Aangeduid door: Vlaams Ministerie Ontwikkelingssamenwerking

Anne Van Autreve is landbouwkundig ingenieur. Ze werkte 10 jaar voor een Vlaamse niet-gouvernementele organisatie in ontwikkelingssamenwerking, waarvan 7 jaar in het buitenland. De belangrijkste thema's waren microfinanciering, organisatieontwikkeling en vorming. In 2001 maakte ze de overstap naar de Vlaamse overheid waar ze een overheidsbreed project coördineerde rond interne milieuzorg. In 2009 werd ze afdelingshoofd en waarnemend administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking. Na de fusie met het Departement Internationaal Vlaanderen werd ze Afdelingshoofd Mondiale Uitdagingen. In 2017 stapte ze over naar het Departement Kanselarij en Bestuur waar ze coördinator werd voor het pilootproject Netwerkleiderschap. Anne is ook interne coach.

Chris Vander Auwera

Aangeduid door: Vlaams Ministerie Volksgezondheid

Chris Vander Auwera (Leuven, 18 juli 1947) is gewezen administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid. Voordien was hij directeur-generaal van de administratie Gezondheidszorg. Nog daarvoor was hij verantwoordelijk voor begroting en boekhouding, informatica en logistiek op het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en ook secretaris van de Directieraad. Als adviseur was hij verbonden aan het kabinet van minister Rika Steyaert en van minister Hugo Weckx. In die hoedanigheid heeft hij mee de pen gehouden van diverse decreten o.m. over de bijzondere jeugdbijstand, de preventieve gezondheidszorg, het medisch verantwoord sporten en de forensische welzijnszorg.

Elies Van Belle

Gecoöpteerd lid

Elies Van Belle (Leuven, 29 juli 1974) is medisch adviseur en programmacoördinator bij Memisa, een ngo die zich inzet voor medische ontwikkeling. Eerder werkte ze als medische expert voor Medecins du Monde in Congo, Ivoorkust, Angola en Afghanistan. Zij studeerde algemene medische praktijken aan de KU Leuven en verwierf een postgraduaat in de tropische geneeskunde en een master in de volksgezondheid aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bruno van der Pluijm

Aangeduid door: FOD Ontwikkelingssamenwerking

Bruno van der Pluijm trad in 1991 toe tot de Belgische buitenlandse dienst. In 2016 nam hij een nieuw mandaat aan als directeur-generaal, belast met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Voordien was Bruno van der Pluijm ambassadeur van België in Canada (2010-2014) en in Tunesië (2014-2016).

Tussen 1994 en 2005 was Bruno van der Pluijm diplomatiek medewerker bij verschillende detacheringen: van 1994 tot 1997 op de Belgische ambassade in Beiroet, Libanon; van 1998 tot 2000 op de Ambassade van België in San José, Costa Rica, en van 2000 tot 2005 bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York. In 2002 werd hij gekozen tot vice-president van het tweede comité van de 57ste Algemene Vergadering. In 2005 ging hij bij zijn terugkeer naar het hoofdkwartier naar het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken als adviseur voor multilaterale zaken. Tussen 2007 en 2010 was hij stafchef van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Bruno van der Pluijm werd geboren in 1960. Hij studeerde klassieke filologie aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en de Universiteit van Leuven (KUL). Hij zit in de raad van BTC, de Belgische uitvoerende instantie voor ontwikkelingssamenwerking; het bestuur van BIO, het Belgisch Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering en het Bestuur van ITG, het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bruno van der Pluijm is getrouwd en vader van vier kinderen.

Veerle Vanlerberghe

Aangeduid door: ITG-personeel

Veerle Vanlerberghe (1968) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Gent en werkte als arts en coördinator voor Artsen zonder Grenzen in verschillende van hun doellanden, voordat zij in 2003 als onderzoeksassistent het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen vervoegde.

Zij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Gent.

Ze is werkzaam in de Dienst Epidemiologie en Ziektebestrijding van het Departement Volksgezondheid en richt haar onderzoek op de epidemiologie van arbovirose. Veerle geeft les in verschillende opleidingsonderdelen van de Master of Public Health en de postgraduaatcursus van het ITG en is een wetenschappelijke medewerker in de ITG-ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's in de DR Congo en Cuba.

