Overzicht projecten

MATCO

MATCO is een mondiaal onderzoek naar de verstrekking van maternale gezondheidszorg tijdens de COVID-19-pandemie. Met dit project willen we inzicht krijgen in de gevolgen van de pandemie voor de gezondheidszorg voor vrouwen (tijdens de zwangerschap, tijdens en na de bevalling) en hun pasgeborenen en trachten we de negatieve gevolgen te voorkomen door oplossingen te vinden en te verspreiden.
MATCO-header

Onze ambitie

De Onderzoeksgroep Seksuele en Reproductieve Gezondheid (SRH) van het ITG speelt een vooraanstaande rol in het onderzoek naar COVID-19. Wij leiden een groot onderzoeksconsortium van partnerorganisaties om inzicht te krijgen in de invloed van COVID-19 op de verstrekking van essentiële zorg voor moeders en pasgeborenen in de wereld. Het onderzoek loopt sinds medio maart 2020.

Financiering

De studie werd gefinancierd door het COVID-19 Pump Priming-fonds van het ITG, gesteund door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Regering en de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk in België.

Dr. Benova wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) in het kader van haar senior postdoctoraal mandaat. 

Onderzoeksteam

Contact

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van onze publicaties en bevindingen.

Volg ons op Twitter!

Het project bestaat uit drie deelstudies:

1

Een mondiaal online onderzoek onder zorgverleners in de maternale en neonatale zorg, met als doel te begrijpen hoe zorgverleners en zorginstellingen zich voorbereiden en reageren op COVID-19 wat betreft de zorg voor vrouwen en hun baby's tijdens de prenatale, intrapartum en postnatale zorg. Het gaat om een herhaalde cross-sectionele studie met een ingebedde longitudinale cohort. Ronde 1 werd verzameld tussen maart en juni 2020, ronde 2 tussen juli en december 2020 en ronde 3 tussen december 2020 en april 2021.

Publicaties:

2

Een mixed-methods, longitudinale, diepgaande casestudy van de voorbereiding en reactie op COVID-19 in zeven grote kraamklinieken in vier landen in Sub-Saharaans Afrika (Guinee, Nigeria, Oeganda, Tanzania). Deze studie fungeert ook als platform voor de uitwisseling van informatie en ervaringen in de bestudeerde contexten. We startten deze studie in mei 2020, op basis van semigestructureerde interviews, visuele gegevensdocumentatie en de analyse van routinematige gezondheidsdossiers.

Publicaties:

3

Een kwalitatieve studie van postnatale zorg in Franstalig België: implementatie en aanpassingen in de nasleep van de COVID-19 pandemie. We documenteren de aanpassingen en de respons van de verschillende gezondheidsstructuren op de aanhoudende COVID-19 -pandemie wat de organisatie van postnatale zorg betreft. We willen inzicht krijgen in de veranderingen in de zorgprocessen, voor en na het ontslag uit een gezondheidsinstelling, die gelden voor elke vrouw na de bevalling en ook specifiek voor kraamvrouwen die vermoedelijk of met zekerheid positief testten op COVID-19. Door verloskundigen te bevragen, willen wij trachten te begrijpen hoe de genomen maatregelen hun dagelijks werk beïnvloedden, welke uitdagingen zich voordeden en hoe dit van invloed was op de gezondheid van zowel de moeders als henzelf.

Onderzoeksthema's

vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg

Seksuele en Reproductieve Gezondheid

Lees meer
covid-19-itm-envelope-1

COVID-19

Lees meer