Jouw doctoraatsstudies aan het ITG

Ben je klaar om je eigen bijdrage te doen aan de wetenschap? Dan heb je waarschijnlijk al een PhD-studie overwogen. Het ITG begeleidt studenten op het pad om een onafhankelijk onderzoeker te worden in één van zijn vele wetenschappelijke domeinen. Het ITG biedt doctoraatsstudies in tropische geneeskunde, gezondheidswetenschappen, medische antropologie en meer, in samenwerking met universiteiten in België en het buitenland;

Elk jaar nieuwe toekomstige wetenschappers

Momenteel werken meer dan honderd doctoraatsstudenten aan het ITG. De helft komt uit een laag- of middeninkomensland en volgt een sandwich-programma. Zij voeren het merendeel van het werk in het thuisland uit onder een lokale begeleider. Voor het overige stuk komen ze naar het ITG. De helft van de doctoraatsstudenten heeft zijn thuisbasis in het ITG en werkt als junior onderzoeker.

We krijgen elk jaar aanvragen van recent afgestudeerden en ervaren professionals om een doctoraatsstudie te volgen. De plaatsen zijn beperkt en we vragen dan ook om:

Een doctoraat via onderzoek en academisch werk

Doctoraatsprogramma's duren meestal drie tot vier jaar en bestaan uit twee onderdelen:

Kern: Onderzoek

 • In het ITG of op locatie.
 • Met publicaties in internationale peerreviewtijdschriften.
 • Onder begeleiding van het ITG en een universiteit.

Ondersteuning: Opleidingsprogramma

 • In samenwerking met de relevante universiteit.
 • Over het algemeen in lijn met de thema's van je onderzoeksthesis.
 • Met de optie van partiële of volledige erkenning van vorige leerprogramma's, afhankelijk van verworven competenties.

Je weg naar de titel van ‘doctor’ (PhD)

Het ITG biedt verschillende studietrajecten om je doctoraat in medische wetenschappen of een ander expertisedomein te vervolledigen.

ITG-sandwichprogramma (voor internationale doctoraatsstudenten uit lage- en middeninkomenslanden)

ITG Assisterent Academisch Traject

 • Hoofdvereiste: een PhD-thesis voorbereiden en je professor assisteren met academische taken, inclusief opleiding en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Je krijgt een arbeidscontract als ITG-personeelslid.

ITG junior onderzoeker

 • Hoofdvereiste: onderzoek uitvoeren rond een of meerdere specifieke onderzoeksprojecten.
 • Je krijgt een arbeidscontract als ITG-personeelslid.
 • Raadpleeg de vacatures.

ITG PhD hosting programme for university fellows of onafhankelijke studenten

 • Fellows met een beurs van het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen), of andere agentschappen die hun doctoraatsonderzoek in samenwerking met het ITG willen uitvoeren.

Toelating to doctoraatsprogramma's

Om toegelaten te worden, moet je over het algemeen aan de volgende criteria voldoen:

 • Je voldoet aan de academische toelatingsvoorwaarden. De academische toelatingsvoorwaarden van de universiteit die het doctoraat uitreikt, zijn a priori van toepassing. Vraag deze aan je universiteitsprofessor.
 • Je hebt de nodige taalvaardigheden - dit is vooral belangrijk als je moedertaal anders is dan de taal van je thesis. Kandidaten die niet-Engelstalig zijn of die nog geen hogere studies in het Engels hebben afgewerkt moeten hun taalkennis bewijzen met een certificaat van een erkende instelling (vereiste niveau: TOEFL paper-based 580, computer-based 230, Internet-based 88 of IELTS 6.5. (ITM Toefl Code 7727)).
 • Je hebt toepasselijke supervisie en begeleiding voor je onderzoek gevonden. Een supervisor aan het ITG, aan de universiteit die je doctoraatsdiploma zal uitreiken en aan je thuisinstituut als je een sandwich-PhD-traject volgt moeten bevestigen dat ze bereid zijn je te begeleiden.
 • Je kent de details en vereisten van je doctoraatsopleidingsprogramma
 • Je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de ITG-PhD-commissie en de samenwerkende universiteit.
 • Je bent zeker van je financieren voor je opleidingskosten, je werkplaatsovereenkomst en je onderzoekskosten.
 • Je aanvaarde de reglementen van het ITG en de universiteit die je doctoraat uitreikt:
  • Beurzenreglement
  • Reglement voor onderzoeks- en doctoraatscursussen aan het ITG

Begin nu je doctoraatsonderzoek

Ann Verlinden, PhD
Onderzoekscoördinator | Beheer
averlinden@itg.be | +32 (0)3 247 66 86