ITG en kolonialisme

Het kolonialisme laat nog altijd sporen na in onze hedendaagse samenleving, op subtiele en minder subtiele wijze, in de manier waarop we omgaan met ons verleden of hoe we denken over onze medemensen. Het ITG kent zijn oorsprong in het kolonialisme maar wist te evolueren van een school voor tropenziekten naar een wetenschappelijke onderzoeksinstelling met sterke partnerschappen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika.
Allard L'Olivier (7) resized-1

Hoe denkt het ITG vandaag over kolonialisme?

Onze missie, waarden en doelstelling zijn de voorbije eeuw drastisch veranderd. Vandaag wil het ITG streven naar gelijkwaardigheid, diversiteit en solidariteit. We voeren ons onderzoek uit samen met partnerinstellingen uit de hele wereld waarbij gelijkwaardig partnerschap en een langdurige, positieve samenwerking centraal staan. Jaarlijks ontvangen we studenten uit bijna 200 landen. En we zetten ons in voor een wereld waarin iedereen, ongeacht afkomst, toegang heeft tot volwaardige gezondheidszorg.

Het Instituut is zich bewust van de structurele discriminatie die nog steeds overal aanwezig is. Ook het ITG ontsnapt daar niet aan. Daarom moeten we ook kritisch durven kijken naar onze eigen werking. We richtten een Commissie voor Dekolonisatie op om ons verleden, het heden en onze toekomst, onder de loep te nemen. Maar er is meer nodig. Het dekolonisatietraject staat hoog op de ITG-agenda en gezien het belang van het onderwerp willen we ons laten adviseren door experten op dit domein. We hebben contacten gelegd met een externe partij om het ITG verder in het dekolonisatietraject te begeleiden op het vlak van onderzoek, onderwijs, internationale samenwerking, personeelsbeleid, artefacten en archieven. Hierbij zullen we alle input gebruiken die reeds uit de interne Commissie voor Dekolonisatie gekomen is.

We zien dit als een logische en noodzakelijke stap om op een correcte manier een plaats te geven aan ons verleden, actief te werken aan het ontmantelen van koloniale structuren die mogelijk doorschemeren in onze werking. We zijn dit verschuldigd aan onze partners, studenten, patiënten en werknemers. We willen als ITG een voorbeeld zijn en een trekkersrol spelen voor een meer inclusieve wereld.