javier-allegue-barros-0nOP5iHVaZ8-unsplash

Wetenschappelijke integriteit

Het ITG hanteert de hoogste kwaliteitsnormen voor zijn wetenschappelijk onderzoek. Een cultuur van wetenschappelijke integriteit, een kritische geest, eerlijkheid, openheid en transparantie is voor ons een essentiële voorwaarde voor goed onderzoek.

Wetenschappelijke ethiek en integriteit

Het ITG en zijn onderzoekers erkennen de Europese Code voor Wetenschappelijke Integriteit en de Verklaring van Singapore rond wetenschappelijke integriteit. Wetenschappelijke integriteit is een belangrijke component van onze beleidsverklaring, en we voorzien opleidingen en seminaries rond ethiek en integriteit ter sensibilisering.

Onze Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit promoot wetenschappelijke integriteit en onderzoekt meldingen van mogelijke inbreuken. Ze stelden richtlijnen op over auteurschap in wetenschappelijke publicaties (EN) en een FAQ over auteurschap (EN).

Het ITG erkent de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) als adviserende commissie voor tweede meningen.

Contact

Wil je melding maken van een mogelijk probleem of incident, breng dan het contactpunt van de commissie op de hoogte.

Heb je een vraag over wetenschappelijke integriteit of best practices, neem dan gerust contact op met een van de leden van de commissie:

Onderzoeksthema's

  • monster-onderzoeksethiek-itg
    Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.