cryo-header

ITG-biobank – Informatie voor patiënten en onderzoekers

Deze pagina biedt nuttige informatie aan patiënten en onderzoekers over de biobank die het ITG beheert.

Informatie voor patiënten

Wat is de ITG-biobank en waarvoor wordt deze gebruikt?

Een biobank is een fysieke opslagplaats van biologisch materiaal. In het centrale register wordt al het biologisch materiaal, gekoppeld aan de donor (patiënt), genoteerd. Dat materiaal wordt gebruikt voor (klinisch) onderzoek.

De biobank van het ITG zal, met het oog op wetenschappelijk onderzoek, menselijk lichaamsmateriaal verkrijgen, bewerken, bewaren en ter beschikking stellen. Hierbij worden de regels en wetgeving van het Koninklijk Besluit betreffende biobanken en internationale richtlijnen strikt gevolgd. Toestemming van de patiënt is vereist om het menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken. Verder garandeert de Biobank volledige traceerbaarheid van de stalen.

Elk onderzoek wordt ethisch beoordeeld door de Institutionele Beoordelingsraad (IRB) van het ITG. De ITG-biobank is aangemeld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), met als registratienummer BB190041.

Wat gebeurt er met mijn stalen in de biobank?

De ITG-biobank verzamelt restmateriaal, oftewel materiaal dat na een diagnose overblijft en normaal gezien wordt vernietigd.

Onderzoekers gebruiken restmateriaal van de reiskliniek en de soa-kliniek. Het gebruik van dit materiaal valt onder presumed consent, wat wil zeggen dat het materiaal voor onderzoeksdoeleinden gebruikt mag worden tenzij de patiënt actief zijn of haar weigering aan het personeel van de kliniek geeft. Patiënten van de hiv-kliniek tekenen actief een informed consent, waarmee ze toestemming geven om hun restmateriaal te laten gebruiken voor onderzoek. Dat laatste geldt ook voor patiënten die deelnemen aan een klinische studie.

Stalen worden steeds gecodeerd of anoniem behandeld. De onderzoeken van stalen vinden plaats in de labo’s van het ITG, maar ook daarbuiten, mits goedkeuring van het ITG.

Waar vind ik meer informatie?

Bekijk de informatieschermen en de flyers in de wachtzaal van onze kliniek voor meer informatie over de ITG-biobank.

  • Wens je meer informatie over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen? Neem een kijkje in ons privacybeleid.

  • Wil je weten voor welk soort onderzoek we stalen gebruiken? Ontdek het hier.

Contact

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Informatie voor onderzoekers

Wat zijn de activiteiten van de ITG-biobank?

De ITG-biobank is een fysieke opslagplaats van biologisch materiaal. In de centrale database wordt al het biologisch materiaal, gekoppeld aan de data, geregistreerd.

Dit biologisch materiaal kan van verschillende origine zijn. We behandelen zowel menselijk als niet-menselijk lichaamsmateriaal, waaronder:

  • dieren

  • insecten

  • parasieten

  • virussen

  • bacteriën, ...

De ITG-biobank zal, met het oog op wetenschappelijk onderzoek, lichaamsmateriaal verkrijgen, bewerken, bewaren en ter beschikking stellen. Alle stalen werden verkregen volgens de geldende ethische en wettelijke bepalingen op moment van afname. De biobank is aangemeld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), met als registratienummer BB190041.

Welke monsters zijn opgeslagen in de biobank van het ITG?

De stalen in de ITG-biobank zijn afkomstig van Europese (waaronder België) en niet-Europese landen. De biobank bevat zowel recente als historische stalen, met een grote aanwezigheid van infectieziekten.

Een Biobank Exit Commitee is bevoegd voor de beslissing of stalen al dan niet door externen gebruikt mogen worden. Voor de overdracht van stalen moet een Material Transfer Agreement (MTA) of gelijkwaardig contract worden opgesteld. Verder wordt er voor de stalen ook een onkostenvergoeding gevraagd.

Wat is een Biobank Exit Committee?

Het Exit Committee zal beoordelen of ITG-stalen beschikbaar zijn op aanvraag van externe aanvragers.

De externe aanvragers kunnen onderzoekers zijn van academische en niet-academische oorsprong of van commerciële en non-profitorganisaties. De stalen kunnen enkel voor een specifiek project aangevraagd worden, zoals een studie, validatie voor een bestaande test, ontwikkeling van een nieuwe test, etc. Ook verleent het Exit Committee adviezen bij interne vragen, zoals de keuze voor behoud of vernietiging van stalen.

Waar kan ik stalen aanvragen?

Contacteer de medewerkers van de ITG-biobank indien je stalen wenst aan te vragen.

Dat kan je doen door een e-mail te sturen naar biobank@itg.be.