Jef Verellen

Aangeduid door: ITG-personeel

Jef Verellen (1979) studeerde biologie aan de KU Leuven en was nadien werkzaam bij Novartis als administrator voor klinische studies. Sinds 2008 is hij tewerkgesteld aan het ITG in de centrale Kwaliteitsdienst waar hij betrokken is bij diverse kwaliteitsaspecten voor het klinisch en ander onderzoek. Sinds 2016 is hij aangesteld als informatieveiligheidsconsulent en zorgt hij mee voor de implementatie van de correcte privacyregels.

Niet-stemgerechtigde leden

Karel Baert

Lid Raad van Bestuur

Cathy Berx

Lid Raad van Bestuur

Cathy Berx (1969) is gouverneur van de provincie Antwerpen. Ze behaalde haar licentiaatsdiploma rechten in 1993 aan de Universiteit Antwerpen, waar ze ook een doctoraat in het publiek recht behaalde. Vanaf 2000 doceert Cathy Berx als professor aan de Universiteit Antwerpen. Voordat ze gouverneur werd, was ze ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW en zetelde ze in het Vlaams Parlement voor CD&V. Tevens was ze topadviseur van voormalig minister-president en eerste minister Yves Leterme. In haar huidige functie als gouverneur is ze commissaris van de Federale en de Vlaamse regering voor de provincie Antwerpen en zit ze de deputatie voor.

Johan Dhondt

Regeringscommissaris

Johan Dhondt (Deinze, 6 april 1954) is regeringscommissaris sinds december 2006. Hij is lid van de Universitaire Associatie Brussel, de Faculteit voor Protestantse Theologie Brussel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Sinds januari 2011 is hij ook voorzitter van het college van regeringscomités. Voordien was hij lector aan het Hoger Instituut voor Economische, Paramedische en Sociale Hoger Onderwijs (oktober 1976 - augustus 1979), leidde hij de Eenheid Verpleging en verzorging van het OCMW Deinze (september 1979 - augustus 1985) en was hij eerste auditor-revisor van de Rekenkamer (september 1985 - november 2006). Johan Dhondt heeft een Master in Government Sciences (1983) en behaalde een Postgraduat Degree Management Informatics (1984). Hij behaalde eerder een graad in algemene verpleegkunde (1979).

Jean-Claude Dujardin

Departementshoofd Departement Biomedische Wetenschappen

Bruno Gryseels

Directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Bruno Gryseels (1954) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent (1972-1979), en tropische geneeskunde en hygiëne aan het ITG (1979). Hij behaalde zijn doctoraat (PhD) aan de Universiteit Leiden in 1990. Na zijn studies werd hij onderzoeker op het ITG, aan het Departement Tropische Pathologie. In 1980-1981 werkte hij voor het ITG op het Laboratorium Parasitologie aan de Universiteit van Zaïre in Kinshasa. Lees meer.

Lut Lynen

Departementshoofd Departement Klinische Wetenschappen

Jan Philippé

Lid Raad van Bestuur

Ajit Shetty

Lid Raad van Bestuur

Ajit Shetty (Nellore, India, 20 mei 1946) was president van de Raad van Bestuur bij Janssen Pharmaceutica tot 2012. Hij diende ook als Corporate Vice President Enterprise Supply Chain bij Johnson & Johnson in de Verenigde Staten. Ajit Shetty werkte in totaal 36 jaar bij Johnson & Johnson in verschillende functies. Hij studeerde natuurwetenschappen aan de Universiteit van Cambridge, waar hij een doctoraat in metallurgie voltooide. In 2004 werd hij verkozen tot Manager van het Jaar en vier jaar later werd hij benoemd tot baron. In 2010 ontving hij een Life-Time Achievement Award in India.

Marianne van der Sande

Departementshoofd Departement ​Volksgezondheid

Lore Verstraete

Secretaris

Lore Verstraete (1973) studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde een master-na-master in Personeelswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 1997. Na haar studies startte ze als beleidsmedewerker Personeel en Financiën aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). In 2002 maakte ze de overstap naar het HR-departement van de Universitaire Instelling Antwerpen, later de Universiteit Antwerpen. Sinds 2007 werkt ze aan het ITG als HR-beheerder. Sinds 2018 fungeert ze als algemeen beheerder ad interim.