Onze ambities

Het ITG in 2020:

Onderwijs

 • De kwaliteit, reputatie en impact van de opleidingen in de volksgezondheid zijn internationaal geconsolideerd, binnen een mondiale alliantie van gelijkgestemde gedachtenscholen.
 • Het aanbod is structureel verrijkt met digitale en gemengde opleidingen op expert en/of masterniveau in de biomedische en klinische wetenschappen.
 • Een “Wikitropica” is ontwikkeld waarin het zijn expertise in de tropische ziekten en volksgezondheid wereldwijd deelt en verder opbouwt.

Onderzoek

 • Vernieuwende inzichten zijn verworven in de cellulaire, moleculaire of ecologische biologie van trypanosoma, leishmania, plasmodium, helminthen, mycobacteria, hiv, tropische virussen.
 • Innovatieve diagnostica, behandelingen of bestrijdingen zijn ontwikkeld voor deze ziekten.
 • Interdepartementele en interdisciplinaire capaciteit zijn opgebouwd om infectieuze epidemieën en medicamenteuze resistentie van tropische oorsprong te bestuderen en te begrijpen.
 • Expertise op het gebied van klinische trials is internationaal gevaloriseerd.
 • Vernieuwende, impactvolle bijdragen zijn geleverd aan de universele gezondheidszorg door empirisch en beleidsvormend onderzoek, theorievorming en kennismanagement.

Medische dienstverlening

 • De medische dienstverlening is bestendigd als een onbetwiste referentie in zijn niche.
 • De academische wisselwerking met onderzoek en onderwijs is gevaloriseerd en gestructureerd.
 • Een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering is geconsolideerd.

Capaciteitsopbouw

 • Partnerschappen in het Zuiden zijn op een niveau van echte gelijkwaardigheid gebracht.
 • Deze partnerschappen zijn gevaloriseerd voor wetenschappelijke bijdragen met globale impact.
 • De samenwerking met de Vlaamse kennisinstellingen is geherwaardeerd.
 • Een actief Europees netwerk van gelijkaardige instellingen is mee opgebouwd.

Management

 • Ondersteunende en verbeterende processen zijn hervormd, ten dienste van de kerntaken.
 • Een transparant en robuust financieel evenwicht is bereikt.
 • Een talentgericht personeelsbeleid is uitgerold.
 • De infrastructuur en de informatica blijft up-to-date.
 • Een wervend, samenbrengend communicatiebeleid en reputatiemanagement is uitgebouwd.