monster-onderzoeksethiek-itg

Onderzoeksethiek

Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.

Ethisch leiderschap

Sinds 1964, het jaar waarin de eerste versie van de Verklaring van Helsinki verscheen, is het de taak van de ethische onderzoekscommissies om toe te zien op ethiek in onderzoek. In eerste instantie concentreerden ze zich op de autonomie van deelnemers, de bescherming van privacy en vertrouwelijkheid, en toestemming op goed geïnformeerde basis.

Vandaag de dag is onderzoeksethiek echter een snel evoluerend gebied, dat moet luisteren naar de stemmen van alle onderzoekers, individuele deelnemers en onderzoeksgemeenschappen. Het is van cruciaal belang dat ethische onderzoekscommissies die toezicht houden op mondiaal gezondheidsonderzoek de onevenwichtige machtsverhoudingen in het internationale speelveld van gezondheidsonderzoek in overweging nemen en beperken.

Recente richtlijnen benadrukken concepten en uitgangspunten zoals fair onderzoekspartnerschap, batenverdeling, betrokkenheid met de gemeenschap, bescherming van gegevensverzamelaars op het terrein, eerlijke beleidvoering en praktijken rond het delen van onderzoeksgegevens en BioSamples, en eerlijke verspreidingspraktijken. Het gaat onder meer om de volgende richtlijnen (Engels):

Bovendien wordt steeds meer erkend dat onderzoeksinstellingen en individuele onderzoekers verantwoordelijk zijn voor de integratie van ethische normen en integriteit in hun institutionele beleid en hun persoonlijke waarden en gedragingen.

Blijf op de hoogte

Dr. Raffaella Ravinetto is voorzitter van de Ethische Commissie van het ITG. Volg haar op Twitter of neem een kijkje op haar onderzoeksprofiel om de nieuwste inzichten te ontdekken.

institutional-review-board-of-itm

Onderzoeksbeheer aan het ITG

De Ethische Commissie (Institutional Review Board, IRB) van het ITG zet zich in voor ethische reflectie en bewustwording, zowel binnen als buiten het instituut. De leden zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksethiek en geven zowel formele training als informeel advies aan onderzoekers en studenten van het ITG. Hun huidige beoordelingssjabloon is gebaseerd op de internationale ethische richtlijnen van 2016 voor gezondheidsgerelateerd onderzoek met mensen (Orig. 2016 International ethical guidelines for health-related research involving humans) van CIOMS.

Onze Ethische Commissie

Gerelateerd