shutterstock_1033574371

Noodgevallen

In bepaalde omstandigheden is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken: wanneer je terugkeert uit het buitenland en symptomen van koorts hebt, wanneer je denkt te zijn blootgesteld aan hiv, en wanneer je op reis door een dier werd gebeten.

Ernstige klachten na een reis

We beschouwen als ernstige klachten:

  • Koorts

  • Hevige diarree

  • Uitgebreide huiduitslag

Blootstelling aan hiv

Als je denkt te zijn blootgesteld aan hiv, is het belangrijk om snel te reageren. Een behandeling met antiretrovirale geneesmiddelen (PEP, kort voor post-expositie profylaxe) reduceert de kans op een hiv-infectie. De behandeling moet binnen 72 uur na blootstelling opgestart worden.

Blootstelling aan rabiës

Als je tijdens je reis werd gebeten door een hond, aap, kat of vleermuis, dient een behandeling met PEP zo snel mogelijk te worden gestart. Je ontvangt dan een reeks injecties met het rabiësvaccin en immunoglobuline.

Contact

Tijdens kantooruren

Contacteer ons zo snel mogelijk tijdens onze kantooruren (op weekdagen, van 09.00 tot 17.00 uur). We bekijken samen of een behandeling wenselijk is.

Instituut voor Tropische Geneeskunde
medsec@itg.be
+32 (0)3 247 66 66

Buiten de kantooruren

Contacteer het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Vergeet niet te vermelden dat wij je dossier ook opvolgen.

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
+32 (0)3 821 30 00