Overzicht klinische studies

ENSEMBLE-2

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Ad26.COV2.S for the Prevention of SARS-CoV-2-mediated COVID-19 in Adults Aged 18 Years and Older
lady-vaccine

In de ENSEMBLE-2-studie wordt de veiligheid en effectiviteit van een COVID-19-vaccin onderzocht (Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson). Deze fase 3-studie is gesponsord door Janssen Vaccines & Prevention B.V.

Het onderzoek startte op het CTC in januari 2021 en zal eindigen tegen de zomer van 2023. Dat betekent dat de deelnemers ongeveer 26 maanden in de studie zitten, met in totaal minstens zeven bezoeken aan ons studiecentrum. Deelnemers met eventuele klachten na vaccinatie of deelnemers die toch een COVID-19-infectie opliepen, werden van nabij opgevolgd.

We includeerden op het CTC meer dan 600 deelnemers in deze studie. Participanten moesten minstens 18 jaar oud zijn, zonder enige acute of chronische aandoening.

Voor meer wetenschappelijke achtergrond over de studie kan je terecht bij de database waarin studies officieel geregistreerd moeten staan,