Gezondheidszorg voor Iedereen

"Access to health care is a fundamental human right. While recognising health for all as the ultimate goal, accessible, efficient, adequate and equitable health care for all is the most urgent need for improving global health, fighting diseases and reducing poverty."

Onder impuls van de Belgische regering, toenmalig voorzitter van de Europese Unie, en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen, werd op 25 en 26 oktober 2001 het colloquium "Gezondheidszorg voor Iedereen" gehouden.

Aan het colloquium namen ministers en directeurs deel uit de 15 partnerlanden van België, directeurs en hoogwaardigheidsbekleders van de Europese Unie en haar lidstaten, de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties, de farmaceutische industrie en wetenschappers en experts begaan met de ontwikkeling van wereldwijde gezondheidszorg en ziektebestrijding.

Het was niet de bedoeling een nieuw wereldwijd initiatief op te starten, wel om resultaten en aanbevelingen te verspreiden om de bestaande initiatieven te ondersteunen en een stevige basis te verschaffen voor nationaal beleid.