THEMA

Geneesmiddelen en ethiek

In lage- en midden-inkomenslanden komen geneesmiddelen van lage kwaliteit vaak voor. Ze vormen een bedreigen voor de gezondheid van het individu en de bevolking. Spijtig genoeg worden ze vaak niet herkend, of pas na een gefaalde behandeling of nadat ze patiënten nog zieker gemaakt hebben. 'Repressieve' maatregelen kunnen helpen in de strijd tegen nagemaakte medicijnen, maar ze hebben weinig effect op de circulatie van ondermaatse medicijnen. Daarvoor moeten de middelen van controleorganen, producenten en aankopers verbeterd worden.

Het ITG beheert een wetenschappelijk portfolio dat zich toelegt op de toegang tot geneesmiddelen in lage- en midden-inkomenslanden, in samenwerking met de QUAMED-groep. Onze specifieke activiteiten zijn beleidsontwikkeling, onderzoek, aanbevelingen, netwerken en onderwijs.

Klinische trials worden steeds meer verschoven naar lage- en midden-inkomenslanden, vaak om de locale behoeftes te beantwoorden. Het is erg belangrijk dat al deze trials methodologisch en ethisch correct verlopen, en inspelen op de noden van de gemeenschappen.

We onderhouden een informele netwerk van klinische onderzoekers die voordien deel uitmaakten van het Switching the Poles-netwerk. We stimuleren het uitwisselen van ideeën, wetenschappelijke samenwerking en ethische reflectie.