Overzicht events

A Date with Science: Health Systems Performance or Performing Health Systems? Anthropological contributions to health systems research

Karina Kielmann, het hoofd van onze unit Equity and Health, gebruikt voorbeelden van haar ervaring als antropologe in de hiv- en TB-zorg om te pleiten voor een actorgericht onderzoek naar gezondheidssystemen.
-

Live at ITM and online

Toon route
Registreer
DSC0442_p

Dit seminarie maakt deel uit van 'A Date with Science' van het ITG: een reeks academische seminaries die elke laatste donderdag van de maand plaatsvinden, online en live in Antwerpen gevolgd door een drink.

Programma:

  • 15u - 16u: Academisch seminarie in aula Janssens (en online)

  • 16u - 17u30: Drink in de Sint-Rochustuin van het ITG

Spreker: Karina Kielmann

Title: Health Systems Performance or Performing Health Systems? Anthropological contributions to health systems research

Inschrijven: Registreer om persoonlijk aanwezig te zijn of om online te volgen.

Abstract:

Gedreven door vragen of gezondheidssystemen over de hele wereld voldoen aan fundamentele doelen - bijvoorbeeld toegankelijkheid, kwaliteit, veiligheid - worden kwantitatieve maatstaven vaak naar voren geschoven als belangrijke prestatie-indicatoren voor systemen. Maar door het toenemende inzicht dat gezondheidssystemen complex en dynamisch zijn en gedreven worden door menselijke acties en waarden, verschuift de focus van het kwantificeren van inputs en outputs naar het begrijpen en kwalificeren van gezondheidssysteemprocessen, mechanismen en hefbomen voor systeemverbetering in een context van onzekerheid en verandering. Aan de hand van voorbeelden uit mijn loopbaan als antropoloog in de HIV- en TB-zorg van de afgelopen 15 jaar zal ik in deze lezing 1) pleiten voor een actorgericht perspectief dat zich richt op narrativiteit, ervaring en performatieve praxis in onderzoek naar gezondheidssystemen en 2) de implicaties schetsen van dit perspectief voor een onderzoeksagenda.

Korte biografie:

Karina Kielmann is oorspronkelijk opgeleid als medisch antropoloog (University of Sussex; McGill University) en behaalde een doctoraat in Internationale Gezondheid (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) voordat ze in 2001 in dienst trad bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bij LSHTM was ze jarenlang betrokken als sociaal-wetenschappelijk adviseur bij consortia van onderzoeksprogramma's ter versterking van de TB- en HIV-zorg in India en Zuidelijk Afrika. In 2011 verhuisde ze naar het Institute for Global Health and Development (Queen Margaret University, Edinburgh) en ontwikkelde ze een onderzoeks- en onderwijsagenda gericht op het explicieter inbrengen van sociaal-wetenschappelijke theorie en methodologie in het groeiende veld van onderzoek naar gezondheidssystemen. In de afgelopen tien jaar kwam deze agenda tot uiting in haar onderzoeksprojecten, waarvan de meeste het raakvlak tussen gezondheidssystemen en gemeenschappen onderzoeken met het oog op het versterken van de verantwoordingsplicht, kwaliteit en responsiviteit van de zorg.
In 2021 trad ze in dienst bij het ITG als hoogleraar en hoofd van de Equity and Health unit. Momenteel leidt ze projecten die trachten infectiepreventie en -controle, kwaliteit van zorg, patiëntentrajecten, gezondheidsvaardigheden en naleving van behandelingen te begrijpen en te verbeteren in de context van TB- en hiv-zorg in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Mozambique. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor de gezondheid van migranten en andere mobiele bevolkingsgroepen en mannen, die tot voor kort niet expliciet op de agenda's voor wereldwijde gezondheidszorg stonden. Ze gelooft sterk in de waarde van sociaal-wetenschappelijke theorie bij het denken over en aanpakken van gezondheidskwesties en heeft gedurende haar hele carrière geprobeerd de kloof te overbruggen en een dialoog tot stand te brengen tussen theoretische en toegepaste onderzoekers in de wereldwijde gezondheidszorg.

Spread the word! Deel dit evenement op