rdkheader

Romain De Cock-studiebeurs

Voor masteropleidingen binnen de internationale gezondheidszorg met onderzoeksfocus op heelkunde en volksgezondheid.

Romain De Cock-beursstudenten kunnen zich inschrijven voor de Master in Public Health of de Master in Tropical Medicine. Welke masteropleiding het meest relevant is, hangt af van het onderwerp van je thesis en je keuzevakken. De focus van het onderzoeksproject moet betrekking hebben op chirurgische, obstetrische of gynaecologische gezondheidsthema's en kan gezondheidsbeleid omvatten (bijv. toegang tot chirurgische of reproductieve gezondheidsdiensten) of klinische onderzoeksonderwerpen (bijv. antimicrobiële resistentie, infectiebeheersing) die van belang zijn voor de chirurgische praktijk. De focus moet steeds gericht blijven op de studie van een onderwerp binnen een breder volksgezondheidsperspectief. We raden belangstellenden voor de beurs aan om hun interesse in de beurs in hun motivatiebrief te benadrukken.

De Romain De Cock-beurs dekt het collegegeld en de reis- en verblijfskosten en is onderworpen aan dezelfde regels als de DGD-beurzen.

Contact

Voor meer informatie en advies over de betreffende masteropleidingen, kan je een e-mail sturen naar itmedu@itg.be.

romaindecock

Dr. Romain De Cock

Dr. Romain De Cock (1901–1966) was een Vlaams chirurg en filantroop met een speciale interesse voor internationale gezondheid. Ter ere van zijn werk hebben we de Romain De Cock-studiebeurs in het leven geroepen. De beurs wordt jaarlijks toegekend aan een student uit een laag- of middeninkomensland (LMIL), waarmee de student een masteropleiding aan het ITG kan volgen.