Overzicht klinische studies

STRIDE-7

Safety and Immunogenicity of V116 in Adults Living With Human Immunodeficiency Virus (HIV)
arts-longen

In de STRIDE-7-studie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van een nieuw pneumokokken-vaccin in een hiv-positieve populatie.

Pneumokokken zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van longontstekingen. Dit vaccin zou mensen beter moeten beschermen tegen andere subtypes van de infectie dan de huidige vaccins op de markt. Deze subtypes zijn verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de longontstekingen. Deze fase 3-studie loopt in samenwerking met Merck Sharp & Dohme LLC (MSD), de sponsor van het onderzoek.

We startten de studie in september 2022 en plannen de studie te beëindigen tegen eind 2023. We includeerden het maximale aantal van vijftien deelnemers in de studie en zijn dus niet meer op zoek naar extra participanten.

De deelnemers moeten een geconfirmeerde hiv-diagnose hebben en een minimum leeftijd van 18 jaar oud. Ze mogen reeds gevaccineerd zijn met andere beschikbare pneumokokken-vaccins op de markt.

Sommige deelnemers kregen een placebo, anderen het vaccin. Afhankelijk hiervan duurt de studie ongeveer 6 tot 7 maanden, met 5 tot 7 bezoeken in het CTC. Na elke vaccinatie volgen onze studieartsen eventuele bijwerkingen nauwgezet op.

Voor meer wetenschappelijke achtergrond over de studie kan je terecht bij de publiek toegankelijke database waarin de studie geregistreerd staat.