national-cancer-institute-BxXgTQEw1M4-unsplash

Gezondheidszorg voor Iedereen

Onder impuls van de Belgische regering – toen de voorzitter van de Europese Unie – en het Instituut voor Tropische Geneeskunde, werd op 25 en 26 oktober 2001 de conferentie "Gezondheidszorg voor Iedereen" georganiseerd.

Toegang tot gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht

De conferentie werd bijgewoond door ministers en directeurs van de 15 Afrikaanse partnerlanden van België, directeurs en hoge vertegenwoordigers van de Europese Unie en haar lidstaten, de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, en wetenschappers en deskundigen die bij de ontwikkeling van wereldwijde gezondheidszorg en ziektebestrijding betrokken zijn.

De opzet was niet om een nieuw internationaal initiatief op te starten, maar wél om resultaten en aanbevelingen te verspreiden om bestaande initiatieven te ondersteunen en een stevige basis voor nationaal beleid te verschaffen.

Handige links

Gezondheidszorg voor iedereen wordt als de uiteindelijke doelstelling gezien, aangezien toegankelijke, effectieve, adequate en rechtvaardige gezondheidszorg voor iedereen de meest dringende noodzaak vormt om de wereldgezondheid te verbeteren, ziekten te bestrijden en armoede terug te dringen.