Wetenschappelijke integriteit

Het ITG streeft naar de hoogste kwaliteitsstandaarden voor zijn wetenschappelijk onderzoek. We beschouwen een cultuur van wetenschappelijke integriteit, een kritische geest, eerlijkheid, openheid en transparantie een noodzakelijke voorwaarde voor goed onderzoek.

Het ITG en al zijn onderzoekers onderschrijven de Europese Code voor Wetenschappelijke Integriteit en de Verklaring van Singapore over wetenschappelijke integriteit. Wetenschappelijke integriteit maakt eveneens deel uit van onze beleidsverklaring en we werken actief rond sensibilisering door middel van opleidingen en seminaries over ethiek en integriteit.

We richtten een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit op om integriteit te promoten en om meldingen van inbreuken te onderzoeken. Ze stelden richtlijnen op over auteurschap in wetenschappelijke publicaties en een overzicht van veelgestelde vragen over auteurschap

Indien u een melding wil doen, kan u contact opnemen met het meldpunt van de commissie.

Als u een vraag hebt over wetenschappelijke standaarden of integriteit, kan u ook een lid van de commissie contacteren:

schappelijke standaarden of integriteit, kan u ook een lid van de commissie contacteren:

Het ITG erkent de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) als een adviserende commissie voor tweede meningen.