Overzicht events

A Date with Science: Drug resistance in Leishmania: does it really matter?

Vanuit het perspectief van het pathogeen wordt medicijnresistentie (DR) over het algemeen beschouwd als de belangrijkste factor bij de behandeling van falen. Gebruikmakend van Leishmania(sis) als model, herziet Jean-Claude Dujardin, hoofd van de Molecular Parasitology Unit van het ITM, dit dogma. Deze presentatie komt voort uit een opinieartikel dat zal worden gepubliceerd in het aprilnummer van Trends in Parasitology: 'Drug resistance in Leishmania: does it really matter?' door Malgorzata Anna Domagalska, Michael P. Barrett en Jean-Claude Dujardin.
-

Live at ITM and online

Toon route
Registreer
7A7068

Dit seminarie maakt deel uit van ITG's 'A Date with Science': een reeks academische seminaries die elke laatste donderdag van de maand plaatsvinden, live in Antwerpen gevolgd door een drink en online.

Programma:

 • 15.00 – 16.00 uur: Academische seminar in aula Janssens (en online)

 • 16.00 – 17.30 uur: Drink in Karibu (ITG)

Spreker: Jean-Claude Dujardin

Titel: Drug resistance in Leishmania: does it really matter?

Abstract:

Behandeling falen (TF) van infectieziekten kan te wijten zijn aan verschillende factoren die verband houden met de gastheer, het medicijn, gelijktijdige ziekten en het pathogeen zelf. Vanuit het perspectief van het pathogeen wordt medicijnresistentie (DR) over het algemeen beschouwd als de belangrijkste factor in TF. Gebruikmakend van Leishmania(sis) als model, herzien we dit dogma. In het verleden hebben we de relatie tussen TF en DR bestudeerd, zoals gemeten door in vitro tests van geneesmiddelgevoeligheid in verschillende epidemiologische omgevingen, parasietensoorten en medicijnen. Voor zowel antimoni als miltefosine hebben we een zwakke relatie gevonden tussen behandelingseffectiviteit en medicijngevoeligheid. Op basis van recente bevindingen stellen we verschillende mogelijke verklaringen voor deze discrepanties voor, die een belangrijke impact kunnen hebben op verder onderzoek. In deze presentatie zal Jean-Claude Dujardin drie fundamentele vragen beantwoorden:

 1. Worden de juiste tests gebruikt om DR te meten?
  Om deze vraag te beantwoorden, worden de voor- en nadelen van in vitro tests van gevoeligheid besproken en vergeleken met de bijdrage van moleculaire tests, met name hele-genoom-sequentiebepaling.

 2. Worden de juiste parasieten bestudeerd?
  Geneesmiddelgevoeligheid wordt gemeten op isolaten, en er zal sterk de nadruk worden gelegd op de vooroordelen die geassocieerd worden met het knelpunt van isolatie en verdere selectie in cultuur. Ik zal ook laten zien hoe heterogeniteit van parasietpopulaties en een ongekend niveau van aneuploïdie-mozaïek complicaties veroorzaken bij de moleculaire opsporing van DR.

 3. Zijn er andere parasitaire factoren die TF kunnen veroorzaken zonder DR?
  Het geval van co-infectie met de endosymbiotische LRV zal kort worden besproken, maar de nadruk zal vooral liggen op de quiescentie van de parasiet, een fysiologisch stadium van niet-replicatie en sterke metabole modulatie die Leishmania in staat stelt om stress te overleven. Recente bevindingen over de bijdrage van quiescentie aan medicijn tolerantie worden gepresenteerd, en het belangrijkste conceptuele verschil met DR zal worden benadrukt. Prioriteit voor verder onderzoek zal worden besproken.

Schrijf je in:

Meld je aan om erbij te zijn of om online te volgen.

Short Bio:

Jean-Claude Dujardin is een bioloog, gespecialiseerd in (moleculaire) parasitologie. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel (onder supervisie van Prof. R. Hamers) over de betekenis van karyotypediversiteit bij Neotropische Leishmania. Hij is voltijds hoogleraar aan het ITG, waar hij de Molecular Parasitology Unit (MPU) leidt. Van 2011 tot 2021 stond hij aan het hoofd van de afdeling Biomedische Wetenschappen en heeft hij ook een 10% associatie als hoogleraar in de afdeling Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ten slotte is hij ook docent Parasitologie aan de Universiteit van Namen. Hij is gepassioneerd door wetenschap en de schoonheid en innovatie van het leven. Hij wordt erkend als een multidisciplinaire expert op het gebied van de biologie van Leishmania en parasitologische aspecten van leishmaniasis, van gen tot ecosystemen.

Spread the word! Deel dit evenement op